Naravoslovni dan – 1. december 2015

ZA BOLJŠE ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

V torek, 1. 12. 2015, bomo izvedli naravoslovni dan.

Začnemo ob 8.30; učenci od 1. do 3. razreda se zberejo v večnamenskem prostoru, učenci od 4. do 6. razreda v svojih matičnih učilnicah, učenci od 7. do 9. razreda pa v mali telovadnici.

projekti_programi

Teme dejavnosti:
• 1. razred: ZDRAVE NAVADE
• 2. razred: OSEBNA HIGIENA
• 3. razred: ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
• 4. razred: ZASVOJENOST
• 5. razred: PREPREČEVANJE POŠKODB
• 6. razred: ODRAŠČANJE
• 7. razred: POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES
• 8. razred: MEDSEBOJNI ODNOSI
• 9. razred: VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST

 

Učenci s seboj prinesejo pisala. Natančna navodila bodo učencem posredovali razredniki.
Z dejavnostjo bomo zaključili ob 13.00.

 

Eva Raušl

vodja naravoslovnega dne

Razpored naravoslovnih dnevov

Datumi in okvirne cene se lahko zaradi objektivnih razlogov (vreme, sprememba cene vstopnic …) spremenijo.

O podrobni izvedbi bodo učenci ter starši seznanjeni pet dni pred izvedbo posameznega dneva dejavnosti pisno ali preko spletne strani šole.

Pregled dni dejavnosti po razredih (več …)