Datumi in okvirne cene se lahko zaradi objektivnih razlogov (vreme, sprememba cene vstopnic …) spremenijo.

O podrobni izvedbi bodo učenci ter starši seznanjeni pet dni pred izvedbo posameznega dneva dejavnosti pisno ali preko spletne strani šole.

 1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški (€)
1. kulturni 26. 9. 2017 Glasbena pravljica Mojca Riedl 0
2. kulturni 5. 12. 2017 Čarovnica Hillary gre v opero Valerija Domajnko 7
3. kulturni 13. 2. 2018 Pustne šege in navade Mihelca Nedoh 0
4. kulturni 31. 5. 2018 Zaključek bralne značke in filmska vzgoja Karina Perger 7
 1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški (€)
1. kulturni 26. 9. 2017 Glasbena pravljica Mojca Riedl 0
2. kulturni 5. 12. 2017 Čarovnica Hillary gre v opero Valerija Domajnko 7
3. kulturni 13. 2. 2018 Pustne šege in navade Mihelca Nedoh 0
4. kulturni 31. 5. 2018 Zaključek bralne značke in filmska vzgoja Karina Perger 7
 1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški (€)
1. kulturni 26. 9. 2017 Glasbena pravljica Mojca Riedl 0
2. kulturni 5. 12. 2017 Čarovnica Hillary gre v opero Valerija Domajnko 7
3. kulturni 13. 2. 2018 Pustne šege in navade Mihelca Nedoh 0
4. kulturni 31. 5. 2018 Zaključek bralne značke in filmska vzgoja Karina Perger 7
 1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški (€)
1. kulturni 5. 12. 2017 Čarovnica Hillary gre v opero Bojana Stožer 8
2. kulturni 7. 2. 2018 Kulturni praznik in ogled filma Nataša Klis, Petra Vrtarić 3
3. kulturni 31. 5. 2018 Zaključek bralne značke in  obisk  knjižnice Pobrežje Mateja Lorber 2
4. kulturni / 0
 1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški (€)
1. kulturni 5. 12. 2017 Čarovnica Hillary gre v opero Bojana Stožer 8
2. kulturni 7. 2. 2018 Kulturni praznik in ogled filma Petra Vrtarić 3
3. kulturni 31. 5. 2018 Zaključek bralne značke in obisk knjižnice Pobrežje Mateja Lorber 2
4. kulturni / 0
 1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški (€)
1. kulturni 22. 12. 2017 Ogled predstave Štirje letni časi Aleksandra Mirkanović 5
2. kulturni 7. 2. 2018 Kulturni praznik in ogled filma Nataša Klis, Lili Kolarič 3
3. kulturni 31. 5. 2018 Zaključek bralne značke in ogled muzeja

Aleksander Kelemina,

Lili Kolarič

5
4. kulturni / 0
 1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški (€)
1. kulturni 22. 12. 2017 Ogled predstave Štirje letni časi Aleksandra Mirkanović 5
2. kulturni 7.  2. 2018 Kulturni praznik in ogled filma Nataša Klis, Lili Kolarič 3
3. kulturni 31. 5. 2018 Zaključek bralne značke in ogled Maribora

Lili Kolarič,

Aleksander Kelemina

5
4. kulturni / 0
 1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški (€)
1. kulturni 22. 12. 2017 Ogled predstave Štirje letni časi Aleksandra Mirkanović 5
2. kulturni 7. 2. 2018 Kulturni praznik in ogled filma Nataša Klis, Lili Kolarič 3
3. kulturni 31. 5. 2018 Zaključek bralne značke in ogled pokopališča

Aleksander Kelemina,

Lili Kolarič

5
4. kulturni / / / 0
 1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški (€)
1. kulturni 22. 12. 2017 Ogled predstave Štirje letni časi Aleksandra Mirkanovič 5
2. kulturni 7.  2. 2018 Kulturni praznik in ogled filma Nataša Klis, Lili Kolarič 3
3. kulturni 31. 5. 2018 Zaključek bralne značke in ogled galerije Jožica Lešnik Švajger 5
4. kulturni / 0

Datumi in stroški se lahko zaradi objektivnih razlogov (vreme, sprememba cene vstopnic, prevoz …) spremenijo.

O podrobni izvedbi bodo učenci ter starši seznanjeni pet dni pred izvedbo posameznega dneva dejavnosti preko spletne strani šole.

 

 

Kulturni dan

Obvestilo za kulturni dan

 

V sredo, 7. 2. 2018, imamo kulturni dan za učence od 4. do 9. razreda, ki bo potekal po naslednjem urniku:

8.15 – prihod v šolo

8.30 – kratka obeležitev kulturnega praznika in nastop Primoža Suhodolčana v telovadnici

9.30 – malica

9.45 – odhod v kino

10.30 – ogled filma Košarkar naj bo

12.00 – povratek proti šoli

 

Obvestilo za prvo triado

7. 2. 2018

9.30 – obeležitev 8. februarja in srečanje s pisateljem Primožem Suhodolčanom v šolski telovadnici

Kulturni dan 6.-9. razred

V petek, 22. 12. 2017, je za učence od 6. do 9. razreda, kulturni dan. Vse dejavnosti potekajo od 8.20 do 12.45:

 • obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti,
 • predpraznično druženje v razredu,
 • ogled lutkovno-glasbene predstave Štirje letni časi na Prvem odru.

Predviden znesek za ogled predstave je 5 EUR in je odvisen od števila udeleženih učencev.

Vodja kulturnega dne:
Aleksandra Mirkanović, prof.

2. kulturni dan

Obveščamo vas, da bomo imeli v torek, 5. 12. 2017, kulturni dan – ogled gledališke predstave Čarovnica Hillary gre v opero v SNG-ju, za učence od 1. do 5. razreda.  Več podrobnosti najdete v rubriki dnevi dejavnosti Kulturni dnevi.

Vodji dejavnosti

1. kulturni dan-1.VIO

V torek, 26. 9. 2017,  bodo imeli učenci 1.VIO 1. kulturni dan. Obiskali nas bodo dijaki III. gimnazije in se nam predstavili z glasbeno pravljico Vse delimo. Lutke, instrumente in sceno so pod vodstvom mentorjev izdelali dijaki sami. Po ogledu bodo učenci ob njihovi pomoči ustvarjali v različnih delavnicah. Ogled predstave in delavnice so brezplačne.

Ena izmed delavnic, ki se je bo mogoče udeležiti, bo tudi poslikava obraza, zato Vas prosim, da v kolikor ne želite, da se je vaš otrok udeleži, to sporočite razredniku.

Učenci pridejo ta dan v šolo kot običajno, do 8.30. Vse ostale dejavnosti (jutranje varstvo, podaljšano bivanje …) bodo tega dne potekale po urniku.

V pričakovanju prijetnega in ustvarjalnega kulturnega dne Vas prijazno pozdravljamo.

Mojca Riedl

Zaključna ekskurzija za 1. razred – Pastirčkov dan

Bliža se konec šolskega leta in seveda zaslužen izlet. V sredo, 14. 6. 2017, se ob 8.20 zberemo pred šolo (jutranje varstvo je organizirano), primerno oblečeni in obuti. V nahrbtnik spravite dobrote za lačen trebušček ter 3,70 EUR za nakup sladoleda in spominka (1,20 EUR  ̶  1 kepica sladoleda, 2,50 EUR  ̶  lesena pastirska piščalka za okoli vratu). S seboj bomo vzeli tudi šolsko malico. Z avtobusom se bomo odpeljali do Ančnikovega gradišča nad Jurišno vasjo, kjer bodo animatorji ̶ pastirji izvedli program Pastirčkov dan.

Cena avtobusnega prevoza znaša 7 EUR na učenca, cena izvedbe programa Pastirčkovega dne prav tako 7 EUR na učenca. Denar za izlet prinesejo učenci v šolo do torka, 13. 6. 2017.

Finančna sredstva za plačilo izleta lahko pridobite tudi z vlogo, ki jo oddate naši svetovalni delavki, ge. Urški Bertoncelj. več…

3. KULTURNI DAN ZA 9. A, B

V sredo, 24. 5. 2017 bo kulturni dan. Učenci pridejo v šolo ob 8.20.

Ob 8.30 se bo v telovadnici začelo srečanje s priznanim umetnikom Andrejem Rozmanom – Rozo.

Po končanem srečanju bo sledila malica.

Po odmoru se bodo učenci razporedili v skupine – učilnica  LUM in GUM, kjer  bodo v različnih delavnicah pripravljali  vse potrebno za valeto (vabila, dekoracijo, program, darila…).

Kulturni dan se bo predvidoma zaključil ob 13.00.

Stroški obiska g. Rozmana bodo objavljeni po izvedenem kulturnem dnevu in jih bodo učenci naknadno poravnali.

Vodja kulturnega dne:

J. Lešnik Švajger, prof.

3. Kulturni dan za 4. in 5. razred

V sredo, 24 .5. 2017, bodo imeli četrtošolci in petošolci kulturni dan ob zaključku bralne značke. Učenci pridejo v šolo ob 8.30. Ta dan nas bo obiskal uveljavljen in znan ustvarjalec Andrej Rozman Roza. Po srečanju z njim se bodo tudi učenci vživeli v vlogo piscev.

Prispevek za srečanje z Andrejem Rozmanom Rozo bodo učenci poravnali kasneje, ko bo znano število prisotnih učencev.

Vse ostale dejavnosti bodo potekale po ustaljenem urniku.

Vodji kulturnega dne:

Bojana Stožer in Lili Kolarič

3. KULTURNI DAN ZA 6., 7. IN 8. RAZREDE

V sredo, 24. 5. 2017 bo kulturni dan. Učenci pridejo v šolo ob 8.20. Ob 8.30 se bo v telovadnici začelo srečanje s priznanim umetnikom Andrejem Rozmanom – Rozo. Po končanem srečanju bo sledila malica, nato se bodo učenci odpravili proti mestu. Učenci 6. razredov si bodo ogledali Muzej narodne osvoboditve Maribor, učenci 7. razredov si bodo ogledali srednjeveški Maribor, učenci 8. razredov pa si bodo ogledali Pokrajinski muzej Maribor. Kulturni dan se bo predvidoma zaključil ob 13.00.

Stroški: 6. razred (2,50 € – vstopnina), 7. razred (ni stroškov), 8. razred (2,50 € – vstopnina). Stroški obiska g. Rozmana bodo objavljeni po izvedenem kulturnem dnevu in jih bodo učenci naknadno poravnali.

Vodja kulturnega dne:

Aleksander Kelemina, prof.

3. kulturni dan za učence od 1. do 3. razreda

V sredo, 24. 5. 2017, bodo imeli učenci od prvega do tretjega razreda 3. kulturni dan ob zaključku bralne značke.

Učenci pridejo ta dan v šolo kot običajno, do 8.30. V telovadnici se bodo srečali s slovenskim pesnikom, pisateljem, dramatikom, igralcem in prevajalcem Andrejem Rozmanom Rozo. V nadaljevanju dne pa se bodo sami preizkusili kot pesniki oz. pisatelji.

Prispevek za srečanje z Andrejem Rozmanom Rozo bodo učenci poravnali po izvedbi kulturnega dne, ko bo znano število udeleženih učencev. več…

2. kulturni dan

V torek, 7.2.2017, smo učitelji in učenci prve triade s kulturnim dnevom počastili slovenski kulturni praznik in se spomnili dr. Franceta Prešerna, največjega slovenskega pesnika. Učenci so skozi številne dejavnosti na zanimiv način spoznali življenje in delo pesnika ter se tudi sami prelevili v prave umetnike. Nastale so čudovite umetnine. Za zaključek »prešernega« dne smo si ogledali gledališko predstavo Vila Malina.


Vodja kulturnega dne,

Sara Menard, prof.

Stran 1 od 212