Seznam dnevov dejavnosti

Datumi in okvirne cene se lahko zaradi objektivnih razlogov (vreme, sprememba cene vstopnic …) spremenijo.

O podrobni izvedbi bodo učenci ter starši seznanjeni pet dni pred izvedbo posameznega dneva dejavnosti pisno ali preko spletne strani šole.

  1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški*
1. naravoslovni 27. 9 .2018 Obisk kmetije Nina Stramlič 2,0
2. naravoslovni 5. 12 .2018 Bolnišnica Medimedo Živa Podbevšek 0,0
3. naravoslovni 19. 4 .2019 Eko dan Lucija Celcer 0,0
1. kulturni 8. 10. 2018 Rudolf Maister Alenka Josipovič Mašek 3,0
2. kulturni 10.12.2018 Baletna predstava Kekec Valerija Domajnko 8,0
3. kulturni 7. 2 .2019 Slovenski kulturni praznik; Ljudske skladbe Mihelca Nedoh 4,0
4. kulturni 30. 5. 2019 Filmska vzgoja Lucija Celcer 6,0
1. tehniški 8. 11. 2018 Poklici Nina Stramlič 0,0
2. tehniški 27. 11. 2018 Izdelki za bazar Sara Menard 3,0
3. tehniški 18. 3. 2019 Darilo za mamo Mojca Riedl 3,0
4. tehniški / / / 0,0
1. športni 7. 9. 2018 Ajdin otroški tek Živa Podbevšek 0,0
2. športni 10. 10. 2018 Pohodništvo – Stražun Anita Ragolič 0,0
3. športni 28. 2. 2019 Zimski športni dan Andreja Lješnjak 0,0
4. športni 11. 5. 2019 Druženje generacij – pohodništvo (petek) Blandina Podbevšek 0,0
5. športni 21. 5. 2019 Atletika Valerija Domajnko 0,0
Skupaj 29,0
  1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški*
1. naravoslovni 27. 9. 2018 Akvarij – terarij Mojca Riedl 3,2
2. naravoslovni 5. 12. 2018 Skrb za zdravje Sara Menard 0,0
3. naravoslovni 19. 4. 2019 Eko dan Lucija Celcer 0,0
1. kulturni 8. 10. 2018 Rudolf Maister Alenka J. Mašek 3,0
2. kulturni 10. 12. 2018 Baletna predstava Kekec Valerija Domajnko 8,0
3. kulturni 7. 2. 2019 Slovenski kulturni praznik; Ljudske skladbe Mihelca Nedoh 4,0
4. kulturni 30. 5 .2019 Zaključek bralne značke in filmska vzgoja Lucija Celcer 6,0
1. tehniški 8. 11. 2018 Poklici Nina Stramlič 0,0
2. tehniški 27. 11. 2018 Izdelki za bazar Sara Menard 3,0
3. tehniški 18. 3. 2019 Darilo za mamo Mojca Riedl 3,0
4. tehniški / / / 0,0
1. športni 7. 9. 2018 Ajdin otroški tek Živa Podbevšek 0,0
2. športni 10. 10. 2018 Pohodništvo – Stražun Anita Ragolič 0,0
3. športni 28. 2. 2019 Zimski športni dan Andreja Lješnjak 0,0
4. športni 11. 5. 2019 Druženje generaci j– pohodništvo (petek) Blandina Podbevšek 0,0
5. športni 21. 5. 2019 Atletika Valerija Domajnko 0,0
Skupaj 30,2
  1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški*
1. naravoslovni 27. 9. 2018 Mariborska tržnica in ogled mesta Alenka Josipovič Mašek 0,0
2. naravoslovni 5. 12. 2018 Skrb za zdravje Sara Menard 0,0
3. naravoslovni 19. 4. 2019 Eko dan Lucija Celcer 0,0
1. kulturni 8. 10. 2018 Rudolf Maister Alenka Josipovič Mašek 4,0
2. kulturni 10. 12. 2018 Baletna predstava Kekec Valerija Domajnko 8,0
3. kulturni 7. 2. 2019 Slovenski kulturni praznik; Ljudske skladbe Mihelca Nedoh 4,0
4. kulturni 30. 5. 2019 Filmska vzgoja Lucija Celcer 6,0
1. tehniški 8. 11. 2018 Poklici Nina Stramlič 0,0
2. tehniški 27. 11. 2018 Izdelki za bazar Sara Menard 3,0
3. tehniški 18. 3. 2019 Darilo za mamo Mojca Riedl 3,0
4. tehniški / / / 0,0
1. športni 7. 9. 2018 Ajdin otroški tek Živa Podbevšek 0,0
2. športni 10. 10. 2018 Pohodništvo – Stražun Anita Ragolič 0,0
3. športni 28. 2. 2019 Zimski športni dan Andreja Lješnjak 0,0
4. športni 11. 5. 2019 Druženje generacij – pohodništvo (petek) Blandina Podbevšek 0,0
5. športni 21. 5. 2019 Atletika Valerija Domajnko 0,0
Skupaj 28,0
  1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški*
1. naravoslovni 27. 9. 2018 Orientacija – kompas Marjana Cafuta 0,0
2. naravoslovni 5. 12. 2018 Skrb za zdravje Bojana Stožer 0,0
3. naravoslovni 19. 4. 2019 Eko dan – vodni stolp, vodno kolo Urška Bertoncelj, Petra Vrtarić 0,0
1. kulturni 8. 10. 2018 Rudolf Maister Bojana Stožer 2,5
2. kulturni 10. 12. 2018 Baletna predstava Kekec Valerija Domanjko, Petra Vrtarić 4,0
3. kulturni 7. 2. 2019 Slovenski kulturni praznik in filmska vzgoja Mateja Lorber 3,5
4. kulturni / 0,0
1. tehniški 8. 11. 2018 Poklici (maketa hiše) Petra Vrtarić 0,0
2. tehniški 27. 11. 2018 Izdelki za bazar Marjana Cafuta 3,0
3. tehniški 18. 3. 2019 Lesena škatlica Marjana Cafuta 0,0
4. tehniški 15. 5. 2018 Svetilnik Petra Vrtarić 0,0
1. športni 7. 9. 2018 Ajdin otroški tek Franja Protner 0,0
2. športni 10. 10. 2018 Pohodništvo – Gorca Petra Vrtarič 0,0
3. športni 28. 2. 2019 Zimski športni dan Gregor Smolar, 2 do 10
4. športni 11. 5. 2019 Druženje generacij – pohodništvo (petek)

Frana Protner,

Gregor Smolar

0,0
5. športni 21. 5. 2019 Atletika Gregor Smolar, 3,0
Skupaj 18–26
  1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški*
1. naravoslovni 30. 5. 2019 Življenje v vodi in ob njej (ŠVN – maj) Mateja Lorber 0,0
2. naravoslovni 5. 12. 2018 Skrb za zdravje Bojana Stožer 0,0
3. naravoslovni 19. 4. 2019 Eko dan – Zavod naprej Bojana Stožer 0,0
1. kulturni 8. 10. 2018 Rudolf Maister Bojana Stožer 2,5
2. kulturni 10. 12. 2018 Baletna predstava Kekec Petra Vrtarić 4,0
3. kulturni 7. 2. 2019 Slovenski kulturni praznik in filmska vzgoja Mateja Lorber 3,5
4. kulturni / 0,0
1. tehniški 8. 11. 2018 Poklici – hladilna torba Bojana Stožer 0,0
2. tehniški 27. 11. 2018 Izdelki za bazar Mateja Lorber 3,0
3. tehniški 18. 3. 2019 Gugalnica, tehtnica Mateja Lorber 0,0
4. tehniški 4. 6. 2019 Vetromer, zmaj Mateja Lorber 0,0
1. športni 7. 9. 2018 Ajdin otroški tek Franja Protner 0,0
2. športni 31. 5. 2019 Pohodništvo – Zelenci (ŠVN) Mateja Lorber 0,0
3. športni 28. 2. 2019 Zimski športni dan Gregor Smolar 2 do 10
4. športni 11. 5. 2019 Druženje generacij – pohodništvo (petek) Franja Protner, Gregor Smolar 0,0
5. športni 21. 5. 2019 Atletika Gregor Smolar 3,0
Skupaj 18–26
  1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški*
1. naravoslovni 27. 9. 2018 Orientacija Aleksander Kelemina 0,0
2. naravoslovni 5. 12. 2018 Skrb za zdravje Eva Raušl 2,0
3. naravoslovni 19. 4. 2019 Eko dan Urška Bertoncelj, Jožica Špec 0,0
1. kulturni 8. 10. 2018 Rudolf Maister Aleksander Kelemina, Lilijana Kolarič 3,0
2. kulturni 22. 1. 2019 Gledališče od Ž do A Aleksandra Mirkanović 6,0
3. kulturni 7. 2. 2019 Slovenski kulturni praznik in filmska vzgoja Nataša Klis, Lilijana Kolarič 3,5
4. kulturni / 0,0
1. tehniški 8. 11. 2018 Poklici Nataša Tomašič 2,0
2. tehniški 27. 11. 2018 Izdelki za bazar Jožica Lešnik Švajger 3,0
3. tehniški 18. 3. 2019 Merjenje Marjana Ogrinc, Jožica Špec 0,0
4. tehniški 19. 6. 2019 Lesna gradiva v modelarstvu Danijel Šic 3,0
1. športni 7. 9. 2018 Ajdin otroški tek Franja Protner 0,0
2. športni 10. 10. 2018 Pohodništvo – Gorca Petra Vrtarič 0,0
3. športni 28. 2. 2019 Zimski športni dan Gregor Smolar, 2 do 15
4. športni 11. 5. 2019 Druženje generacij – pohodništvo (petek) Franja Protner, Gregor Smolar, Goran Kolednik 0,0
5. športni 21. 5. 2019 Atletika Gregor Smolar 3,0
Skupaj 27,5–40,5
  1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški*
1. naravoslovni 7. 5. 2019 Orientacija (ŠVN) Rosanda Cuder 0,0
2. naravoslovni 5. 12. 2018 Skrb za zdravje Eva Raušl 2,0
3. naravoslovni 19. 4. 2019 Eko dan

Urška Bertoncelj,

Mateja Ajdič

0,0
1. kulturni 8. 10. 2018 Rudolf Maister

Lilijana Kolarič,

Aleksander Kelemina

3,0
2. kulturni 22. 1. 2019 Gledališče od Ž do A Aleksandra Mirkanović 6,0
3. kulturni 7. 2. 2019 Slovenski kulturni praznik in filmska vzgoja Nataša Klis, Lilijana Kolarič 3,5
4. kulturni / 0,0
1. tehniški 8. 11. 2018 Poklici

Urška Bertoncelj,

Gregor Smolar

2,0
2. tehniški 27. 11. 2018 Izdelki za bazar Lilijana Kolarič 3,0
3. tehniški 18. 3. 2019 Umetna gradiva in reciklaža Jožica Lešnik Švajger 1,0
4. tehniški 19. 6. 2019 Obdelava podatkov Andreja Ferk 0,0
1. športni 7. 9. 2018 Ajdin otroški tek Franja Protner 0,0
2. športni 10. 10. 2018 Pohodništvo – Piramida Goran Kolednik 0,0
3. športni 28. 2. 2019 Zimski športni dan Gregor Smolar, 2 do 15
4. športni 11. 5. 2019 Druženje generacij – pohodništvo Franja Protner, gregor Smolar, Goran Kolednik 0,0
5. športni 21. 5. 2019 Atletika Gregor Smolar 3,0
Skupaj 25,5–38,5
  1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški*
1. naravoslovni 27. 9. 2018 Matematični potep Marjana Ogrinc 0,0
2. naravoslovni 5. 12. 2018 Skrb za zdravje Eva Raušl 2,0
3. naravoslovni 19. 4. 2019 Eko dan Jožica Lešnik Švajger 2,0
1. kulturni 8. 10. 2018 Rudolf Maister Aleksander Kelemina, Lilijana Kolarič 3,0
2. kulturni 22. 1. 2019 Gledališče od Ž do A Aleksandra Mirkanović 6,0
3. kulturni 7. 2. 2019 Slovenski kulturni praznik in filmska vzgoja Nataša Klis, Lilijana Kolarič 3,5
4. kulturni / / / 0,0
1. tehniški 8. 11. 2018 Poklici

Urška Bertoncelj,

David  Cuder

2,0
2. tehniški 27. 11. 2018 Izdelki za bazar Eva Raušl 3,0
3. tehniški 18. 3. 2019 Energetika in krmiljenje naprav Danijel Šic 2,0
4. tehniški 19. 6. 2019 Gradnja hiše David Cuder, Danijel Šic, Marko Pongračič 0,0
1. športni 7. 9. 2018 Ajdin otroški tek Franja Protner 0,0
2. športni 10. 10. 2018 Pohodništvo – Piramida Goran Kolednik 0,0
3. športni 28. 2. 2019 Zimski športni dan Gregor Smolar 2 do15
4. športni 11. 5. 2019 Druženje generacij – pohodništvo Franja Protner, Gregor Smolar, Goran Kolednik 0,0
5. športni 21. 5. 2019 Atletika Gregor Smolar 3,0
Skupaj 28,5– 41,5
  1. RAZRED
Dan dejavnosti Datum Tema Vodja Stroški*
1. naravoslovni 27. 9. 2018 Vodovje Aleksander Kelemina 4,5
2. naravoslovni 5. 12. 2018 Skrb za zdravje Eva Raušl 2,0
3. naravoslovni 19. 4. 2019 Eko dan

Urška Bertoncelj,

Marko Pongračič

3,0
1. kulturni 8. 10. 2018 Rudolf Maister Aleksander Kelemina, Lilijana Kolarič 3,0
2. kulturni 22. 1. 2019 Gledališče od Ž do A Aleksandra Mirkanović 6,0
3. kulturni 7. 2. 2019 Slovenski kulturni praznik in filmska vzgoja Nataša Klis, Lilijana Kolarič 3,5
4. kulturni /     0,0
1. tehniški 8. 11. 2018 Poklici Urška Bertoncelj 2,0
2. tehniški 27. 11. 2018 Izdelki za bazar Nataša Klis 3,0
3. tehniški 18. 3. 2019 Verjetnost

Andreja Ferk,

Marko Pongračič

0,0
4. tehniški 13. 6. 2019 Priprave na valeto Aleksander Kelemina 3,0
1. športni 7. 9. 2018 Ajdin otroški tek Franja Protner 0,0
2. športni 10. 10. 2018 Pohodništvo – Piramida Goran Kolednik 0,0
3. športni 28. 2. 2019 Zimski športni dan Gregor Smolar, 2 do 15
4. športni 11. 5. 2019 Druženje generacij – pohodništvo Franja Protner, Gregor Smolar, Goran Kolednik 0,0
5. športni 21. 5. 2019 Atletika Gregor Smolar 3,0
Skupaj 35–48

Datumi in *stroški se lahko zaradi objektivnih razlogov (vreme, sprememba cene vstopnic, prevoz …) spremenijo.

O podrobni izvedbi bodo učenci ter starši seznanjeni pet dni pred izvedbo posameznega dneva dejavnosti preko spletne strani šole.