Skoči na glavno vsebino
Na tem mestu najdete splošne, najpomembenjše in aktualne informacije na temo NPZ.

Ob koncu 2. in 3. ocenjevalnega obdobja se znanje učencev preverja z nacionalnim preverjanjem znanja. Cilj NPZ je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev in to vgraditi v prizadevanje za kakovostnejše učenje in poučevanje. NPZ opravljajo:

 • vsi učenci osnovne šole v Republiki Sloveniji v 6. in 9. razredu,
 • prijavljeni učenci priseljenci iz drugih držav, ki so prvo leto vključeni v osnovno šolo v Republiki Sloveniji v 6. oz. 9. razredu.

Učenec opravlja NPZ v šoli, v katero je vključen. NPZ opravlja pisno, na isti dan ob isti uri kot ostali učenci v Republiki Sloveniji. Na isti dan učenec opravlja nacionalno preverjanje znanja le iz enega predmeta. Nacionalno preverjanje znanja pri posameznem predmetu traja najmanj 45 in največ 90 minut.

Za učence, ki se izobražujejo na domu, veljajo enaka določila glede načina in trajanja NPZ-ja kot za druge učence. Za učence s posebnimi potrebami, učence, ki so na zdravljenju v bolnišnici, ter za učence s poškodbami se trajanje izvedbe nacionalnega preverjanja lahko drugače določi z navodili za izvedbo NPZ za učence s posebnimi potrebami.

Ob koncu 2. ocenjevalnega obdobja (6. razred) se preverja znanje učencev iz:

 • slovenskega jezika,
 • matematike,
 • angleščine.

Ob koncu 3. ocenjevalnega obdobja (9. razred) se preverja znanje iz:

 • slovenskega jezika,
 • matematike,
 • tretji predmet.

Nacionalno preverjanje znanja se izvede v enem roku (ni naknadnega roka). Datume za izvedbo NPZ določi minister s šolskim koledarjem.

Koordinatorica NPZ je Andreja Ferk.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja je obvezno. Preverja se znanje iz slovenščine, matematike in angleščine. Nacionalni preizkusi se opravljajo v rednem roku:

 • 7. maja 2024 – slovenščina,
 • 9. maja 2024 – matematika,
 • 13. maja 2024 – angleščina.

Nacionalno preverjanje znanja ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja je obvezno. Preverja se znanje iz slovenščine, matematike in predmeta, ki ga 3. septembra za posamezno šolo določi minister. Nacionalni preizkusi se opravljajo v rednem roku:

 • 7. maja 2024 – slovenščina,
 • 9. maja 2024 – matematika,
 • 13. maja 2024 – zgodovina.
Učenec, ki je opravljal NPZ, in njegovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse znanja praviloma v elektronski obliki, v prisotnosti učitelja na šoli in v roku, določenem s podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju.

Učenec ima po vpogledu v ovrednotene preizkuse znanja možnost poizvedbe, s katero preveri, ali so naloge iz preizkusa znanja ovrednotene v skladu z navodili za vrednotenje.

Dosežki učencev 6. in 9. razreda so izraženi v absolutnih in odstotnih točkah. Vpišejo se v obvestilo o dosežkih pri nacionalnem preverjanju znanja, ki je priloga k spričevalu 6. razreda oziroma k zaključnemu spričevalu 9. razreda. Povzeto po Pravilniku o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli. Vse ostale informacije in zanimivosti lahko najdete tudi na spletni strani http://www.ric.si/.

Obvestilo za učence in starše o izvajanju NPZ

V času od 4. do 10. 5. 2023 se izvajajo nacionalna preverjanja znanj za učence 6. in 9. razreda po naslednjem urniku: 4. maj 2023 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred, 8. maj 2023 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred, 10. maj 2023 – NPZ iz angleščine za 6. in NPZ...

Izvajanje NPZ

V prilogi je obvestilo o izvedbi NPZ in prilagojen urnik v času izvedbe NPZ.  

OBVESTILO ZA UČENCE in STARŠE O IZVAJANJU NPZ

V času od 7. do 13. 5. 2019 se izvajajo nacionalna preverjanja znanj za učence 6. in 9. razreda po naslednjem urniku: 7. maj 2019 – NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred, 9. maj 2019 – NPZ iz matematike za 6. in 9. razred, 13. maj 2019 – NPZ iz angleščine za 6....

VPOGLED V OVREDNOTENE PREIZKUSE NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA

ZA STARŠE 6. IN 9. RAZREDOV Učenci in njihovi starši imajo pravico do vpogleda v učenčev elektronsko ovrednoteni preizkus nacionalnega preverjanja znanja in izpis dosežkov v roku, določenem s  Podrobnejšimi navodili o šolskem koledarju in Koledarjem NPZ-ja. Do...

NPZ 2018

Na spodnji povezavi so podrobnejše informacije o izvajanju NPZ v letošnjem šolskem letu. OBVESTILO ZA UČENCE_2018_NPZ Na dan pisanja bo pouk za učence od 5. do 9. razreda potekal po skrajšanih urah. Časovna razporeditev le-teh je na spodnji povezavi. Skrajšane ure za...

Dostopnost