Dunaj – termin se žal ponovno prestavi

Spoštovani starši,

ponovno vam pišem glede ekskurzije na Dunaj.

Kljub veliki želji, da bi ekskurzijo izpeljali še v jesenskih mesecih, vam žal sporočam, da to ne bo šlo. Epidemiološka slika se je v zadnjih dneh tako pri nas, kot tudi v Avstriji, toliko poslabšala, da smo ocenili, da izlet na Dunaj za naše učence ni več varen. (več …)

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA

Na Dan slovenskega športa, 23. 9. 2020, smo Čufarji izvedli 1. športni dan in ga obeležili z  tekom in športnimi aktivnostmi na športnih površinah ob šoli in krosom v Stražunskem gozdu.

Učenci 1. triade pa so nekaj krogov odtekli tudi z dobrim namenom v sklopu Teka podnebne solidarnosti.

Učenci 2. in 3. VIO so se v Stražunu pomerili v teku na 600 m in 1000 m. Športno vzdušje je bilo odlično, vsak posameznik se je trudil do maksimalnih zmožnosti in prav zato so bili na koncu vsi zmagovalci.
Športna zveza Maribor je pripravila za vse udeležence majice in medalje. Podelitev le teh je bila pravi bonbon današnjega športnega druženja.

Lepo se je bilo ozreti na tako zdrav način preživeto dopoldne. V teh časih to zagotovo potrebujemo, v mislih pa se že spogledujemo z novimi športnimi podvigi.
Franja Protner,
učiteljica za organizacijo športnega dneva

Dunaj – sprememba

Spoštovani starši in učenci,

Razmere za potovanje se spreminjajo iz dneva. Trudimo se izpeljati ekskurzijo na Dunaj, a kljub vsemu moramo predvsem paziti na varnost vseh udeleženih. V skladu s priporočili NIJZ, sta obe vključeni šoli, dvodnevno ekskurzijo skrajšali na enodnevni izlet – 03.10.2020, da se še dodatno izognemo tveganjem (več …)

Navodila v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19

Veljajo splošna navodila:

 • pridejo le ZDRAVI (učenci, strokovni delavci in drugi zaposleni), umivanje rok, razkuževanje
 • uporaba mask (knjižničarka, zaposleni in učenci), upoštevanje varnostne razdalje

 

Odprtost knjižnice:

Knjižnica bo za uporabnike odprta le določen čas, in sicer:

 • v ponedeljek v drugem odmoru in tretjo uro za 1. razrede
 • v torek v drugem odmoru in tretjo uro za 2. razrede
 • v sredo v drugem odmoru in tretjo uro za 3. razrede
 • v četrtek v drugem odmoru in tretjo uro za 4. razrede
 • v petek v drugem odmoru in tretjo uro za 5. razrede
 • v ponedeljek, sreda, petek od 7.30 – 8.20 in v ponedeljek od 12.00 – 14. 00 za 6. razrede in tretji VIO.

 

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:

 • V knjižnico vstopajo le zdravi uporabniki.
 • Uporabniki vstopajo posamezno.
 • Pred vstopom si umijejo roke.
 • Ob vstopu si razkužijo roke.
 • Poskrbijo za varnostno razdaljo (1, 5 – 2 m).
 • Ni prostega dostopa do polic z gradivom → je skladiščni sistem (gradivo naročijo in počakajo).
 • Učenci gradivo, ki ga vračajo, poskenirajo pri knjižničnem pultu in ga odložijo v škatlo za izolacijo.
 • Čitalnica je odprta. Uporabnik, ki želi uporabljati čitalnico, o tem obvesti knjižničarko, ki ga napoti k prosti mizi. Pri vsaki mizi je lahko le en uporabnik (če gre za učence iz različnih oddelkov), tako da je število učencev (uporabnikov) omejeno. Po uporabi se mesto uporabe razkuži.

 

Izposoja gradiva:

 • Učenec naroči gradivo pri knjižničarki in počaka na izposojo.
 • Gradivo si lahko izposodijo učitelji v učilnico in uredijo razredne knjižnice. To gradivo lahko  do vračila v knjižnico uporabljajo le učenci istega oddelka in z njim ravnajo po priporočilih in ukrepih za preprečevanje širjenja virusa Covid-19.

 

Vračanje gradiva:

 • Uporabniki gradivo vračajo v zaboj pred izposojevalnim pultom, ki je posebej označen.
 • Zaboj knjižničarka z uporabo rokavic in zaščitne maske prazni, gradivo razdolži in ga postavi v karanteno za 3 dni (škatla v zadnjem delu knjižnice).

 

Izvedba ur KIZ:

Izvajale se bodo ure KIZ-a, kjer bodo vsebine povezane z branjem, spodbujanjem branja, informacijsko pismenostjo, strategije za učenje, iskanje informacij, izvajanje bralnih projektov …

 

Ure se bodo izvajale:

 • v knjižnici
 • v učilnici posameznega oddelka
 • v računalniški učilnici
 • izven šole (na prostem, knjižnica Pobrežje …, kjer se ravna po ukrepih, določenih za tisti prostor).

 

Pripravila: Lili Kolarič