Pogovorne ure

Skupne pogovorne ure so vsak drugi ponedeljek v mesecu od 17. do 18. ure, individualne pa vsak teden v dopoldanskem času po objavljenem razporedu.

Priimek in ime čas prostor
Ajdič, Mateja

ponedeljek

11.25-12.10

zbornica
Bezjak, Barbara

četrtek

12.15-13.00

Kabinet 1. VIO
Büdefeld, Andreja

petek

11.25-12.10

zbornica
Cafuta, Marjana

torek

10.35-11.15

razred št. 28
Celcer, Lucija

sreda

12.10-13.00

zbornica
Cuder, David

sreda

10.35-11.20

zbornica
Cuder, Rosanda

ponedeljek

11.25-12.10

zbornica
Domajnko, Valerija

četrtek

13.05-13.50

zbornica
Ferk, Andreja

ponedeljek

10.35-11.20

zbornica
Groznik, Zlatka

ponedeljek

13.00-13.50

1. b razred
Hojski, Mihelca porodniška /
Josipović Mašek, Alenka

sreda

13.05-13.50

zbornica
Kristina, Kaube

sreda

13.05-13.50

učilnica 1. A
Kelemina, Aleksander

torek

10.35-11.20

kabinet GEO, ZGO
Kolarić, Lilijana

ponedeljek

7.40-8.25

knjižnica
Klis, Nataša

sreda

10.35-11.20

kabinet SLO
Lešnik Švajger, Jožica

ponedeljek

10.35-11.20

Kabinet LUM
Lorber, Mateja

četrtek

10.35-11.20

zbornica
Mandl, Mojca ponedeljek 12.15-13.00 zbornica
Mirkanović, Aleksandra

torek

9.30-10.15

kabinet SLJ
Menard, Sara

petek

12.15-13.00

zbornica
Ogrinc, Marjana

ponedeljek

10.35-11.20

kabinet
Perger, Karina

torek

12.15-13.00

zbornica
Podbevšek, Blandina

torek

12.15-13.00

kabinet 31
Pongračič, Marko

petek

10.35-11.20

kabinet MAT
Pori, Kerstin

četrtek

10.35-11.20

kabinet GUM
Postružnik, Mateja

torek

10.15-10.45

zbornica
Prelog, Silvia

petek

11.25-12.10

kabinet DSP 29
Protner, Franja

ponedeljek

13.05-13.50

kabinet ŠPO
Ragolič, Anita

ponedeljek

12.10-13.00

kabinet DSP
Raušl, Eva

torek

11.20-12.10

učilnica NAR
Riedl, Mojca

petek

10.35-11.20

zbornica
Smolar, Gregor

petek

9.30-10.15

zbornica
Stožer, Bojana

Ponedeljek

9.30-10.15

kabinet MAT
Stramlič, Nina ponedeljek 12.15-13.00 zbornica
Šic, Danijel

Torek

8.30-9.15

Kabinet TIT
Špec, Jožica

sreda

13.00-13.50

kabinet DSP
Štrtak, Kristjan

torek

8.30-9.15

Kabinet DSP
Tomašič, Nataša

ponedeljek

12.15-13.00

kabinet SLJ
Vrtarič, Petra

ponedeljek

11.20-12.10

Učilnica 4.b

 

Oddelčni roditeljski sestanki

Razredniki bodo v tem šolskem letu izvedli tri roditeljske sestanke.

1. 7. 9. 2015 Motivacijsko predavanje, predstavitev dejavnosti in dela v šolskem letu 2015/16
2. januar/februar 2016

Strokovno predavanje

(tema po izboru staršev)

3. april 2016

Izbirni predmeti,

tekoča problematika

Natančna vsebina in časovna opredelitev sta razvidni v letnih delovnih načrtih učiteljev. Po potrebi bodo v 9. razredu organizirani še dodatni roditeljski sestanki v zvezi s poklicnim usmerjanjem in štipendiranjem učencev. Za starše novincev, ki se bodo vključili v šolo, bomo izvedli roditeljski sestanek v mesecu juniju.

Neformalne oblike sodelovanja s starši

Ena izmed prednostnih nalog v tem šolskem letu je sodelovanje s starši, zato bodo razredniki skupaj z vodstvom šole in v dogovoru s starši organizirali tudi nekaj neformalnih srečanj s starši, kot so:

  • ustvarjalne delavnice,
  • šolske prireditve,
  • družabna srečanja razrednika, staršev ter učencev.

Prav tako bomo starše povabili k sodelovanju pri izvajanju športnih tekmovanj, dni dejavnosti ter drugih oblik izvajanja pouka.

Obvestilo za prvi šolski dan v šolskem letu 2017-2018

Pozdravljeni, Čufarji! Počasi se bliža čas vstopa v novo šolsko leto. Delavci šole vas že nestrpno pričakujemo. Vabimo vas, da se nam spočiti, nasmejani in z željo po novem znanju pridružite v petek, 1. septembra 2017. Učenci od 2. do 9. razreda se ob 8.30 zberete v...

Uradne ure v času novoletnih počitnic

Uradne ure tajništva, v času novoletnih počitnic, so 27. 12. 2016, med 9. in 11. uro. Za nujna vprašanja lahko pokličete tudi izven uradnih ur, na telefonsko številko pomočnice ravnateljice, gospe Almire Lipnik;  031 / 774 - 880.

Razredniki in sorazredniki

RAZRED RAZREDNIK SORAZREDNIK OPB UČILNICA 1. A Mihelca HOJSKI, 2. učiteljica Anita RAGOLIČ Zlatka GROZNIK 1. SKUPINA Zlatka GROZNIK 1. A 1. B Karina PERGER, 2. učiteljica Nina STRAMLIČ Nina STRAMLIČ 2. SKUPINA Nina STRAMLIČ Zlatka GROZNIK 1. B 2. A Valerija DOMAJNKO...