Priimek in ime Predmet
Ajdič, Mateja angleščina
Bertoncelj, Urška svetovalna delavka, dodatna strokovna pomoč
Bezjak, Barbara* razredni pouk
Cafuta, Marjana razredni pouk, podaljšano bivanje
Celcer, Lucija podaljšano bivanje, razredni pouk (nadomeščanje Karine Perger)
Cuder, David naravoslovje, državljanska in domovinska kultura ter etika, gospodinjstvo, podaljšano bivanje
Cuder, Rosanda zgodnje poučevanje nemščine, angleščina, nemščina I, II, III – OIP
Djaković, Julijana* laborantka
Domajnko, Valerija razredni pouk
Ferk, Andreja matematika, fizika, zvezde in vesolje – OIP
Gašparič, Tatjana * francoščina II – OIP
Golobič, Ana Polona dodatna strokovna pomoč – nesistemizirane ure
Groznik, Zlatka podaljšano bivanje
Josipović Mašek, Alenka razredni pouk
Jurič, Vanja* dodatna strokovna pomoč
Karner, Mateja spremljevalka gibalno oviranega otroka
Kelemina, Aleksander zgodovina, geografija, verstva in etika III – OIP, podaljšano bivanje, jutranje varstvo
Klis, Nataša slovenščina
Kolarić, Lilijana knjižničarka, slovenščina
Kolednik, Goran učitelj v projektu ESS in MIZŠ Zdrav življenjski šport
Lešnik Švajger, Jožica likovna umetnost, likovno snovanje I, II in III – OIP, umetnost – NIP, podaljšano bivanje
Lipnik, Almira pomočnica ravnateljice, zgodovina, podaljšano bivanje
Lješnjak, Andreja podaljšano bivanje
Lorber, Mateja razredni pouk, podaljšano bivanje
Nedoh, Mihelca razredni pouk
Mandl, Mojca razredni pouk, jutranje varstvo
Mirkanović, Aleksandra slovenščina, angleščina, retorika – OIP
Menard, Sara zgodnje poučevanje angleščine, jutranje varstvo
Ogrinc, Marjana matematika, podaljšano bivanje
Perger, Karina razredni pouk
Podbevšek, Blandina dodatna strokovna pomoč
Pongračič, Marko** matematika, fizika, podaljšano bivanje
Prelog, Silvia dodatna strokovna pomoč
Protner, Franja šport
Pori, Kerstin glasbena umetnost, ansambelska igra, glasbeni projekt – OIP, umetnost – NIP, pevski zbor, jutranje varstvo
Ragolič, Anita 2. učiteljica v 1. razredu, dodatna strokovna pomoč
Raušl, Eva naravoslovje, kemija, biologija, sodobna priprava hrane, poskusi v kemiji – OIP, podaljšano bivanje
Riedl, Mojca razredni pouk
Smolar, Gregor šport, izbrani šport – odbojka, šport za zdravje, šport za sprostitev – OIP, podaljšano bivanje
Stožer, Bojana razredni pouk, jutranje varstvo
Stramlič, Nina 2. učiteljica v 1. razredu, podaljšano bivanje
Šic, Danijel tehnika in tehnologija, zgodnje učenje računalništva, multimedija – OIP, tehnika – NIP, računalnikar – OID
Špec, Jožica dodatna strokovna pomoč
Tomašič, Nataša angleščina, slovenščina
Vrtarić, Petra razredni pouk, podaljšano bivanje