V šolskem letu 2017/18 se bodo učenci lahko udeleževali naslednjih brezplačnih interesnih dejavnosti:

Ime interesne dejavnosti Mentorica/mentor Razred
Vrtiljak glasov in črk Urška Bertoncelj 4.
Radijski krožek Valerija Domajnko 5.–9.
Prometni krožek Marjana Cafuta 6.–9.
Šolska skupnost Aleksander Kelemina 2.–9.
Naravoslovni krožek Eva Raušl 8.–9.
Fotografski krožek Jožica Lešnik Švajger 6.–9.
Gledališki krožek Lili Kolarić 6.–9.
Šolski parlament David Cuder 4.–9.
Astronomija Andreja Ferk 6.–9.
Likovni krožek Jožica Lešnik Švajger 6.–9.
Pevski zbor – MPZ Kerstin Pori 6.–9.
Pevski zbor – OPZ I Kerstin Pori 1.–2.
Pevski zbor – OPZ II Kerstin Pori 2.–5.
Vokalna skupina Kerstin Pori 6.–9.
Šolski časopis Nataša Klis 6.–9.
Zgodovinski krožek Almira Lipnik 8.–9.
Folklora Mojca Mandl 2.–5.
Vrtnarski krožek Bojana Stožer 4.–6.
Vesela šola Bojana Stožer 4.–9.
Ustvarjalni krožek Jožica Lešnik Švajger 1.– 6.
Bobnarski krožek Vlado Matela 1.–6.
Šahovski krožek Nejc Drnovšek 1.–5.
Robotika in tehnika Danijel Šic 6.–9.
Humanitarni krožek Silvia Prelog 5.–9.
Plesni krožek Sara Menard, Barbara Bezjak 1.–6.
Lutkovni krožek Mojca Riedl in Anita Ragolič 2.–5.
Literarna delavnica Nataša Klis 6.–9.
Male sive celice Jožica Špec 6.–9.
Diabetes Dragica Jurkušek 8.–9.
Mala odbojka Franja Protner 4.–6
Pravljični krožek Sara Menard 1.–3.
Planinski krožek Alenka Josipovič Mašek 1.–9.
Odbojka Rokometni klub Branik 1.–3.

Izvajale se bodo interesne dejavnosti, na katere bo prijavljenih vsaj 5 učencev

OPZ – otroški pevski zbor

Planinski krožek po dogovoru ob sobotah.


Krožek je namenjen predvsem pripravi na tekmovanje iz astronomije, ki bo izvedeno v mesecu decembru (šolsko) in januarju (državno).

Vabljeni ste vsi učenci od 6. do 9. razreda, ki ste pri astronomskem krožku že sodelovali in ostali, ki vas zanima orientacija, zgradba planetov, zvezd in drugih vesoljskih teles,…


BOBNARSKI KROŽEK za učenke in učence od 1. do 6. razreda. Pri krožku bodo učenci spoznavali afriško kulturo skozi glasbo, se učili izbirnih ritmov skozi igranje bobnov, spoznavali tuje glasbene inštrumente in nastopali na šolskih in javnih prireditvah. Zaželeno je, da imajo učenci svoje bobne, ni pa obvezno. Krožek vodi zunanji sodelavec Vlado Matela.


Namen BZ je seveda spodbuditi učence k branju, razvijati ob tem svet bogatega doživljanja in domišljije. BZ izvajamo po dogovoru. Letos bodo učenci nagrajeni s projektom Noč branja. Zaključek BZ obeležimo z obiskom ustvarjalca.


Gledališki krožek se izvaja projektno. Vključeni so učenci od 6. razreda dalje. Učenci se učijo nastopanja, seznanijo se s prvinami gledališke igre, končni cilj pa je predstava. Pri delu sodelujemo s strokovnjaki.

Mentorica: Lili Kolarič

HUMANITARNI KROŽEK

Interesna dejavnost je namenjena učencem od 4. – 9. razreda.

V okviru krožka bodo učenci ozaveščali vrednote kot so: solidarnost, strpnost, spoštovanje, odgovornost. Preko različnih dobrodelnih dejavnosti bodo učenci sodelovali med seboj in z zunanjimi humanitarnimi organizacijami.

Mentorica: Silvia Prelog, prof. spec. in rehab. ped.


Likovni krožek (6. – 9.razreda)
Likovni krožek se bo izvajal projektno.
Cilj interesne dejavnosti je spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih, ki jih veseli likovno izražanje in kreativnost. Spoznali in ustvarjali bomo z različnimi likovnimi tehnikami ter se seznanili z vsemi področji likovnega ustvarjanja.

Ustvarjali bomo:
• scensko dekoracijo za šolske prireditve,
• oblikovali iz različnih novih in odpadnih materialov,
• kiparili z glino,
• slikali z akrilnimi barvami,
• risali z barvnim tušem
• oblikovali fotografije z rač. programom

Vsi, ki se boste prijavili boste pravočasno obveščeni kdaj in kje se bo krožek odvijal.
Krožek organizira in vodi Jožica Lešnik Švajger, prof.

Učenci od 6. do 9. razreda ustvarjajo lastne pesmi, ki jih ob koncu leta objavijo v literarnem zborniku. Ob izidu svoje pesmi predstavijo na literarnem večeru, kamor so vabljeni starši in drugi gostje.

Mentorica: Nataša Klis

Lutkarstvo je ena najstarejših oblik človekovega ustvarjalnega izražanja. Združuje likovno ustvarjalnost, gibalno spretnost, besedno in glasbeno umetnost. Lutkovni krožek je namenjen učencem od 2. do 5. razreda. Skupaj bomo izbrali zgodbo, spoznavali in izdelali lutke in sceno ter pripravili predstavo. Ob koncu bomo pokukali še v “pravo” lutkovno gledališče, kjer nam bodo razkrili vse skrivnosti lutkovnega odra. Če želite vstopiti v čarobni svet lutk se nam pridružite vsak petek ob 7.40.

Mentorici:  Anita Ragolič in Mojca Riedl

Namenjeno  2. VIO (4. – 6. razred)

Število ur: 35 -1x tedensko
Opis dejavnosti: MINI IN MALA ODBOJKA ( učenke)
Osnovni in razvojni cilji:

 • Razvoj gibalnih (motoričnih ) sposobnosti brez žoge: – Vaje ohranjanja ravnotežja – Osnovna akrobatika – Osnovna atletska abeceda – ABC skočnosti – Vaje kordinacije dela zgornjih in spodnjih okončin – Različne štafetne in elementarne igre brez žoge
 • različne igre z žogo ( z veliko, malo, mehko, trdo žogo)
 • raznovrstna odbojkarska gibanja ob mreži in v polju
 • postavitev za položaj za zgornji in spodnji odboj
 • suvanje žoge nad seboj, naprej in v steno
 • zgornji in spodnji odboj z odbijanjem žoge nad seboj in v paru
 • spodnji servis
 • sprejem servisa v smeri proti mreži
 • igra 1:1
 • napadalni udarec v normalnih in igralnih okoliščinah
 • enojni blok
 • igra v obrambi z uporabo različnih tehnik (enoročni, dvoročni sprejem, sun, rolling…)
 • uspešno  povezovanje odbojkarskih elementov v igri male odbojke “Žoga čez vrv” 2:2, 3:3, 4:4
 • Poznati odbojkarska pravila, posebno značilnosti mini in male odbojke,
 • spoštovanje soigralk, učitelja, nasprotnic in sodnikov.

Pri tej starostni skupini je pozornost posvečena učenju pravilne tehnike in taktike odbojkarske igre.

Mentorica
Franja Protner


V okviru krožka se bomo predvsem pripravljali na tekmovanje Male sive celice. Tekmovanje se začne s predtekmovanji vse do finala na RTVS. Predtekmovanja potekajo v osmih regijah, praviloma na šolah, ki so v preteklem letu bile regijske zmagovalke. Ekipa praviloma tekmuje v kraju, ki leži geografsko najbližje naši osnovni šoli.

Krožek se bo izvajal po potrebi in sicer največ ur bo izvedenih v času pred tekmovanji. Vanj se lahko vključijo učenci iz 6., 7., 8. in 9. razreda, v vsaki ekipi je po en sedmošolec/sedmošolka, en osmošolec/osmošolka in en devetošolec/devetošolka. Učenci bodo razdeljeni v tri ekipe po trije učenci. Pripravljali se bomo iz petih knjig: MSC2 – MSC7 in veljavnih učbenikov, ter gradiv na njihovi spletni strani.

Mentorica:

Jožica Špec


Za učence 1.,2. in 3. razredov.
Imaš interes do opazovanja pojavov v naravi, se želiš preizkusiti v eksperimentalnem delu, potem se nam pridruži. S krožkom pričnemo v četrtek, 27. 9. 2012 (od 13.50 – 14.40 ure). Dobimo se pred učilnico 1. a razreda.
Z vsakim razredom se bomo srečevali 2 x mesečno. O vsem boste sproti obveščeni.
Mentorica: Alenka Josipović Mašek, prof.

Igra in ples že od nekdaj predstavljata v otrokovem življenju pomembno mesto. Plesna dejavnost na otroke deluje sproščujoče, povezuje jih s prijatelji, vrstniki, nudi jim zadovoljstvo, hkrati pa si razvijajo motorične in umske sposobnosti.

Plesni krožek je namenjen vsem učencem, ki želijo plesati ali se kakor koli obogatiti z novimi gibalnimi izkušnjami. Potekal bo v dveh skupinah: 1. do 3. razreda in od 4. do 6. razreda. Priprave na različne nastope bodo zagotovo zabavne, saj je namen našega druženja sproščanje ob dobri glasbi z zanimivimi plesnimi koraki in koreografijami, ki jih bomo nato predstavili svojim sošolcem in staršem.

Mentorici: Sara Menard in Barbara Bezjak

Branje je potovanje
na barkah besed prek tišine.
Molčiš in poslušaš čenčanje
daljav in sveta iz bližine.

(Brina Štampe Žmavc)

Vabljeni v svet pravljic, kjer se bomo družili s princi in princeskami, škrati, vilami in drugimi pravljičnimi bitji, ki jih ne srečujemo vsak dan.

Pravljični krožek je namenjen učencem od 1. do 3. razreda. Ta interesna dejavnost je namenjena vsem, ki zraven tega, da radi poslušajo pravljice tudi radi ustvarjajo. Vsak teden bomo prebrali novo pravljico ter izdelali nekaj povezanega z njo.

Mentorica: Sara Menard


Namenjen je učencem od 5. do 9. razreda.

Na radijskem krožku se vedno dogaja veliko zanimivih stvari… snemanje, intervjuji, pisanje člankov, vrtenje glasbe… Učenci šolskega radia “Čufko” pripravljajo mesečne oddaje in petkove glasbene odmore, kjer vrtijo glasbo po izboru učencev. V okviru krožka že drugo leto sodelujemo z radijem Slovenske gorice, kjer pripravimo dve samostojni 45-minutni oddaji. Šolski radio “Čufko” prijazno vabi vse zgovorne radijce, ki jih zanima novinarsko delo in tiste, ki jih veseli delo z računalnikom (vrtenje glasbe, montaža posnetih oddaj) …


Interesna dejavnost je namenjena predvsem učencem in učenkam od 6. do 9. razreda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregledali bomo osnovne dele robotov in programiranje.

Sestavljali bomo robote zbirke Lego Mindstorms in jih programirali za opravljanje nalog.

Uleležili se bomo projekta FIRST® LEGO® League (FLL) in rešili svet.

Interesna dejavnost bo potekala predvidoma ob ponedeljkih, ob 14. uri.

Mentor Danijel Šic

Interesna dejavnost je namenjena učencem od 6. do 9. razreda. Učenci pod mentorstvom ustvarjajo publicistične članke o dogajanju na šoli in širše ter dvakrat v letu izdajo šolski časopis Čufarjev odmor.

Mentorica: Nataša Klis


Prebiranje veselošolskih tem učencem razširja njihovo splošno znanje, bogati njihov besedni zaklad; pridobivajo mnoga nova znanja in spoznanja, znanje o že poznanem pa poglabljajo in ga povezujejo z novimi vsebinami ter tako boljše razumejo tudi tisto, kar usvojijo pri pouku. Ob učenju osebnostno rastejo in se razvijajo v pozitivno naravnane osebe. Vesela šola je priložnost za skupno pridobivanje znanja, na drugačen način, za druženje s prijatelji in sklepanje novih poznanstev. Vsebine za tekmovanje so objavljene v revijah PIL in PIL – PLUS, prav tako pa na spletnih straneh. V mesecu marcu poteka šolsko tekmovanje, v mesecu aprilu pa državno. Učencem, ki dosežejo zlata priznanja, se jim le ta upoštevajo tako, kot se upoštevajo vsa druga zlata priznanja. Delo bo potekalo projektno, po dogovoru.

Mentorica Bojana Stožer


Razredi: 4. Število ur: 60
Učiteljica: Urška Bertoncelj
Vrtiljak glasov in črk je namenjen učencem 4. razredov, pri katerih se pojavljajo težave pri branju in pisanju. Svet glasov in črk spoznavamo na zanimiv način. S pomočjo glasovnih, besednih vaj in iger postanejo učenci pozorni na zapis in branje besed.


V vrtnarskem krožku si učenci privzgojijo pozitiven odnos do narave, pridobivajo občutek za urejeno okolico, naučijo se negovati okrasno cvetje in grmičevje, imajo priložnost pokazati svojo ustvarjalnost, spoznajo pomen nekaterih praznikov in njihov simbolni pomen. Uporabljajo naravne materiale, svoje delo znajo tudi estetsko ovrednotiti. Pridobivajo uporabna življenjska znanja in spretnosti.

Mentorica Bojana Stožer


Zgodovinski krožek je namenjen učencem 8. in 9. razredov. V krožku se bomo pripravljali na tekmovanje iz znanja zgodovine na temo: Podobe življenje ljudi v predmarčni dobi na Slovenskem.

Za dan in uro krožka se bomo dogovorili glede na prosti čas prijavljenih učencev.

Vsi, ki vas zanima življenje naših prednikov v 19. stoletju, vljudno vabljeni.

Učiteljica: Almira Lipnik

 

Planinski nočni pohod

                          Planinsko društvo Fram  in OŠ Toneta Čufarja organizirata

NOČNI POHOD PO POHORJU    (Ruška koča (Areh) – Mariborska koča – Bellevue)

V petek, 26. januarja 2018, vas vabimo na nočni pohod po Pohorju.

več…

Akcija zbiranja starih oblačil

 Spoštovani starši in otroci!

Na naši šoli smo se v okviru humanitarnega krožka odločili, da pomagamo otrokom, ki v teh mrzlih zimskih dneh potrebujejo zimska oblačila (zimske bunde, tople jopice, športne jopice…) in zimsko obutev. Vabimo vas k sodelovanju v akciji zbiranja otroških oblačil in obutve za otroke iz socialno ogroženih družin. več…

Projekt Drobtinica 2017

Spoštovani starši!

Ob obeležitvi Svetovnega dneva hrane in Svetovnega dneva boja proti lakoti bomo skupaj s krajevnim odborom Rdečega križa Maribor izvedli dobrodelno akcijo »Drobtinica 2017«.Na stojnici v hipermarketu Tuš Pobrežje bomo v soboto, 14. 10. 2017, med 8. in 12. uro v zameno za denarne prispevke ponujali kruh in pekovske izdelke. Izkupiček bomo v celoti namenili za šolsko prehrano otrok naše šole iz socialno šibkejših okolij.

Vabimo vse naše učence in njihove starše, da v čim večjem številu obiščete našo stojnico in podprete naš humanitarni projekt.

Vodja humanitarnega krožka:                                                                 Ravnateljica:

Silvia Prelog, prof.                                                                                     mag. Špela Drstvenšek, prof.

 

PLANINSKI KROŽEK – KOSTANJEV PIKNIK

Planinsko društvo Fram in planinski krožek OŠ Toneta Čufarja, prirejata

KOSTANJEV PIKNIK

NA PLANICI    (PRI KOVAČNIKU – TURISTIČNA KMETIJA ŠTERN)      v soboto, 7. 10. 2017

 Jesen je že krepko potrkala na naša vrata. Gozd se odeva v tople jesenske barve, dozoreli so tudi jesenski plodovi. Je tudi čas, ko prijetno zadišijo pečeni kostanji. več…

Debatni turnir

V soboto, 3. 12. 2016, je na Osnovni šoli FLV Slivnica pri Mariboru potekal impromptu debatni turnir. Udeležilo se ga je 54 ekip. Ekipa Tarantele (Ivana Kocutar, Gabriela Brodnjak, Tinkara Drstvenšek) je dosegla 18. mesto. Dobro so se vse tri uvrstile tudi kot govorke.

Iskrene čestitke.

Iris Strelec, mentorica

Planinski krožek

kekec mariborska koca

Planinski krožek osnovne šole Toneta Čufarja organizira  pohod po Mariborskem Pohorju

v soboto, 19. 11. 2016

Zbirališče: ob 8. 45 uri na avtobusni postaji vzpenjače

Povratek: ob 14. uri na avtobusni postaji vzpenjače

Potek dejavnosti:

 • 9.00 vožnja z gondola do vrha
 • 9.30 – 10.30 hoja do Mariborske koče
 • 11.00 – 12.00 igre na snegu
 • 12.00 – 13.00 pohod nazaj do gondole
 • 13.30 – 14.00 vožnja z gondolo, odhod domov

Cena skupinske vožnje v obe smeri na osebo: 3€ (plačilo na zbirnem mestu)

Otroci naj bodo primerno oblečeni in obuti (visoki čevlji z narebrenim podplatom). Zraven naj imajo malico in topel čaj.

Planinski pozdrav,

učiteljica  Alenka

Projekt Drobtinica

Spoštovani starši!

Ob obeležitvi Svetovnega dneva hrane in Svetovnega dneva boja proti lakoti bomo skupaj s krajevnim odborom Rdečega križa Maribor izvedli dobrodelno akcijo »Drobtinica 2016«.Na stojnici v hipermarketu Tuš Pobrežje bomo v soboto, 15. 10. 2016, med 8. in 12. uro v zameno za denarne prispevke ponujali kruh in pekovske izdelke. Izkupiček bomo v celoti namenili za šolsko prehrano otrok naše šole iz socialno šibkejših okolij.

Vabimo vse naše učence in njihove starše, da v čim večjem številu obiščete našo stojnico in podprete naš humanitarni projekt.

Svetovalna delavka:                                                                                           Ravnateljica:

Urška Bertoncelj, prof.                                                                                       mag. Špela Drstvenšek, prof.

Logika in tekmovanja

Namen interesne dejavnosti je spodbujanje učencev od 1. do 3. razreda k raziskovanju in učenju logičnega razmišljanja, razvijanju prostorske predstavljivosti ter odločanja, kar je ena najbolj pomembnih sposobnosti in veščin sodobnega človeka na vseh področjih dela in življenja. V šolskem letu 2016/17 se bodo učenci pripravljali na tekmovanji Matemček in Logične pošasti.

Mentorica interesne dejavnosti: Andreja Büdefeld

Akcija Pokloni zvezek

Spoštovani starši in učenci!

Vabimo vas k sodelovanju v akciji Pokloni zvezek. Slovenska karitas želi zbrati čim več novih, velikih in praviloma črtanih zvezkov za preko 12.000 socialno ogroženih osnovnošolcev. Učenci so prejeli tudi razglednico, na katero lahko narišejo ali zapišejo pozdrav za sovrstnika, ki bo zvezek prejel. Poklonjeni zvezek ali zvezke naj učenci prinesejo v šolo najkasneje do 10. junija 2016.

Hvala za vašo solidarnost.

Podrobnosti: http://www.karitas.si/pokloni-zvezek

Mentorica: Blandina Podbevšek

Predstavitev društva Hrtji svet Slovenije ljudem

V torek, 3. 5. 2016, so člani društva Hrtji svet Slovenije ljudem našim humanitarcem predstavili žalostno zgodbo hrtov, ki jih v Španiji uporabljajo za lov in hitrostne dirke. Učence so seznanili kako v društvu rešujejo zavržene hrte in z možnostjo posvojitve le teh ustreznim lastnikom. Predstavili so nam posvojeno hrtinjo Majo. Kako so učenci doživeli srečanje s člani društva, si oglejte na slikah.

Mentorica:

Blandina Podbevšek

 

Državni debatni turnir

V soboto, 9. 4. 2016, je na OŠ Venclja Perka v Domžalah potekal državni debatni turnir, na katerem se je pomerilo 30 najboljših ekip iz cele Slovenije. Naše debaterke Ivana Kocutar, Gabriela Brodnjak in Tinkara Drstvenšek so debatirale na dve zelo zahtevni trditvi in dosegle odlično 13. mesto.

Iskrene čestitke.

Iris Strelec, mentorica

Nagradni natečaj za šole in vrtce v okviru 4. Europarkovega Kreativnega tedna z ARTom je zaključen.
V soboto so voditelji delavnic letošnjega Kreativnega tedna kot najboljše 3 izbrali:
1. mesto in material po izbiri v vrednosti 500€ prejme:
Vrtec Kidričevo, Kokošja družina na velikonočnem šopku
2. mesto in material po izbiri v vrednosti 100€ prejme:
Šopek Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj
3. mesto in material po izbiri v vrednosti 50€ prejme:
Osnova šola Toneta Čufarja Maribor

First Lego League – kvalifikacije

V soboto, 23. 1. 2016, smo se prvič udeležili festivala FIRST® LEGO® League, ki je letos potekal na tematiko »Pot smeti«. Festivala in tekmovanja so se udeležili Alen Stermecki, Andraž Polajnar, Chris Zerjavic, Luka Majer, Nejc Krajnc in Nikola Mihajlovski.

Tekmovanje je sestavljeno iz štirih delov: robotskega izziva, tehničnega intervjuja, predstavitve projekta in FLL vrednot.

Festivali FLL potekajo po celem svetu, sodeluje pa 26 tisoč ekip iz vsega sveta. Uvrstitev v finale slovenskega dela nam sicer ni uspela, bilo pa je poučno in zbavno.

Zahvaljujemo se Zavodu Super Glavce (FLL Slovenija) in podjetju MCA PRO d.o.o., ki so pripomogli k zagonu naše FLL ekipe.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v galeriji ali FB strani First Lego League Slovenija.

Več o projektu in našem delu lahko spremljate tudi na spletni strani naše ekipe.

Stran 1 od 212