Prihod: 8. 30

Zaključek: 13. 00

  1. Skupina: Učenci 6. a – učilnica MAT
  2. Skupina: Učenci 6. b – učilnica TJA

POTREBŠČINE:

Matematični zvezek, geotrikotnik, pisalo, merilni trak (meter) in kalkulator.

POTEK DNEVA:

  1. Ura: Ponovitev dolžinskih enot in računanje obsega pravokotnika in kvadrata, poznavanje pojma količina – enota.
  2. Ura: Spoznavanje ploščinskih enot in pretvornikov (nestandarden in standardne enote)
  3. Ura: Pretvarjanje ploščinskih enot (delovni list)
  4. Ura in 5. ura: Praktično delo – ploščina pravokotnika in kvadrata (sestavljanje likov različnih likov iz 6m2, meritve na igrišču – v primeru dežja telovadnica in večnamenski prostor, zakoličimo ar) – delovni list.

Stroškov ni.

Vodja tehniškega dne:

Jožica Špec, prof.