Dragi starši in učenci!

Pri urah pouka zgodnjega poučevanja nemščine in računalništva, ki je oboje finančno omogočeno s strani MOM, se bodo v naslednjih dneh razdelile prijavnice za šolsko leto 2018/2019, oziroma objavile na spletni strani šole (glej več).V današnji družbi imajo jeziki in računalništvo pomembno vlogo, saj je oboje vključeno v vsa področja našega življenja.

Zgodnje poučevanje računalništva seznanja učence 4.-6.razreda z različnimi področji računalništva. Predmet temelji na spoznavanju dela s posameznimi programi in seznanja s temeljnimi računalniškimi znanji. Učenci pridobivajo znanja in spretnosti za samostojno delo.

Zgodnje poučevanje nemščine za učence 3.-6.razreda pa ponuja usvajanje jezikovnih veščin v jeziku naše sosednje dežele in učencem omogoča vpogled v tuje kulture, iskanje novih poznanstev, prijateljstev ter dolgoročno odpira možnosti za sodelovanje tako v poklicnem, kulturno-umetniškem ali družabnem življenju.

Prijavnice Zgodnjega poučevanja nemščine in Zgodnjega poučevanja računalništva za prihodnje šolsko leto se bodo pobirale najkasneje do petka, 4/05/2018.

Lep pozdrav,

učiteljica nemščine Rosanda Cuder in učitelj računalništva Danijel Šic

Priloga 1: Prenos datoteke

Priloga 2:

Prijavnica za zgodnje poučevanje nemščine 2018/19

Dragi starši in učenci!

V spodnjih vrsticah prilagam prijavnico (učenci jo dobijo tudi v tiskani obliki pri pouku) za obiskovanje zgodnjega poučevanja nemščine v naslednjem šolskem letu, ter vse potrebne informacije v zvezi s potrebščinami, ki jih starši kupite sami. Učbenike namreč prejmejo preko učbeniškega sklada!

Razredi v 2018/19:

  1. razred– Veliki črtasti zvezek, barvice, pisala.
  2. razred– Prima 1 (delovni zvezek, črtasti zvezek – lahko lanski, barvice, pisala).
  3. razred– Prima 2 (delovni zvezek, črtasti zvezek, barvice in pisala)
  4. razred– Prima 3 (črtasti zvezek, barvice in pisala)

Prijavnice za šolsko leto 2018/19 se pobirajo do petka, 4/05/2018.

V sklopu zgodnjega poučevanja nemščine se bodo tudi prihodnje šolsko leto organizirale strokovne ekskurzije v nemško govorečo deželo (letos Herberstein). S tem se učencem omogoči, da uporabljajo svoje jezikovne veščine in se spoznavajo z okoljem jezika, ki se ga učijo v šoli.

Prosim, če upoštevate, da je obisk zgodnjega poučevanja nemščine s podpisano prijavnico obvezen in spremljate, da bo vaš otrok redno prinašal svoje potrebščine. Izostanki se pisno opravičijo! Izpis je možen le s pisnim soglasjem staršev.

Lep pozdrav!                             Učiteljica nemščine Rosanda Cuder

 

———————————————————————————–

 

Prijavnica za zgodnje poučevanje nemščine 2018/2019

Soglašam, da se moj otrok _____________________________________, iz __________ razreda, vpiše k pouku zgodnjega poučevanja nemščine.

Izpolnijo starši drugošolcev:

Predznanje mojega otroka (prosim obkrožite):             NE                   DA 

 

Podpis staršev:_____________