Skoči na glavno vsebino

Utrinki z večera branja, 5. 4. 2024

V petek, 5. 4. 2024, smo imeli na šoli Večer branja, projekt, ki je učinkovit za spodbujanje otrok k branju. Učence je pričakala sadna dobrodošlica. Učenci od 1. do 5. razreda so se preizkusili v sestavljanju zgodbic, ki so jih prikazali s senčnimi lutkami in v animaciji. Starejši učenci pa so sestavili pravljice pod sloganom “Narobe pravljica – narobe svet”. Večer so zaključili z branjem. Utrinke smo ujeli na fotografijah.

Mentorice

(več …)

Večer branja, 5. 4. 2024

Spoštovani starši!

Na naši šoli bomo v petek, 5. 4. 2024, izvedli Večer branja, ki je učinkovit projekt za spodbujanje otrok k branju. Ob književnih besedilih in z različnimi aktivnostmi bodo učenci večer preživeli v šoli. 

Učenci od 1. do 5. razreda se dobijo v večnamenskem prostoru  ob 17.00. Zaključek je predviden do 21. ure.

Učenci od 6. do 9. razreda se dobijo v knjižnici ob 18.00. Zaključek je predviden do 22. ure. (več …)

Prednostne naloge šole 2023-24

V Razvojnem načrtu OŠ Toneta Čufarja Maribor smo za obdobje od septembra 2021 do septembra
2026 oblikovali smernice razvoja.

V tem času bomo sledili in nadgradili naloge in področja, ki smo jih zastavili:

 • urejanje in posodobitev šolskega prostora;
 • pedagoško področje – kompetence učiteljev, kompetence učencev – digitalne kompetence,
  učna okolja za 21. stoletje, poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in
  preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (v nadaljevanju Poskus RaP) ter
  spodbujanje branja in medpredmetno povezovanje;
 • vzgojno področje – razvoj vrednot: odgovornost, Čufarjevi zeleni koraki, trajnostna
  mobilnost;
 • vodenje – vodenje za učenje.

Na osnovi Razvojnega načrta 2021–2026, Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2022/23 ter
analize dela v šolskem letu 2022/23 smo za šolsko leto 2023/24 določili naslednja prednostna področja:

 • Pri nas beremo – spodbujanje branja;
 • Razmišljam, razumem, rešujem – vzgojno delovanje;
 • Rad sodelujem in se medpredmetno povezujem – pouk;
 • Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega
  programa v osnovni šoli (nadaljevanje koncepta po sklepu ministrstva);
 • razvojna naloga: Vključujoča šola – vključujoč fizični prostor, učna okolja za 21.
  stoletje.

(več …)

Dostopnost