Skoči na glavno vsebino

Mrežni plan ocenjevanja znanja

3.A

Predmet  3.A
September  Oktober  November  December  Januar 
MAT  Pisno      Pisno ocenjevanje     
Ustno        Ustno ocenjevanje  Ustno ocenjevanje 
SLJ  Pisno        Pisno ocenjevanje   
Ustno   

Govorni nastop in pesmica 

(medpredmetno) 

     
TJA  Pisno           
Ustno     

1.ustno ocenjevanje znanja 

(zadnji teden v novembru) 

1. ustno ocenjevanje znanja (prvi teden v decembru)   
ŠPO  Pisno           
Ustno    Praktična ocena  Praktična ocena  Praktična ocena   
LUM  Pisno           
Ustno    Likovni izdelek       
GUM  Pisno           
Ustno      Ustno ocenjevanje     
SPO  Pisno          Pisno ocenjevanje 
Ustno    Govorni nastop in pesmica (medpredmetno)  Ustno ocenjevanje     

 

3.B

Predmet  3.B 
September  Oktober  November  December  Januar 
MAT  Pisno           
Ustno           
SLJ  Pisno           
Ustno           
TJA  Pisno           
Ustno      1. ustno ocenjevanje znanja (zadnji teden v novembru)  1. ustno ocenjevanje znanja (prvi teden v decembru)   
ŠPO  Pisno           
Ustno           
LUM  Pisno   

1. likovni izdelek  

(slikanje po opazovanju) 

     
Ustno           
GUM  Pisno           
Ustno           
SPO  Pisno           
Ustno           

4.A

Predmet  4.A
September  Oktober  November  December  Januar 
MAT  Pisno      16.11.TEST     
Ustno    Ustna ocena  Ustna ocena  Ustna ocena   
SLJ  Pisno        13.12.TEST   
Ustno    11.10.memoriranje pesmi  29.11.govorni nastop     
TJA  Pisno      20. 11. TEST     
Ustno        Ustna ocena  Ustna ocena 
ŠPO  Pisno     

Praktična ocena – 

Začetek novembra 

Praktična ocena –  

Prva polovica decembra 

Praktična ocena –  

Sredina januarja 

Ustno           
LUM  Pisno           
Ustno           
GUM  Pisno           
Ustno    24.10. Plakat – instrument       
NIT  Pisno        5.12.TEST   
Ustno    20.10. praktični izdelek    20.12.plakat – bivališča   
DRU  Pisno          8.1.TEST 
Ustno          15.1. plakat- prazniki 

 

4.B

Predmet  4.B
September  Oktober  November  December  Januar 
MAT  Pisno     

17.11. 

1. test 

   
Ustno      Ustna ocena  Ustna ocena   
SLJ  Pisno       

20.12. 

1.test 

 
Ustno   

18.10. 

deklamacija 

27.11. 

Govorni nastop 

   
TJA  Pisno      21.11. Pisno ocenjevanje znanja     
Ustno        1.ustno ocenjevanje znanja  1.ustno ocenjevanje znanja 
ŠPO  Pisno   

Praktična ocena –  

Konec oktobra 

     
Ustno      Praktično znanje  Praktično znanje   
LUM  Pisno           
Ustno   

13.10.  

Praktični izdelek 

   

19.1. 

Praktični izdelek 

GUM  Pisno           
Ustno   

23.10. 

ples 

24.11. 

Praktični izdelek 

   
NIT  Pisno       

13.12. 

1. test 

 
Ustno   

20.10 

Praktični izdelek 

   

17.1. 

plakat 

DRU  Pisno         

11.1. 

1. test 

Ustno       

7.12. 

plakat 

 

5.A

Predmet 

5.A 

September 

Oktober 

November 

December 

Januar 

MAT 

Pisno 

 

 

 

13. 12. 2023 

1. pisni preizkus 

 

Ustno 

 

1. ustna ocena 

 

 

2. ustna ocena 

SLJ 

Pisno 

 

26. 10. 2023 

1. pisni preizkus 

 

21. 12. 2023 

šolska naloga (spis) 

 

Ustno 

 

 

 

 

Govorni nastop 

TJA 

Pisno 

 

 

27.11.2023 

1.pisno ocenjevanje znanja 

 

 

Ustno 

 

 

 

1.ustno ocenjevanje znanja 

 

1.ustno ocenjevanje 

ŠPO 

Pisno 

 

 

Praktična ocena – 

Začetek novembra 

Praktična ocena 

Praktična ocena 

Ustno 

 

 

 

 

 

LUM 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Likovni izdelek  

 

Likovni izdelek 

 

NIT 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

20. 10. 2023 

Praktični izdelek 

 

15. 12. 2023 

1. pisni preizkus 

Ustna ocena 

DRU 

Pisno 

 

24. 10. 2023 

1. pisni preizkus  

 

 

16. 1. 2023 

2. pisni preizkus 

Ustno 

 

 

 

Ustna ocena 

 

GUM 

Pisno 

 

 

 

4.12. 
Pisni preizkus (note) 

 

Ustno 

 

Petje pesmic 

 

 

 

 

5.B

Predmet 

5.B 

September 

Oktober 

November 

December 

Januar 

MAT 

Pisno 

 

 

 

13.12.2023 

1.pisni preizkus 

 

Ustno 

 

1.ustna ocena 

 

 

2.ustna ocena 

SLJ 

Pisno 

 

26. 10. 2023 

1.pisni preizkus 

 

21.12.2023 

šolska naloga (spis) 

 

Ustno 

 

 

 

 

govorni nastop 

TJA 

Pisno 

 

 

29.11.2023 

1.pisno ocenjevanje znanja 

 

 

Ustno 

 

 

 

1.ustno ocenjevanje znanja 

1.ustno ocenjevanje 

ŠPO 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

 

praktična ocena – začetek novembra 

praktična ocena 

praktična ocena – sredina januarja 

LUM 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

likovni izdelek 

 

likovni izdelek 

 

GOS 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

18.10.2023 

mapa tekstilij 

 

 

 

NIT 

Pisno 

 

 

 

15.12.2023 

1.pisni preizkus 

 

Ustno 

 

20.10.2023 

praktični izdelek 

 

 

1.ustna ocena 

DRU 

Pisno 

 

24.10.2023 

1.pisni preizkus 

 

 

16.1.2024 

2.pisni preizkus 

Ustno 

 

 

 

1.ustna ocena 

 

6.A

Predmet 

6.A 

September 

Oktober 

November 

December 

Januar 

MAT 

Pisno 

 

26. 10. 2023  

PISNI PREIZKUS 

 

 

11. 1. 2023 

PISNI PREIZKUS 

Ustno 

 

Ustna ocena 

Ustna ocena 

Geometrijski narek 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLJ 

Pisno 

 

18. 10. 2023  

PISNI PREIZKUS 

 

 

 

Ustno 

 

 

 

Ustna ocena 

 

Ustna ocena 

 

TJA 

Pisno 

 

 

23. 11. TEST 

 

 

Ustno 

 

Ustna ocena 

 

Ustna ocena 

Ustna ocena 

ŠPO 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Praktično znanje 

 

Praktično znanje 

Praktično znanje 

LUM 

Pisno 

 

Likovni izdelek  

 

Likovni izdelek 

 

Ustno 

 

Likovna teorija 

 

Likovna teorija 

 

GEO 

Pisno 

 

 

 

7.12.2023 

 

Ustno 

 

Ustno ocenjevanje 

 

 

 

ZGO 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

 

 

Ustna ocena 

 

TIT 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

 

 

 

 

GOS 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Ustna ocena 

 

Ustna ocena 

 

NAR 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Ustna ocena 

 

Ustna ocena 

 

 

6.B

Predmet 

6.B 

September 

Oktober 

November 

December 

Januar 

MAT 

Pisno 

 

26. 10. 2023  

PISNI PREIZKUS 

 

 

11. 1. 2023 

PISNI PREIZKUS 

Ustno 

 

Ustna ocena 

Ustna ocena 

Geometrijski narek 

 

SLJ 

Pisno 

 

18. 10. 2023  

PISNI PREIZKUS 

 

Ustna ocena 

GOVORNI NASTOP 

Ustna ocena 

 

Ustno 

 

 

 

 

 

TJA 

Pisno 

 

 

23. 11. 2023 TEST 1 

 

 

Ustno 

 

Ustna ocena 

 

 

Ustna ocena 

ŠPO 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Praktično znanje 

 

Praktično znanje 

Praktično znanje 

LUM 

Pisno 

Likovni izdelek 

 

Likovni izdelek 

 

 

Ustno 

Likovna teorija 

 

Likovna teorija 

 

 

GEO 

Pisno 

 

 

 

4.12.2023 

 

Ustno 

 

Ustna ocena 

 

 

 

ZGO 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

 

 

Ustna ocena 

 

TIT 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

 

 

 

 

GOS 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Ustna ocena 

 

 

Ustna ocena 

 

 

NAR 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Ustna ocena 

 

 

Ustna ocena 

 

 

7.A

Predmet 

7.A 

September 

Oktober 

November 

December 

Januar 

MAT 

Pisno 

 

26. 10. 2023 

PISNI PREIZKUS 

 

 

12. 1. 2023 

PISNI PREIZKUS  

Ustno 

 

Ustna ocena 

Ustna ocena 

Ustna ocena – ulomki 

 

SLJ 

Pisno 

 

12. 10. – šolska naloga 

 

Ustna ocena 

 

Ustno 

 

 

 

 

 

TJA 

Pisno 

 

 

21. 11. TEST 

 

 

Ustno 

 

Govorni nastop 

 

Ustna ocena 

Ustna ocena 

ŠPO 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Praktično znanje 

 

Praktično znanje 

 

GUM 

Pisno 

 

 

 

18.12.2023 

 

Ustno 

 

Ples, igranje na glasbila 

 

 

 

GEO 

Pisno 

 

 

 

 

9. 1. 2023 Test 

Ustno 

 

 

Ustna ocena 

 

 

ZGO 

Pisno 

 

 

 

 

18. 1. 2024 PISNI PREIZKUS 

Ustno 

 

 

Ustna ocena 

 

 

TIT 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

 

 

 

 

DKE 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

 

 

Ustna ocena 

 

NAR 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Ustna ocena 

 

 

Pisna ocena 

 

TJN 

Pisno 

 

 

 

12.12.23 TEST 1 

 

Ustno 

 

 

Ustna ocena 

Ustna ocena 

Ustna ocena 

 

7.B

Predmet 

7.B 

September 

Oktober 

November 

December 

Januar 

MAT 

Pisno 

 

26. 10. 2023 

PISNI PREIZKUS 

 

 

12. 1. 2023 

PISNI PREIZKUS  

Ustno 

 

Ustna ocena 

Ustna ocena 

Ustna ocena – ulomki 

 

SLJ 

Pisno 

 

12. 10. – šolska naloga 

 

Ustna ocena 

 

Ustno 

 

 

 

 

 

TJA 

Pisno 

 

 

21. 11. TEST 

 

 

Ustno 

 

Govorni nastop 

 

Ustna ocena 

Ustna ocena 

ŠPO 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Praktično znanje 

 

Praktično znanje 

 

GUM 

Pisno 

 

 

 

19.12.2023 

 

Ustno 

 

Ples, igranje na glasbila 

 

 

 

GEO 

Pisno 

 

 

 

 

9. 1. 2023 Test 

Ustno 

 

 

Ustna ocena 

 

 

ZGO 

Pisno 

 

 

 

 

19. 1. 2024 PISNI PREIZKUS 

Ustno 

 

 

Ustna ocena 

 

 

DKE 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

 

 

Ustna ocena 

 

SPH 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

 

 

 

 

NAR 

Pisno 

 

 

 

 

 

Ustno 

 

Ustna ocena 

 

 

Pisna ocena 

 

TJN 

Pisno 

 

 

 

12.12.2023 test 1 

 

Ustno 

 

 

Ustna ocena 

Ustna ocena 

 

Ustna ocena 

8.A

Predmet

8. A

September

Oktober

November

December

Januar

MAT

Pisno

 

26. 10. 2023

PISNI PREIZKUS

 

19. 12. 2023

PISNI PREIZKUS

 

Ustno

 

 

Ustna ocena  – potence

 

Ustna ocena

SLJ

Pisno

 

13. 10. 2023

ŠOLSKA NALOGA

 

5. 12. 2023

PISNI PREIZKUS

Ustna ocena

Ustno

 

 

 

 

 

TJA

Pisno

 

 

22. 11. 2023 TEST 1

 

 

Ustno

 

Ustna ocena

Govorni nastop

 

Govorni nastop

 

Ustna ocena

 

ŠPO

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

Praktično znanje

 

Praktično znanje

 

LUM

Pisno

 

Likovni izdelek

 

Likovni izdelek

 

Ustno

 

Likovna teorija

 

Likovna teorija

 

GEO

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

Ustna ocena

 

 

ZGO

Pisno

 

 

 

 

19. 1. 2024 PISNI PREIZKUS

Ustno

 

 

Ustna ocena

 

 

TIT

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

 

 

FIZ

Pisno

 

 

 

 

19.1.2024

Ustno

 

 

Ustna ocena

Ustna ocena

Ustna ocena

SPH

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

 

 

KEM

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

Ustna ocena (Snovi, lastnosti, atom in PSE)

 

 

 

BIO

 

Ustno

 

 

 

 

Ustna ocena (Bio – uvod, Celica – zgradba, vrste, delitev …)

 

TJN

Ustno

 

 

 

15.12.2023 test 1

 

Ustno

 

Ustna ocena

 

Ustna ocena

 

Ustna ocena

 

Ustna ocena

 

 

8.B

Predmet

8.B

September

Oktober

November

December

Januar

MAT

Pisno

 

26. 10. 2023

PISNI PREIZKUS

 

19. 12. 2023

PISNI PREIZKUS

 

Ustno

 

 

Ustna ocena  – potence

 

Ustna ocena

SLJ

Pisno

 

13. 10. 2023

ŠOLSKA NALOGA

 

5. 12. 2023

PISNI PREIZKUS

Ustna ocena

Ustno

 

 

 

 

 

TJA

Pisno

 

 

22. 11. 2023 TEST 1

 

 

Ustno

 

Ustna ocena

Govorni nastop

Govorni nastop

 

Ustna ocena

 

ŠPO

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

Praktično znanje

 

Praktično znanje

 

LUM

Pisno

Likovni izdelek

 

Likovni izdelek

 

 

Ustno

Likovna teorija

 

Likovna teorija

 

 

GEO

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

Ustna ocena

 

 

ZGO

Pisno

 

 

 

 

19. 1. 2024 PISNI PREIZKUS

Ustno

 

 

Ustna ocena

 

 

TIT

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

 

 

FIZ

Pisno

 

 

 

 

18.1.2024

Ustno

 

 

Ustna ocena

Ustna ocena

Ustna ocena

KEM

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

Ustna ocena (Snovi, lastnosti, atom in PSE)

 

 

BIO

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

Ustna ocena (Bio – uvod, Celica – zgradba, vrste, delitev …)

 

DKE

Pisno

 

 

 

 

9. 1. 2024 PISNI PREIZKUS

Ustno

 

 

 

Predstavitev države EU

 

TJN

Pisno

 

 

 

14.12.2023 test 1

 

Ustno

 

Ustna ocena

 

Ustna ocena

 

Ustna ocena

 

Ustna ocena

 

 

8.C

Predmet

8.C

 

September

Oktober

November

December

Januar

MAT

Pisno

 

26. 10. 2023

PISNI PREIZKUS

 

19. 12. 2023

PISNI PREIZKUS

 

Ustno

 

 

Ustna ocena  – potence

 

Ustna ocena

SLJ

Pisno

 

13. 10. 2023

ŠOLSKA NALOGA

 

5. 12. 2023

PISNI PREIZKUS

Ustna ocena

Ustno

 

 

 

 

 

TJA

Pisno

 

 

22. 11. TEST

 

 

Ustno

 

Ustna ocena – govorni nastop (8/3, 4)

Ustna ocena (8/1, 2, 4)

Govorni nastop

Ustna ocena (8/3)

Ustna ocena (8/1, 2, 4)

 

ŠPO

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

Praktično znanje

 

Praktično znanje

 

LUM

Pisno

 

Likovni izdelek

 

Likovni izdelek

 

Ustno

 

Likovna teorija

 

Likovna teorija

 

GEO

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

Ustna ocena

 

17. 1. 2024 PISNI PREIZKUS

ZGO

Pisno

 

 

Ustna ocena

 

 

Ustno

 

 

 

 

 

TIT

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

 

 

FIZ

Pisno

 

 

 

 

16.1.2024

Ustno

 

 

Ustna ocena

Ustna ocena

Ustna ocena

KEM

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

Ustna ocena (Snovi, lastnosti, atom in PSE)

 

 

BIO

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

Ustna ocena (Bio – uvod, Celica – zgradba, vrste, delitev …)

 

DKE

Pisno

 

 

 

 

9. 1. 2024 PISNI PREIZKUS

Ustno

 

 

 

Predstavitev države EU

 

TJN

Pisno

 

 

 

15.12.2023 test 1

 

Ustno

 

Ustna ocena

Ustna ocena

 

Ustna ocena

 

Ustna ocena

 

9.A

Predmet

9.A

September

Oktober

November

December

Januar

MAT

Pisno

 

26. 10. 2023

PISNI PREIZKUS

 

 

 

Ustno

 

 

Ustna ocena

 

Ustna ocena

SLJ

Pisno

 

10. 10. 2023

ŠOLSKA NALOGA

 

11. 12. 2023

PISNI PREIZKUS

Ustna ocena

Ustno

 

 

 

 

 

TJA

Pisno

 

 

22. 11. TEST

 

 

Ustno

 

Ustna ocena (vse skupine)

 

 

Ustna ocena (9/3)

Ustna ocena (vse skupine)

 

ŠPO

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

Praktično znanje

 

Praktično znanje

 

GUM

Pisno

 

 

 

 

11.1.2024

Ustno

 

Grafična notacija (ustna)

 

 

 

GEO

Pisno

 

 

 

6.12.2023

 

Ustno

 

Ustna ocena

 

 

 

ZGO

Pisno

 

 

 

 

18. 1. 2024 PISNI PREIZKUS

Ustno

 

 

Ustna ocena

 

 

TIT

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

 

 

FIZ

Pisno

 

 

 

 

16.1.2024

Ustno

 

 

Ustna ocena

Ustna ocena

Ustna ocena

KEM

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

Ustna ocena (Kisline baze, soli – ponovitev, Ogljikovodiki)

 

BIO

Pisno

 

 

 

Pisna ocena

 

 

Ustno

 

Ustna ocena

 

 

 

DKE

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

 

 

TJN

Pisno

 

 

 

15.12.2023 test 1

 

Ustno

 

 

Ustna ocena

Glagolske oblike

Ustna ocena

 

Ustna ocena

 

NPH

 

 

 

Projektno delo

 

Praktično znanje

 

9.B

Predmet

9.B

September

Oktober

November

December

Januar

MAT

Pisno

 

26. 10. 2023

PISNI PREIZKUS

 

 

 

Ustno

 

 

Ustna ocena

 

Ustna ocena

SLJ

Pisno

 

10. 10. 2023

ŠOLSKA NALOGA

 

11. 12. 2023

PISNI PREIZKUS

Ustna ocena

Ustno

 

 

 

 

 

TJA

Pisno

 

 

22. 11. TEST

 

 

Ustno

 

Ustna ocena (vse skupine)

 

 

Ustna ocena (9/3)

 

Ustna ocena (vse skupine)

ŠPO

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

Praktično znanje

 

Praktično znanje

 

GUM

Pisno

 

 

 

 

12.1.2024

Ustno

 

Grafična notacija (ustna)

 

 

 

GEO

Pisno

 

 

 

6.12.2023

 

Ustno

 

Ustna ocena

 

 

 

ZGO

Pisno

 

 

 

 

17. 1. 2024 PISNI PREIZKUS

Ustno

 

 

Ustna ocena

 

 

TIT

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

 

 

FIZ

Pisno

 

 

 

 

19.1.2024

Ustno

 

 

Ustna ocena

Ustna ocena

Ustna ocena

KEM

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

Ustna ocena (Kisline baze, soli – ponovitev, Ogljikovodiki)

 

BIO

Pisno

 

 

 

Pisna ocena

 

Ustno

 

Ustna ocena

 

 

 

DKE

Pisno

 

 

 

 

 

Ustno

 

 

 

 

 

TJN

Pisno

 

 

 

14.12.2023 test 1

 

Ustno

 

 

Ustna ocena

Glagolske oblike

Ustna ocena

 

Ustna ocena

 

Dostopnost