Kolesarjem prijazna šola je šolski projekt, s katerim želimo učence, zaposlene in starše spodbuditi k pogostejši uporabi kolesarskih poti na poti do šole. V okviru projekta načrtujemo pripravo varnih kolesarskih poti, obvladovanje gibalnih-motoričnih spretnosti mlajših kolesarjev (učenci od 1. do 5. razreda), predhodno pripravo na kolesarski izpit za učence 4. razreda ter motivacijske dejavnosti za trajnostni način mobilnosti učencev in zaposlenih. Med glavnimi cilji projekta so: zmanjšanje motornega prometa v okolici šole ter posledično okoljskih obremenitev, spodbujanje otrok in zaposlenih k večji telesni aktivnosti in krepitvi zdravja.
Koordinatorja projekta sta Danijel Šic in Dragica Jurkušek.