Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba se enakopravno vključuje v delovanje šole pri reševanju psiholoških, pedagoških in socialnih vprašanj. Sodeluje z učenci, učitelji, vodstvom šole, s starši in z zunanjimi institucijami. Osnovne oblike dela so: svetovanje, posvetovanje, neposredna pomoč ipd. Vodi vpisovanje šolskih novincev in karierno svetovanje učencem ter staršem. Delo svetovalne delavke opravlja pedagoginja Urška Bertoncelj. Dosegljiva je od ponedeljka do petka na tel. št. 02 47 16 857, na elektronskem naslovu urska.bertoncelj@cufar.si ali osebno v svoji pisarni od 8. do 14. ure.

Dodatno strokovno pomoč, individualno pomoč in svetovanje učencem izvajajo za to delo strokovno usposobljene delavke šole in mobilna logopedinja s Centra za sluh in govor Maribor: Vesna Ferenc, Tina Hartman, Katja Ornik, Silvia Prelog.

 • vpis in sprejem otrok v šolo;
 • prvi razgovori s starši;
 • izvajanje vpisa;
 • koordinator za izvedbo zdravniških pregledov ter pregledov za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo;
 • obveščanje staršev o sprejemu otrok v šolo;
 • sodelovanje pri pripravi roditeljskega sestanka;
 • sodelovanje pri spoznavnih srečanjih bodočih prvošolcev in njihovih staršev;
 • razporejanje učencev v razrede;
 • pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami (svetovanje, posvetovanje z učitelji, oblikovanje vzgojnih smernic za posamezne učence, delo z oddelčnimi skupnostmi);
 • pomoč socialno ogroženim, reševanje finančnih težav;
 • subvencionirana prehrana, malica in kosilo, izdaja sklepov o prejemanju subvencioniranega kosila s strani MOM;
 • subvencija šole v naravi − zbiranje dokumentacije in izdaja odločb, zbiranje donatorskih sredstev za plačilo šole v naravi;
 • karierna orientacija − informiranje učencev, organiziranje obiska učencev oz. predstavnikov srednjih šol na naši šoli, izvedba predavanja pred vpisom v srednjo šolo, zbiranje podatkov o učencih za potrebe kariernega svetovanja, izvedba izpolnjevanja vprašalnika o poklicni poti, individualno in skupinsko karierno svetovanje, timski posveti z učitelji, sprotno posredovanje gradiv za poklicno informiranje, individualno svetovanje za starše, posredovanje prijav za vpis na srednje šole, svetovanje učencem pri prenosu prijav.
 • sodelovanje s starši;
 • uradne ure za starše so vsak dan med 8. in 14. uro;
 • mesečne pogovorne ure in roditeljski sestanki se opravijo v skladu z letnim delovnim načrtom šole;
 • druge oblike sodelovanja s starši so svetovanje, vključevanje staršev v delo šole, sodelovanje v projektih, predavanja, delavnice itd.

Dodatna strokovna pomoč je namenjena učencem, ki so na našo šolo usmerjeni z odločbo o usmeritvi in so vključeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo..

Dodatno strokovno pomoč izvajata pedagoginji in učiteljice, usposobljene za delo z otroki s posebnimi potrebami. Izvajalke dodatne strokovne pomoči med seboj sodelujejo, se posvetujejo in usklajujejo svoje delo z učitelji, s starši in z zunanjimi strokovnjaki, ki obravnavajo učence s posebnimi potrebami. Trenutno so na našo šolo vključeni učenci z govorno-jezikovnimi motnjami, učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni učenci in hiperaktivni učenci.

Za vsakega učenca je imenovana strokovna skupina, ki spremlja vzgojo in izobraževanje posameznega učenca s posebnimi potrebami. Zanje oblikujemo, izvajamo in evalviramo individualizirane programe vzgoje in izobraževanja ter izvajamo ure dodatne strokovne pomoči. Prilagajamo metode in oblike učnega dela pri posameznih predmetih ter izvajamo prilagoditve v procesu vzgoje in izobraževanja. Poudarek dajemo razvoju njihovih močnih področij, kar dviguje njihovo samopodobo.

Starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku. Oba dokumenta skupaj pošljemo na Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Komisija za usmerjanje povabi starše in otroka na pregled, nato pa otroka usmeri v ustrezen program (navadno matična OŠ) z odločbo, v kateri določi tudi prilagoditve, obseg dodatne strokovne pomoči, način izvajanja pomoči v okviru tedenske obremenitve učenca ter strokovnega delavca, ki to pomoč izvaja.

Starši se lahko po pomoč ali nasvet obrnejo, kadar pri svojem otroku opažajo:

 • težave pri učenju,
 • težave pri branju in pisanju,
 • težave v številskih in količinskih predstavah,
 • težave pri motoriki, grafomotoriki,
 • govorno-jezikovne težave,
 • hiperaktivnost,
 • težave s pozornostjo in koncentracijo…

Izvajalke dodatne strokovne pomoči: Vesna Ferenc, Tina Hartman, Katja Ornik, Silvia Prelog

Delo z nadarjenimi učenci

Nadarjeni učenci bodo lahko aktivno sodelovali v vseh projektih, ekskurzijah in drugih dejavnostih, ki jih organiziramo na šoli v tem šolskem letu. Pri tem bodo pridobili organizacijske sposobnosti vodenja delavnice, organizacije ekskurzije, priprave potrebnega delovnega materiala in hkrati nadgradili svoje znanje s področja književnosti, naravoslovja, družboslovja ter umetnosti.

Nadarjene učence bomo spodbujali k sodelovanju pri izdelavi raziskovalnih nalog na področjih, kjer so evidentirani kot nadarjeni.

V šolskem letu 2022/2023  imamo na šoli 41 potrjenih nadarjenih učencev. Nadarjenim učencem bomo ob razpisanih tekmovanjih in natečajih dodatno ponudili še:

TEMA DATUM KRAJ VODJA, SODELUJOČI

Tabor za nadarjene
5.–9.

7.–9. 10. 2022 CŠOD Planinka Urška Bertoncelj, Vesna Ferenc, Andreja Ferk

Naravoslovna delavnica
2.–5.

april 2023 šola David Cuder, Živa Podbevšek, Tina Steineker

Poglejmo v zvezde
7.–9.

november ali december 2022 šola Andreja Ferk, Peter Bernad, Aleksander Kelemina

Večer branja
1.–5.

marec 2023 šola Mojca Riedl, Andreja Lješnjak

Večer branja
6.–9.

marec 2023 šola Nataša Klis, Lili Kolarić
Raziskovalne naloge september 2022–maj 2023 šola Živa Podbevšek, mentorji
Pevska šola 10.–11. 2. 2023 šola Kerstin Pori

 

ŽIVEL STRIP! ŽIVELA ANIMACIJA! 23

Čestitke Sanjinu Adinu Rošiću iz 9. b. za osvojeno glavno nagrado s stripom Dr. Buco Raca prof..

(KNJIŽNI KUPON V VREDNOSTI 100 €, mini strip Zmaj v brezvetrju Ažbeta Polšaka in udeležba na delavnici izdelave stripovske majice)

Glede na dolžino stripa so posamezni vsebinski elementi premišljeno razporejeni. Izvirna zgodba je sklenjena, likovno pridejo do izraza številni detajli in teksture.
Mladinski natečaj za strip in animacijo je izviren mednarodni projekt na področju stripa in animiranega filma, ki so ga pri Stripburgerju zasnovali skupaj z združenjem Vivacomix iz Pordenona. V Sloveniji so ga v letu 2023 v realizirali že sedemnajstič zapored.

Projekt vodi mednarodni festival animiranega filma Animateka, partnerji projekta pa so revije Ciciban, Cicido in Pil, Pekarna Magdalenske mreže, Društvo Slon, Divja misel, Center Rog in Klub Marindolus Kranj.)

Na natečaj je letos prispelo 418 stripovskih del, ki jih je ustvarilo 329 učencev in 127 dijakov iz Slovenije, sodelovalo pa je 35 osnovnih in 9 srednjih šol ter 11 posameznikov. Preko 150 osnovnošolcev in 31 srednješolcev je ustvarilo 31 kratkih animiranih filmov.

Razstava del udeležencev natečaja, Trubarjeva hiša literature, Stritarjeva ulica 7, Ljubljana,
7.–26. aprila 2023

Vpis v prvi razred

Spoštovani bodoči prvošolčki, starši in skrbniki!

Vljudno vas vabimo k vpisu šolskih novincev za šolsko leto 2023/2024.

Vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2023/2024 bo v naslednjih terminih:

 • v torek, 21. februarja 2023, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v sredo, 22. februarja 2023, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v četrtek, 23. februarja 2023, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

Vpis bo potekal v prostorih OŠ Toneta Čufarja Maribor v pisarni svetovalne delavke, stara stavba, 1. nadstropje. več…

20. Acin memorial – slikarska kolonija osnovnošolcev Limbuš 2022

Slikarske kolonije osnovnošolcev 20. Acin memorial Limbuš 2022 so se udeležili učenci Ema Cestar 7. a, Vanja Vučić 8. a, Sanjin Adin Rošić 9. b. Na Limbuškem nabrežju smo v čudovitem jesenskem ambientu ustvarjali na temo »REKA DRAVA IN ŽIVLJENJE OB NJEJ«.

9. 11. 2022 je bila otvoritev razstave v razstavišču Karlinia.

Foto utrinki s kolonije in otvoritve.

Utrinki s tabora za nadarjene

Od petka, 27. 5. 2022, do nedelje, 29. 5. 2022, smo se udeležili  tabora za nadarjene v CŠOD Gorenje Zreče. Učenci so najprej pred prihodom v CŠOD Gorenje Zreče  uživali v ZOO LANDU Slovenske Konjice. Na delavnicah v CŠOD Gorenje Zreče  so spoznali raznovrstnost življenja v potoku in gozdu, določevali so rastlinske in živalske vrste. Učenci so se veliko novega naučili. Nekaj utrinkov…

Jožica Špec in Urška Bertoncelj

REZULTATI NATEČAJA Živel strip! Živela animacija! 2022

Iskrene čestitke našemu Sanjinu za ponovno osvojitev prve nagrade (tretje leto zapored) na mednarodnem natečaju Živel strip! Živela animacija! 2022

Na natečaj je letos prispelo 499 stripovskih del, ki jih je ustvarilo 449 učencev in 101 dijak iz Slovenije, sodelovalo pa je 43 osnovnih in 9 srednjih šol ter 5 posameznikov. Preko 100 osnovnošolcev in 2 srednješolca je ustvarilo 28 kratkih animiranih filmov.

Vedno bolj ugotavljam, da sta strip in risba del njegovega mladostniškega ustvarjalnega vsakdanjika in da ima Sanjin potencial, da se s stripom in risbo v prihodnosti ukvarja tudi profesionalno.

Mentorica: J. Lešnik Švajger

GLAVNE NAGRADE:
KNJIŽNI KUPONI V VREDNOSTI 100 €, mini strip Afrika je v meni in udeležba na delavnici izdelave stripovske majice

 1. NAGRADA:
  Sanjin Adin Rošić: Sanix Korona, OŠ Toneta Čufarja Maribor, 8. r. , mentorica: Jožica Lešnik Švajger.
  Strip Sanjina Rošića izkazuje izviren avtorski likovni pristop in izjemno bogat  domišljijski svet. Zopet je pokazal velik napredek v stripovskem izražanju, ki ga poleg kompleksnih detajlov odlikuje tudi natančna risba brez predloge s svinčnikom.
 2. NAGRADA:
  Ana Štular:Črepinje, Kranj, 15 let, mentor: Andrej Štular
  Ana Štular je v svojem stripu z avtorskim likovnim pristopom uspešno povezala risbo in poezijo v strip.
 3. NAGRADO SI DELITA:
  Neža Štular:Exprmntzy, Kranj, 11 let, mentor: Andrej Štular
  Dvostranski strip Neže Štular navdušuje s humorjem in vizualno izpeljavo stripovskih likov oz. njihovih izrazov.
  Flora Omerčević: Večerja, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, 16 let, mentorica: Veronika V. Potočnik
  Strip Večerja izkazuje izviren likovni pristop z ekspresivno risbo in kadriranjem, raznolikimi prizori.

Vpis v prvi razred

Spoštovani bodoči prvošolčki, starši in skrbniki!

Vljudno vas vabimo k vpisu šolskih novincev za šolsko leto 2022/2023 in k ogledu predstavitve dela na šoli.

Vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2022/2023 bo v naslednjih terminih:

 • v torek, 15. februarja 2022
 • v sredo, 16. februarja 2022
 • v četrtek, 17. februarja 2022

Vpis bo potekal v prostorih OŠ Toneta Čufarja Maribor v pisarni svetovalne delavke, stara stavba, 1. nadstropje.

Starši in skrbniki boste k vpisu bodočih prvošolcev vabljeni po vnaprej določenem časovnem razporedu, da bodo zagotovljeni ustrezni higienski pogoji in vsi varnostni ukrepi za zmanjševanje tveganja okužbe. V prostore šole vstopate z zaščitno masko in s PCT pogojem. več…

1. vinotok 2021

V petek, 1. vinotoka 2021, je bil lep jesenski dan. Čufarji smo ga  mnogim še polepšali, saj smo ob dnevu starostnikov obiskali stanovalce Doma Danice Vogrinec. Pripravili smo jim kulturni program, ki smo ga izvedli pred domom. Toplo so nas sprejeli in nastopajoče nagradili z iskrenim aplavzom. Njihov pogled in nasmeh sta povedala vse.

Ta dan pa smo opravili še trgatev potomke Stare trte, ki je tudi letos bogato obrodila. Pred štirimi leti so nam jo v zahvalo za večletno sodelovanje pri projektu petošolcev z naslovom “Bilo je nekoč,” podarili malečniški brači. Ko je Filip zaigral na svojo frajtonarico, je bilo vzdušje popolno.

Najlepše pa je bilo slišati mnenje prisotnih učencev, ki so rekli: “Kako lepo je bilo danes”.

Otroška iskrenost mnogo pove.

Program sva pripravili in z učenci izvedli učiteljici Bojana Stožer in  Eva Brus.

Predstavitev raziskovalnih nalog

Na spodnji povezavi si lahko ogledate nekaj utrinkov s predstavitve.

https://youtu.be/lDVwMT5YGBA

38. SREČANJE MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA 2021

V torek, 13. 4. 2021, smo imeli na šoli šolske predstavitve raziskovalnih nalog v okviru natečaja, ki ga organizira ZPM Maribor. Raziskovanje mladih v programu Mladi za napredek Maribora poteka vsako šolsko leto že od leta 1982. Projekt spodbuja in širi ustvarjalnosti in inovativnosti mladih, uči samostojnega raziskovalnega dela in vzbuja zavest o soodgovornosti za razvoj okolja v katerem živimo.

več…

Zaključil se je natečaj Živel strip! Živela animacija! 2021

Čestitke našemu učencu Sanjinu Adinu Rošiću iz 7.A za glavno nagrado.

S svojim stripom je navdušil strokovno žirijo v mednarodni sestavi:

Gašper Rus (avtor), Katerina Mirović (Stripburger), Andreja Goetz (društvo Slon) ter Alessandro De Ioannon in Paola Bristot (združenje Vivacomix).

Kljub epidemiji in izobraževanju na daljavo so žirijo dela, ki so prispela na natečaj, navdušila tudi z različnimi pristopi k likovnem pripovedovanju zgodb. Med avtorji stripov in animacij smo zasledili tudi nekaj naših znancev, ki so z novimi deli pokazali razvoj svojega avtorskega izraza. Ugotavljamo, da je strip oz. animacija del njihovega mladostniškega ustvarjalnega vsakdanjika in da imajo potencial, da se s stripom ali animacijo ukvarjajo tudi profesionalno.

GLAVNE NAGRADE: KNJIŽNI KUPONI V VREDNOSTI 100 € in udeležba na delavnici izdelave stripovske majice
– Sanjin Adin Rošić: Sanix in koronaflexi, 3 str., OŠ Toneta Čufarja Maribor, 7 raz., mentorica: Jožica Lešnik Švajger
Strip, ki se ga ne bi sramovali niti profesionalci. Izvirna risba in dinamična jasna pripoved sta glavni odliki tega stripa. Avtor, Sanjin Adin Rošić, ki nas je očaral že lansko leto, je s svojim novim stripom pokazal tudi velik napredek v stripovskem izražanju.

sanjin_rosic strip

 

Vpis v prvi razred

Spoštovani bodoči prvošolčki, starši in skrbniki!

Vljudno vas vabimo k vpisu šolskih novincev za šolsko leto 2021/2022 in k ogledu predstavitve dela na šoli.

Vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2021/2022 bo v naslednjih terminih:

 • v torek, 9. februarja 2021
 • v sredo, 10. februarja 2021
 • v četrtek, 11. februarja 2021

Vpis bo potekal v prostorih OŠ Toneta Čufarja Maribor v zbornici, stara stavba, pritličje.

Starši in skrbniki boste k vpisu bodočih prvošolcev vabljeni po vnaprej določenem časovnem razporedu, da bodo zagotovljeni ustrezni higienski pogoji in vsi varnostni ukrepi za zmanjševanje tveganja okužbe. V prostore šole vstopate z zaščitno masko. več…

19. Acin memorial Limbuš 2020 – Kako ujeti srečo?

Tudi v tem šolskem letu so se učenci naše šole udeležili otroške slikarske kolonije 19. Acin memorial Limbuš 2020. Tokrat malo drugače – na daljavo. Učenci izbirnega predmeta Likovno snovanje 1 :  Jaka Muršec Stramlič, Blaž Jesenik, Sanjin Adin Rošić, Adin Sačić,  Tineja Frangež in Špela Ročkar so ustvarjali na temo Kako ujeti srečo? Čestitke vsem za prejeta priznanja.

Otvoritev razstave in katalog likovnih del si lahko ogledate na spodnji povezavi.

 

ŽIVEL STRIP! ŽIVELA ANIMACIJA! 2020


Živel strip! Živela Animacija! je letni nagradni natečaj za strip in animacijo za učence in dijake iz Slovenije in Furlanije-Julijske krajine. Organizirata ga italijansko združenje Viva Comix in uredništvo revije Stripburger, ki jo izdaja Forum Ljubljana.

Na natečaj je letos prispelo 415 stripovskih del, ki jih je ustvarilo 382 učencev in 59 dijakov iz Slovenije in Trsta, sodelovalo pa je 39 osnovnih in 2 srednji šoli ter 26 posameznikov. Preko 150 osnovnošolcev in 1 srednješolec je ustvarilo 43 kratkih animiranih filmov.

STRIP

GLAVNE NAGRADE: KNJIŽNI KUPONI V VREDNOSTI 100 eur

 1. Sanjin Adin Rošić(risba), Patrik Bestjanić (zgodba): Profesor Sanrik, 4 str., OŠ Toneta Čufarja Maribor, 6 raz., mentorica: Jožica Lešnik Švajger
 2. Neža Štular: Medvedi, 5 str., 9 let, Kranj
 3. nagrado si razdelita:Vid Černivec: Dead Milkmen: Big Lizard – afro man’s edition, Dobrepolje, 1 str., 18 let in Jan Indi Bogdan: več stripov, SPTŠ, Murska Sobota, 17 let (vsak nagrajenec prejme knjižni kupon za 50 eur)POSEBNA SKUPINSKA PRIZNANJA
  + paket stripovskih izdaj za šolske knjižnice
  . OŠ Toneta Čufarja, Maribor, 2. r., mentorica: Valerija Domanjko
  . OŠ Maksa Pečarja
  , Ljubljana, 3. r., mentorica: Alma Vojska
  . OŠ Danile Kumar
  , Ljubljana, 5. r., mentorica: Tanja Jankovič                                                                                                                                                                    Iskrene čestitke ustvarjalcem.

 

 

Vpis v prvi razred

Spoštovani bodoči prvošolčki, starši in skrbniki!

Vljudno vas vabimo k vpisu šolskih novincev za šolsko leto 2020/2021.

Vpis otrok v prvi razred za šolsko leto 2020/2021 bo v naslednjih terminih:

 • v torek, 11. februarja 2020, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v sredo, 12. februarja 2020, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure,
 • v četrtek, 13. februarja 2020, od 8. do 12. ure in od 16. do 18. ure.

več…

Dostopnost