Skoči na glavno vsebino

Slovenske osnovne šole imajo oblikovane učbeniške sklade, v katerih so učbeniki za učence. Sklad upravlja skrbnik učbeniškega sklada.

V skladu so lahko le tisti učbeniki, ki jih vsako leto znova potrdi komisija pri Ministrstvu za šolstvo in šport za tekoče šolsko leto. Aktivnosti skrbnika učbeniškega sklada so usklajene s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov in se začnejo v mesecu maju z evidentiranjem učbenikov za prihodnje šolsko leto ter se zaključijo v mesecu septembru, v novem šolskem letu.

Šola izposoja učencem veljavne učbenike iz šolskega učbeniškega sklada. Za vse učence od 1. do 9. razreda izposojevalnino poravna Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učbenike morajo učenci skrbno čuvati in jih ob koncu šolskega leta obvezno vrniti v takšnem stanju, kot so jih prejeli. V skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov je uporabnik učbeniškega sklada dolžan plačati odškodnino, če konec leta vrne poškodovan ali uničen učbenik ali ga ne vrne. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in s starostjo učbenika.

Šolski učbeniški sklad vodi Lilijana Kolarič.

E-naročanje učnih gradiv

Na prošnjo staršev in za lažje naročanje učnih gradiv imate na razpolago povezavi do e-naročilnic Mladinske knjige in Kopije Nove: Mladinska knjiga Kopija Nova Seveda pa lahko kupite šolske potrebščine tudi pri kateremkoli drugem ponudniku.

Seznam gradiv za šolsko leto 2018/2019

Na spodnjih povezavah se nahajajo seznami gradiv, ki jih predlaga strokovni aktiv za naslednje šolsko leto 2018/2019. Prvošolčki dobijo učbenike in delovne zvezke v šoli v izposojo iz učbeniškega sklada. Učenci od 2. do 9. razreda pa v okviru učbeniškega sklada dobijo...

Dostopnost