Prvošolce je obiskal reševalec

V sredo, 7. 3. 2018, je učence prvih razredov obiskal reševalec g. Bojan Lešnik, ki se je prijazno odzval na naše povabilo v okviru projekta Pasavček. Učenci in učiteljice smo z njim preživeli zelo zanimivo, predvsem pa poučno uro. Gospod Bojan nam je predstavil, kako pomembno je upoštevanje varnostnih predpisov v cestnem prometu ter posledice, ki se zgodijo ob neupoštevanju le teh.

Hvala, g. Bojan Lešnik.

Nina Stramlič, vodja projekta Pasavček

Upravičenost do brezplačnega prevoza v šolo

Do brezplačnega prevoza v šolo in iz šole so upravičeni:

  • učenci katerih prebivališče je od šole oddaljeno več kot 4km, znotraj njihovega šolskega okoliša,
  • učenci, katerih pot v šolo in iz šole je ne glede na oddaljenost prebivališča od šole po odločitvi pristojnega organa za preventivo v cestnem prometu opredeljena kot nevarna, znotraj njihovega šolskega okoliša. Za našo šolo je določena nevarna relacija Zrkovci – OŠ Toneta Čufarja.

Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša, v katerem prebivajo, imajo pravico do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. V primeru, da je prebivališče izven občine Maribor lahko starši podajo vlogo na šolo ali na pristojno občino.

Varovanje naših učencev na začetku šolskega leta

Že peto leto poteka sodelovanje OŠ Toneta Čufarja Maribor in Doma Danice Vogrinec na področju varovanja otrok. Varovanci prometniki imajo ob koncu avgusta kratko izobraževanje o prometu in o načinih varovanja otrok na cesti. Nato nam v prvem tednu pouka pomagajo prebroditi začetne težave  pri vključevanju v promet. Že sama barva brezrokavnikov, ki jih nosijo prometniki pa opozarja voznike, da upočasnijo vožnjo.
Nekaj utrinkov si lahko ogledate na fotografijah.
 
Mentorica prometnega krožka
Marjana Cafuta
Stran 1 od 212