Skoči na glavno vsebino

Ure interesnih dejavnosti se izvajajo v okviru Poskusa Uvajanje tujega jezika v obveznem programu  in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli in v skladu s Kurikularnim dokumentom, ki opredeljuje področja, cilje in dejavnosti razširjenega programa.

Izvajale se bodo interesne dejavnosti, na katere bo prijavljenih vsaj 5 učencev.

 

Dejavnost Razred Učitelj
Joga 6.–9. A. Mirkanović
Žoga je okrogla 6.–9. G. Kolednik
Znam se sprostiti 6.–9. D. Jurkušek
Mladi planinci 1.–9. A. Josipović Mašek
Jaz, udeleženec v prometu 6.–9. M. Cafuta
Glasbena pravljica 4.–6. K. Pori
Šolski band 5.–9. K. Pori
MPZ 6.–9. K. Pori
Radio Čufko 4.–9. V. Domajnko
Diabetes 6.–9. D. Jurkušek
Fotografski krožek 6.–9. J. Lešnik Švajger
Gledališko ustvarjanje 6.–9. L. Kolarić
Filmska vzgoja 6.–9. J. Lešnik Švajger
Likovna ustvarjalnica 4.–6. J. Lešnik Švajger
Likovni krožek 7.–9. J. Lešnik Švajger
Širim svoje znanje in tekmujem GEO 6.–9. B. Jus
Širim svoje znanje in tekmujem MAT 6.–9. A. Korenjak
Širim svoje znanje in tekmujem SLO 6.–9. N. Klis
Širim svoje znanje in tekmujem FIZ 8.–9. M. Vizovišek
Širim svoje znanje in tekmujem BIO 8.–9. D. Cuder
Širim svoje znanje in tekmujem ANG 8.–9. M. Ajdič
Širim svoje znanje in tekmujem ZGO 8.–9. B. Vorih
Radovedni naravoslovci 8.–9. T. Steineker
SOS MAT 6.–9. A. Korenjak
SOS ANG 8.–9. S. K. Berčič
SOS SLO 6.–9. N. Tomašič
SOS FIZ 8.–9. M. Vizovišek
Nemščina za več 7.–9. R. Reibenschuh
Vesela šola 6.–9. M. Lorber
Robotika 5.–9. D. Šic
Naredi sam 5.–9. D. Šic
Šolska skupnost 1.–9. A. Lješnjak
Šolski parlament 6.–9. D. Cuder
Strategije učenja 6.–7. V. Ferenc
Odraščam 6.–9. Ž. Jus
Psihološke urice 6.–9. V. Vuk
Moja super moč – reševanje konfliktov 6.–9. V. Vuk
Krožek je namenjen predvsem pripravi na tekmovanje iz astronomije, ki bo izvedeno v mesecu decembru (šolsko) in januarju (državno).

Vabljeni ste vsi učenci od 6. do 9. razreda, ki ste pri astronomskem krožku že sodelovali in ostali, ki vas zanima orientacija, zgradba planetov, zvezd in drugih vesoljskih teles,…

BOBNARSKI KROŽEK za učenke in učence od 1. do 6. razreda. Pri krožku bodo učenci spoznavali afriško kulturo skozi glasbo, se učili izbirnih ritmov skozi igranje bobnov, spoznavali tuje glasbene inštrumente in nastopali na šolskih in javnih prireditvah. Zaželeno je, da imajo učenci svoje bobne, ni pa obvezno. Krožek vodi zunanji sodelavec Vlado Matela.
Namen BZ je seveda spodbuditi učence k branju, razvijati ob tem svet bogatega doživljanja in domišljije. BZ izvajamo po dogovoru. Letos bodo učenci nagrajeni s projektom Noč branja. Zaključek BZ obeležimo z obiskom ustvarjalca.

Gledališki krožek se izvaja projektno. Vključeni so učenci od 6. razreda dalje. Učenci se učijo nastopanja, seznanijo se s prvinami gledališke igre, končni cilj pa je predstava. Pri delu sodelujemo s strokovnjaki.

HUMANITARNI KROŽEK

Interesna dejavnost je namenjena učencem od 4. – 9. razreda.

V okviru krožka bodo učenci ozaveščali vrednote kot so: solidarnost, strpnost, spoštovanje, odgovornost. Preko različnih dobrodelnih dejavnosti bodo učenci sodelovali med seboj in z zunanjimi humanitarnimi organizacijami.

Likovni krožek (6. – 9.razreda)
Likovni krožek se bo izvajal projektno.
Cilj interesne dejavnosti je spodbujanje ustvarjalnosti pri učencih, ki jih veseli likovno izražanje in kreativnost. Spoznali in ustvarjali bomo z različnimi likovnimi tehnikami ter se seznanili z vsemi področji likovnega ustvarjanja.

Ustvarjali bomo:
• scensko dekoracijo za šolske prireditve,
• oblikovali iz različnih novih in odpadnih materialov,
• kiparili z glino,
• slikali z akrilnimi barvami,
• risali z barvnim tušem
• oblikovali fotografije z rač. programom

Vsi, ki se boste prijavili boste pravočasno obveščeni kdaj in kje se bo krožek odvijal.

Učenci od 6. do 9. razreda ustvarjajo lastne pesmi, ki jih ob koncu leta objavijo v literarnem zborniku. Ob izidu svoje pesmi predstavijo na literarnem večeru, kamor so vabljeni starši in drugi gostje.

Lutkarstvo je ena najstarejših oblik človekovega ustvarjalnega izražanja. Združuje likovno ustvarjalnost, gibalno spretnost, besedno in glasbeno umetnost. Lutkovni krožek je namenjen učencem od 2. do 5. razreda. Skupaj bomo izbrali zgodbo, spoznavali in izdelali lutke in sceno ter pripravili predstavo. Ob koncu bomo pokukali še v “pravo” lutkovno gledališče, kjer nam bodo razkrili vse skrivnosti lutkovnega odra. Če želite vstopiti v čarobni svet lutk se nam pridružite vsak petek ob 7.40.

Namenjeno  2. VIO (4. – 6. razred)

Število ur: 35 -1x tedensko
Opis dejavnosti: MINI IN MALA ODBOJKA ( učenke)
Osnovni in razvojni cilji:

 • Razvoj gibalnih (motoričnih ) sposobnosti brez žoge: – Vaje ohranjanja ravnotežja – Osnovna akrobatika – Osnovna atletska abeceda – ABC skočnosti – Vaje kordinacije dela zgornjih in spodnjih okončin – Različne štafetne in elementarne igre brez žoge
 • različne igre z žogo ( z veliko, malo, mehko, trdo žogo)
 • raznovrstna odbojkarska gibanja ob mreži in v polju
 • postavitev za položaj za zgornji in spodnji odboj
 • suvanje žoge nad seboj, naprej in v steno
 • zgornji in spodnji odboj z odbijanjem žoge nad seboj in v paru
 • spodnji servis
 • sprejem servisa v smeri proti mreži
 • igra 1:1
 • napadalni udarec v normalnih in igralnih okoliščinah
 • enojni blok
 • igra v obrambi z uporabo različnih tehnik (enoročni, dvoročni sprejem, sun, rolling…)
 • uspešno  povezovanje odbojkarskih elementov v igri male odbojke “Žoga čez vrv” 2:2, 3:3, 4:4
 • Poznati odbojkarska pravila, posebno značilnosti mini in male odbojke,
 • spoštovanje soigralk, učitelja, nasprotnic in sodnikov.

Pri tej starostni skupini je pozornost posvečena učenju pravilne tehnike in taktike odbojkarske igre.

V okviru krožka se bomo predvsem pripravljali na tekmovanje Male sive celice. Tekmovanje se začne s predtekmovanji vse do finala na RTVS. Predtekmovanja potekajo v osmih regijah, praviloma na šolah, ki so v preteklem letu bile regijske zmagovalke. Ekipa praviloma tekmuje v kraju, ki leži geografsko najbližje naši osnovni šoli.

Krožek se bo izvajal po potrebi in sicer največ ur bo izvedenih v času pred tekmovanji. Vanj se lahko vključijo učenci iz 6., 7., 8. in 9. razreda, v vsaki ekipi je po en sedmošolec/sedmošolka, en osmošolec/osmošolka in en devetošolec/devetošolka. Učenci bodo razdeljeni v tri ekipe po trije učenci. Pripravljali se bomo iz petih knjig: MSC2 – MSC7 in veljavnih učbenikov, ter gradiv na njihovi spletni strani.

Za učence 1.,2. in 3. razredov.
Imaš interes do opazovanja pojavov v naravi, se želiš preizkusiti v eksperimentalnem delu, potem se nam pridruži. S krožkom pričnemo v četrtek, 27. 9. 2012 (od 13.50 – 14.40 ure). Dobimo se pred učilnico 1. a razreda.
Z vsakim razredom se bomo srečevali 2 x mesečno. O vsem boste sproti obveščeni.

Igra in ples že od nekdaj predstavljata v otrokovem življenju pomembno mesto. Plesna dejavnost na otroke deluje sproščujoče, povezuje jih s prijatelji, vrstniki, nudi jim zadovoljstvo, hkrati pa si razvijajo motorične in umske sposobnosti.

Plesni krožek je namenjen vsem učencem, ki želijo plesati ali se kakor koli obogatiti z novimi gibalnimi izkušnjami. Potekal bo v dveh skupinah: 1. do 3. razreda in od 4. do 6. razreda. Priprave na različne nastope bodo zagotovo zabavne, saj je namen našega druženja sproščanje ob dobri glasbi z zanimivimi plesnimi koraki in koreografijami, ki jih bomo nato predstavili svojim sošolcem in staršem.

Branje je potovanje
na barkah besed prek tišine.
Molčiš in poslušaš čenčanje
daljav in sveta iz bližine.

(Brina Štampe Žmavc)

Vabljeni v svet pravljic, kjer se bomo družili s princi in princeskami, škrati, vilami in drugimi pravljičnimi bitji, ki jih ne srečujemo vsak dan.

Pravljični krožek je namenjen učencem od 1. do 3. razreda. Ta interesna dejavnost je namenjena vsem, ki zraven tega, da radi poslušajo pravljice tudi radi ustvarjajo. Vsak teden bomo prebrali novo pravljico ter izdelali nekaj povezanega z njo.

Namenjen je učencem od 5. do 9. razreda.

Na radijskem krožku se vedno dogaja veliko zanimivih stvari… snemanje, intervjuji, pisanje člankov, vrtenje glasbe… Učenci šolskega radia “Čufko” pripravljajo mesečne oddaje in petkove glasbene odmore, kjer vrtijo glasbo po izboru učencev. V okviru krožka že drugo leto sodelujemo z radijem Slovenske gorice, kjer pripravimo dve samostojni 45-minutni oddaji. Šolski radio “Čufko” prijazno vabi vse zgovorne radijce, ki jih zanima novinarsko delo in tiste, ki jih veseli delo z računalnikom (vrtenje glasbe, montaža posnetih oddaj) …

Interesna dejavnost je namenjena predvsem učencem in učenkam od 6. do 9. razreda.

 Pregledali bomo osnovne dele robotov in programiranje.

Sestavljali bomo robote zbirke Lego Mindstorms in jih programirali za opravljanje nalog.

Uleležili se bomo projekta FIRST® LEGO® League (FLL) in rešili svet.

Interesna dejavnost bo potekala predvidoma ob ponedeljkih, ob 14. uri.

Interesna dejavnost je namenjena učencem od 6. do 9. razreda. Učenci pod mentorstvom ustvarjajo publicistične članke o dogajanju na šoli in širše ter dvakrat v letu izdajo šolski časopis Čufarjev odmor.

Prebiranje veselošolskih tem učencem razširja njihovo splošno znanje, bogati njihov besedni zaklad; pridobivajo mnoga nova znanja in spoznanja, znanje o že poznanem pa poglabljajo in ga povezujejo z novimi vsebinami ter tako boljše razumejo tudi tisto, kar usvojijo pri pouku. Ob učenju osebnostno rastejo in se razvijajo v pozitivno naravnane osebe. Vesela šola je priložnost za skupno pridobivanje znanja, na drugačen način, za druženje s prijatelji in sklepanje novih poznanstev. Vsebine za tekmovanje so objavljene v revijah PIL in PIL – PLUS, prav tako pa na spletnih straneh. V mesecu marcu poteka šolsko tekmovanje, v mesecu aprilu pa državno. Učencem, ki dosežejo zlata priznanja, se jim le ta upoštevajo tako, kot se upoštevajo vsa druga zlata priznanja. Delo bo potekalo projektno, po dogovoru.

Razredi: 4. Število ur: 60
Vrtiljak glasov in črk je namenjen učencem 4. razredov, pri katerih se pojavljajo težave pri branju in pisanju. Svet glasov in črk spoznavamo na zanimiv način. S pomočjo glasovnih, besednih vaj in iger postanejo učenci pozorni na zapis in branje besed.

V vrtnarskem krožku si učenci privzgojijo pozitiven odnos do narave, pridobivajo občutek za urejeno okolico, naučijo se negovati okrasno cvetje in grmičevje, imajo priložnost pokazati svojo ustvarjalnost, spoznajo pomen nekaterih praznikov in njihov simbolni pomen. Uporabljajo naravne materiale, svoje delo znajo tudi estetsko ovrednotiti. Pridobivajo uporabna življenjska znanja in spretnosti.

Zgodovinski krožek je namenjen učencem 8. in 9. razredov. V krožku se bomo pripravljali na tekmovanje iz znanja zgodovine na temo: Podobe življenje ljudi v predmarčni dobi na Slovenskem.

Za dan in uro krožka se bomo dogovorili glede na prosti čas prijavljenih učencev.

Vsi, ki vas zanima življenje naših prednikov v 19. stoletju, vljudno vabljeni.

Utrinki s pohoda po Kotnikovi pešpoti

V soboto, 20. aprila smo se z Mladimi planici in vodniki s PD Fram podali na pohod po Kotnikovi pešpoti. Ime poti je poimenovana po akademskem slikarju, domačinu Rudolfu Kotniku. Ob poti smo opazovali različne zanimivosti: Križno kapelo, na domačiji vrezanko slikarja Kotnika, cerkev Sv. Lenarta, grad Hompoš, Siničev mlin.  Videli smo tudi veliko domačih živali: ovce, koze, konje, goske.

Preživeli smo čudovit dan.

Z novimi pohodi pa bomo začeli spet v novem šolskem letu.
 
Mentorica Mladih planincev:
Alenka Josipović Mašek
 

Mladi planinci – izlet po Kotnikovi pešpoti

Planinsko društvo Fram in OŠ Toneta Čufarja prirejata izlet po Kotnikovi pešpoti v soboto, 20. aprila 2024.

PREVOZ: lastni prevoz do Hoč
ZBIRALIŠČE: pri Šporni dvorani Hoče, Šolska ul. 14, ob 8. uri
POVRATEK: predvidoma okoli 13. ure
HOJA: približno 3,5 ure
HRANA, PIJAČA: iz nahrbtnika
OPREMA: pohodni čevlji, primerna obleka in oprema glede na vremenske razmere, priporočljive so pohodne palice in zaščita proti klopom
VODNICI: Ilka Rečnik Krajnc in Vlasta Bobovnik
INFORMACIJE: mentorici Mladih planincev alenka.masek@cufar.si

več…

Mladi planinci – pohod na Sveti Urban

Planinsko društvo Fram in OŠ Toneta Čufarja Maribor prirejata izlet na
Sveti Urban (595m) v soboto 6. aprila 2024

Sveti Urban

PREVOZ: Lastni na izhodišče.
ZBIRALIŠČE:
ODHOD:
Na parkirišču pred Mariborskim otokom (N46°34.132′ E15° 36.853′)
Odhod je ob 9.30 uri.
STROŠKI PREVOZA: Lastni.
POVRATEK: Okoli 14.30 ure.
HOJA: 4 ure lahkotne hoje.
ZAHTEVNOST: Pot je lahka oz. nezahtevna. Višinska razlika poti je 310 metrov.
HRANA: Iz nahrbtnika. Možnost hladnih jedi (sendvičev in narezkov) na Urbanu in omejeno število gibanic.
OPREMA: Pohodna planinska obutev, v primeru sonca, zaščita (pokrivalo) proti soncu, cca 1 liter brezalkoholne tekočine, pohodne palice – po želji, rezervna oblačila, vetrovka.
VODNIKA: Milenko Petrovič in Matjaž Hartman.
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Mentorici Mladih planincev alenka.masek@cufar.si.
Prijave zbiram do petka, 5. 4. 2024.

V primeru slabega vremena izleta ne bo! O morebitni odpovedi izleta vas bomo obvestili na prvi strani naše spletni strani www.planinskodrustvofram.si en dan pred izletom ob 20.00 uri.

Pridite! Skupaj bomo preživeli prijeten dan.

več…

Mladi planinci – pohod na Žavcarjev vrh

Planinsko društvo Fram in OŠ Toneta Čufarja Maribor prirejata izlet na
Žavcarjev vrh (915m) v soboto 17. februarja 2024

IZHODIŠČE: V Bresternici pri žagi na Jelovcu (avtobusno obračališče).
Tam je tudi parkirišče za avtomobile
HOJA: Skupaj predvidoma 4 – 5 ur
OPREMA: Primerna obleka in obutev glede na vremenske razmere,
pohodne palice – po želji, rezervna oblačila
HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali na planinskem domu
VODNIKA: Milenko Petrovič: mile.petro@gmail.com
Boštjan Glodež
PRIJAVA: Predhodna prijava pri mentorici na mail: alenka.masek@cufar.si
POVRATEK: Povratek na izhodišče je predviden med 15:00 in 16:00 uro.

več…

Obisk festivala StopTrik

Naši učenci so se tudi letos udeležili mednarodnega festivala StopTrik, ki je potekal med 27. 9. in 1. 10. 2023 v Mariboru. Učenci so na festivalu aktivno sodelovali pri glasovanju najboljših animiranih filmov v tehniki stop animacije.

Zmagovalni filmi:
Tekmovalni program II (druga triada OŠ)
Goska / The Goose
Jan Mika (Animation People), 2022, Czech Republic, France, 12’30”
(glasovalo je 100 otrok)

Tekmovalni program III (tretja triada OŠ)
Mamini špageti / Mum’s Spaghetti
Lisa Kenney (NFTS), 2022, UK, 10’53”
(glasovalo je 130 otrok)

Foto: Andrej Firm

Mladi planinci – kostanjev piknik na Planici

 

       Planinsko društvo Fram in OŠ Toneta Čufarja prirejata                                                               

KOSTANJEV PIKNIK NA PLANICI (PRI KOVAČNIKU – TURISTIČNA KMETIJA ŠTERN)

                                 v soboto, 14. 10. 2023

Jesen je že krepko potrkala na naša vrata. Gozd se odeva v tople jesenske barve, dozoreli so tudi jesenski plodovi. Je tudi čas, ko prijetno zadišijo pečeni kostanji. Zato se bomo odpravili na Planico (650 m), do kmečkega turizma »Pri Kovačniku«. Po poti boste nabirali kostanje, ki si jih potem odnesete domov. Na kmečkem turizmu pa vas bodo čakali že pečeni. Do Planice bomo potrebovali približno 2 uri hoje. Tu bo čas za igranje, klepet, peko kostanjev… Na kmečkem turizmu se bomo lahko okrepčali s čajem in gibanico, ki jo plačate sami. Nazaj proti Framu se bomo odpravili okrog 13. ure. Tako predvidevamo prihod v Fram okrog 14.30 ure. Veseli bomo, če se nam pridružite tudi starši

ZBIRALIŠČE: v Framu na parkirišču pri pokopališču ob 9. uri
POVRATEK: v Fram – okoli 14.30 ure
HOJA: približno 3 ure
STROŠKI:

3€ na osebo za kostanje in čaj

3€ plačate na zbirnem mestu ob prijavi. Zjutraj ob prijavi lahko naročite še gibanico, ki stane dodatne 3€. Gibanico plača vsak sam ob prevzemu (imejte drobiž!).

HRANA:

iz nahrbtnika

možnost okrepčila na kmečkem turizmu.

OPREMA:

vrečka za nabiranje kostanjev

primerna obleka in obutev glede na vremenske razmere na dan izleta. S seboj vzemite tudi rezervna oblačila !

VODNIKA:

Matjaž Hartman

Leon Vrhovšek

PRIJAVE: niso potrebne; ob prihodu na zbirno mesto vpišete na seznam vaše ime in priimek ter vse ostale člane vaše družine zaradi evidence udeležencev na izletu
INFORMACIJE:

 *  Matjaž (031) 525-863

 * pri mentorici Alenki Josipović Mašek (alenka.masek@cufar.si)

V primeru slabega vremena izleta ne bo! O morebitni odpovedi izleta vas bomo obvestili na prvi strani naše spletne strani www.planinskodrustvofram.si en dan pred izletom ob 20.00 uri.  
     

Pridite, skupaj bomo preživeli prijeten dan !

 

Utrinki planincev s Svetejeve žage

Pot smo začeli v Framu nato pa se podali po markirani poti do Ranč in kmalu prispeli do našega cilja. Ob Framskem potoku stojita Svetejeva žaga in mlin. Po ogledu žage in počitku smo se vrnili do izhodišča. Bili smo pridni, vedoželjni in z veseljem opazovali bližnjo okolico in rastline na travniku. Družili smo se skupaj s pohodniki PD Fram, nas Čufarjev je bilo 35.

REZULTATI NATEČAJA Živel strip! Živela animacija! 2022

Iskrene čestitke našemu Sanjinu za ponovno osvojitev prve nagrade (tretje leto zapored) na mednarodnem natečaju Živel strip! Živela animacija! 2022

Na natečaj je letos prispelo 499 stripovskih del, ki jih je ustvarilo 449 učencev in 101 dijak iz Slovenije, sodelovalo pa je 43 osnovnih in 9 srednjih šol ter 5 posameznikov. Preko 100 osnovnošolcev in 2 srednješolca je ustvarilo 28 kratkih animiranih filmov.

Vedno bolj ugotavljam, da sta strip in risba del njegovega mladostniškega ustvarjalnega vsakdanjika in da ima Sanjin potencial, da se s stripom in risbo v prihodnosti ukvarja tudi profesionalno.

Mentorica: J. Lešnik Švajger

GLAVNE NAGRADE:
KNJIŽNI KUPONI V VREDNOSTI 100 €, mini strip Afrika je v meni in udeležba na delavnici izdelave stripovske majice

 1. NAGRADA:
  Sanjin Adin Rošić: Sanix Korona, OŠ Toneta Čufarja Maribor, 8. r. , mentorica: Jožica Lešnik Švajger.
  Strip Sanjina Rošića izkazuje izviren avtorski likovni pristop in izjemno bogat  domišljijski svet. Zopet je pokazal velik napredek v stripovskem izražanju, ki ga poleg kompleksnih detajlov odlikuje tudi natančna risba brez predloge s svinčnikom.
 2. NAGRADA:
  Ana Štular:Črepinje, Kranj, 15 let, mentor: Andrej Štular
  Ana Štular je v svojem stripu z avtorskim likovnim pristopom uspešno povezala risbo in poezijo v strip.
 3. NAGRADO SI DELITA:
  Neža Štular:Exprmntzy, Kranj, 11 let, mentor: Andrej Štular
  Dvostranski strip Neže Štular navdušuje s humorjem in vizualno izpeljavo stripovskih likov oz. njihovih izrazov.
  Flora Omerčević: Večerja, Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, 16 let, mentorica: Veronika V. Potočnik
  Strip Večerja izkazuje izviren likovni pristop z ekspresivno risbo in kadriranjem, raznolikimi prizori.

Dva pohoda planinskega krožka

Dragi planinci! Ker nam je letos korona prekrižala načrte in žal marsikaterega izleta nismo mogli izvesti, sem se odločila, da zaključimo to šolsko leto z dvema pohodoma.

Planinsko društvo OŠ Toneta Čufarja Maribor prireja pohod po Pohorju  (do brunarice Planika in  Zgornje postaje Pohorske vzpenjače)    v sredo, 16. junija  in četrtek, 17. junija 2021.

več…

Zaključil se je natečaj Živel strip! Živela animacija! 2021

Čestitke našemu učencu Sanjinu Adinu Rošiću iz 7.A za glavno nagrado.

S svojim stripom je navdušil strokovno žirijo v mednarodni sestavi:

Gašper Rus (avtor), Katerina Mirović (Stripburger), Andreja Goetz (društvo Slon) ter Alessandro De Ioannon in Paola Bristot (združenje Vivacomix).

Kljub epidemiji in izobraževanju na daljavo so žirijo dela, ki so prispela na natečaj, navdušila tudi z različnimi pristopi k likovnem pripovedovanju zgodb. Med avtorji stripov in animacij smo zasledili tudi nekaj naših znancev, ki so z novimi deli pokazali razvoj svojega avtorskega izraza. Ugotavljamo, da je strip oz. animacija del njihovega mladostniškega ustvarjalnega vsakdanjika in da imajo potencial, da se s stripom ali animacijo ukvarjajo tudi profesionalno.

GLAVNE NAGRADE: KNJIŽNI KUPONI V VREDNOSTI 100 € in udeležba na delavnici izdelave stripovske majice
– Sanjin Adin Rošić: Sanix in koronaflexi, 3 str., OŠ Toneta Čufarja Maribor, 7 raz., mentorica: Jožica Lešnik Švajger
Strip, ki se ga ne bi sramovali niti profesionalci. Izvirna risba in dinamična jasna pripoved sta glavni odliki tega stripa. Avtor, Sanjin Adin Rošić, ki nas je očaral že lansko leto, je s svojim novim stripom pokazal tudi velik napredek v stripovskem izražanju.

sanjin_rosic strip

 

Dostopnost