Prednostne naloge šole 2020-21

Razvijanje vrednot – poudarek na razvoju odgovornosti do šolskega dela

Odgovornost je zelo širok pojem. Je ena od vrednot in glavnih ciljev vzgoje, ki si ga zastavljajo učitelji, vzgojitelji in starši. Želimo, da bi bil otrok odgovoren do samega sebe, do ljudi v okolici, do materialnih dobrin ter družbe nasploh. Odgovornost ni lastnost, ki nam je prirojena, ampak jo pridobimo z vzgojo. Zdi se, da otroci nosijo vedno manj odgovornosti, da se odgovornost, ki naj bi jo prevzeli otroci in mladostniki, vse prevečkrat prenaša na starše in druge odrasle osebe. Odgovornost namreč zahteva od človeka trud, odrekanje, disciplino, poštenost, zvestobo idr.

V šolskem letu 2020/21 se bomo posvetili prednostni nalogi Razvijanje vrednot – odgovornost do šolskega dela  s ciljem, da učenci postanejo odgovorni za svoje šolsko delo. V prednostno nalogo bo vključena

 • odgovornost do domačih nalog in prinašanje pripomočkov,
 • odgovornosti do lastnine (svoje in šolske),
 • odgovornost za svoje zdravje.
IKT kompetence – delo z oblakom Office 365
 • Temeljni dokument za razvijanje digitalnih kompetenc je »Digitalne kompetence po razredih«, kjer je predstavljeno predvideno doseganje kompetenc po razredih. Dokument temelji na dokumentu »DIGCOMP: Okvir za razvijanje in razumevanje digitalne kompetence v Evropi«, ki ga je Evropska komisija prepoznala kot standard za informacijsko osveščenega državljana. Načrt izhaja iz ugotovitev in stanja preteklih šolskih let, prilagajamo ga izkušnjam in potrebam, ki smo jih zaznali pri delu na daljavo.
Učinkovite oblike in metode dela za učenje na daljavo

V šolskem letu 2020/21 smo si zastavili novo prednostno nalogo Učinkovite metode in oblike dela za učenje na daljavo, v katero bo kot pomembna komponenta vključeno poučevanje po načelu formativnega spremljanja. V delovni skupini si bomo prizadevali pripraviti učinkovite in uporabne modele oziroma primere metod in oblik dela na daljavo, ki bodo uporabne pri pouku, preverjanju in ocenjevanju znanja.

Poskus Uvajanje tujega jezika v obveznem programu  in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli (v nadaljevanju poskus RaP)

Naša šola je ena izmed 19 osnovnih šol v Sloveniji, ki s sklepom MIZŠ od maja 2018 v celoti izvaja poskus Rap. Le-ta obsega:

 • uvajanje prvega tujega jezika kot obveznega predmeta v 1. razredu,
 • uvajanje drugega tujega jezika kot obveznega predmeta v 7., 8. in 9. razredu,
 • uvajanje in preizkušanje izvedbenih modelov razširjenega programa in v okviru le-tega naslednje vsebinske sklope:
  • Gibanje in zdravje za dobro psihofizično počutje,
  • Kultura in tradicija,
  • Vsebine iz življenja in dela osnovne šole,
 • preizkušanje modelov razširjenega programa,
 • priprava in preizkušanje modela programskega financiranja razširjenega programa.

Učenci 1. b skrbijo za svoje zdravje

V tednu otroka in umetnosti, 08. 10. 2020, je učence 1. B obiskala ga. Dragica Jurkušek, vodja šolske prehrane. V razredu je najprej stekla zanimiva debata o zdravem načinu življenja – o pomenu zdrave prehrane, gibanja, zadostne količine spanja ter higiene rok in kašlja. Nato je ga. Jurkušek prvošolcem predstavila svojo pravljico “Čufkova zaščita pred virusi”, ki ji lahko prisluhnete tudi vi.
Pravljici je sledilo prijetno razgibavanje in po njem smo se s prvošolci odpravili v jedilnico, kjer so si otroci sami izdelali pice ter jih okrasili z raznoliko sezonsko zelenjavo. Kuharskemu ustvarjanju so sledili še poskusi z bleščicami v učilnici na prostem, s pomočjo katerih so si učenci lažje predstavljali kako hitro se prenašajo bacili in zakaj je pomembno temeljito umivanje rok z milom in s toplo vodo.
Temu pa je sledil še najbolj slasten del dneva, ko so otroci svoje brbončice razvajali z zdravimi zelenjavnimi picami, ki so si jih naredili prav sami.
Mojca Mandl, prof.

Druga trgatev potomke Stare trte

1. vinotoka smo opravili že drugo trgatev potomke Stare trte. Letošnja trgatev je zaradi varnostnih ukrepov potekala nekoliko drugače. Predstavniki petih razredov so z veseljem poskrbeli, da je trgatev odlično uspela. Ob zaključku svojega dela so z velikim ponosom pokazali, koliko je trta letos obrodila. Verjamemo, da bo naslednje leto vsaj tako. Kdo ve, morda pa nas »stara gospa« prihodnje leto še bolj preseneti.

Zapisala

Mateja Lorber, prof.

Dunaj – termin se žal ponovno prestavi

Spoštovani starši,

ponovno vam pišem glede ekskurzije na Dunaj.

Kljub veliki želji, da bi ekskurzijo izpeljali še v jesenskih mesecih, vam žal sporočam, da to ne bo šlo. Epidemiološka slika se je v zadnjih dneh tako pri nas, kot tudi v Avstriji, toliko poslabšala, da smo ocenili, da izlet na Dunaj za naše učence ni več varen. (več …)

DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA

Na Dan slovenskega športa, 23. 9. 2020, smo Čufarji izvedli 1. športni dan in ga obeležili z  tekom in športnimi aktivnostmi na športnih površinah ob šoli in krosom v Stražunskem gozdu.

Učenci 1. triade pa so nekaj krogov odtekli tudi z dobrim namenom v sklopu Teka podnebne solidarnosti.

Učenci 2. in 3. VIO so se v Stražunu pomerili v teku na 600 m in 1000 m. Športno vzdušje je bilo odlično, vsak posameznik se je trudil do maksimalnih zmožnosti in prav zato so bili na koncu vsi zmagovalci.
Športna zveza Maribor je pripravila za vse udeležence majice in medalje. Podelitev le teh je bila pravi bonbon današnjega športnega druženja.

Lepo se je bilo ozreti na tako zdrav način preživeto dopoldne. V teh časih to zagotovo potrebujemo, v mislih pa se že spogledujemo z novimi športnimi podvigi.
Franja Protner,
učiteljica za organizacijo športnega dneva