Skoči na glavno vsebino

Obvestilo za starše 6. in 9. razredov

Obvestilo za učence o seznanitvi dosežkov  pri NPZ – 9. in 6. razred

Za vstop v portal potrebujejo učenci šifro, ki so jo prejeli v šoli prvi dan pisanja preizkusov.

Vpogled ovrednotenih preizkusov nacionalnega preverjanja znanja  bo v računalniški učilnici po naslednjem urniku:

  1. a razred
dan predmet ura
Četrtek, 1. 6. FIZ 4.
Petek, 2. 6.  MAT 1.
Petek 2. 6. SLJ 3.

 

  1. b razred
dan predmet ura
Četrtek, 1. 6.  MAT 2.
Četrtek, 1. 6. SLJ 5.
Petek, 2. 6.  FIZ 4.
  1. a razred
dan predmet ura
Torek, 6. 6. TJA  1.
Torek, 6. 6. SLJ  5.
Sreda, 7. 6. MAT 4.

 

  1. b razred
dan predmet ura
Torek, 6. 6. TJA 2.
Torek, 6. 6. MAT 4.
Sreda, 7. 6. SLJ 5.

 

Dostopnost