Za nami je prva akcija zbiranja odpadnega papirja. Kdo je bil v tokratni akciji najuspešnejši si lahko pogledate v nadaljevanju. Pripravljate pa se lahko že za novo akcijo, ki bo predvidoma v mesecu januarju.

REZULTATI ZBRANEGA PAPIRJA

             OKTOBER  2019

Razred kg/uče. Skupaj
8.A 66,6 1398,9 kg
4.B 59,8 1136 kg
6.A 43,6 828,9 kg
5.B 36,3 908,3 kg
6.B 35,2 667,9 kg
8.B 32,0 640 kg
3.A 29,8 745,7 kg
2.B 27,5 743 kg
9.A 25,3 505 kg
7.A 22,3 490 kg
4.C 22,3 423 kg
3.B 21,1 548 kg
4.A 19,7 373,5 kg
9.B 11,3 204 kg
2.A 11,2 313,2 kg
1.B 10,3 268 kg
1.A 9,0 226 kg
5.A 6,2 154 kg
7.B 3,6 75,5 kg
SKUPAJ: 10648,9 kg

Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!

 Upravni odbor šolskega sklada

Vodja akcije: Mateja Lorber, prof.