Spoštovani!

Čeprav je komaj začetek novembra, že naše misli uhajajo v čas novoletnih praznovanj in obdarovanj, priprave na prijetne praznične dni so se že pričele.

Zelo veliko lahko prispevamo z dobro voljo in pridnostjo rok, zato se bomo posvetili izdelovanju okraskov, uporabnih predmetov, čestitk in še kaj. Izdelke bomo nato prodali na novoletnem bazarju, ki bo v soboto, 1. decembra 2018. Zbrani denar bomo namenili Šolskemu skladu, ki ga bo preudarno uporabil po zastavljenem načrtu.

Tehniški dan od 1. do 9. razreda bomo izvedli 27. novembra 2018.

Novoletne delavnice za starše bodo po naslednjem vrstnem redu:

1. razredi – 19. novembra ob 17.00 uri.

2. razredi – 19. novembra ob 17.00 uri.

3. razredi – 26. novembra ob 17.00 uri.

4. a razred – 26. novembra ob 17.00 uri.

4. b razred – 12. novembra ob 18.00 uri.

5. razredi – 29. novembra ob 17. 00 uri.

Delavnice se bodo izvajale v matičnih učilnicah.

V pričakovanju prijetega druženja Vas lepo pozdravljamo in vabimo na novoletno prireditev z bazarjem v soboto, 1. decembra 2018.

Vodja projekta

Marjana Cafuta