Skoči na glavno vsebino

 

Učencem in staršem lahko nudi pomoč svetovalna delavka Urška Bertoncelj, pedagoginja.

Dosegljiva je od ponedeljka do petka na tel. 02/ 47 16 857 ali osebno po dogovoru v svoji pisarni od 8. 00 do 14. 00.

prijateljstvoŠolsko svetovalno delo:

 • vpis in sprejem otrok v šolo;
 • prvi razgovori s starši;
 • izvajanje vpisa;
 • koordinator za izvedbo zdravniških pregledov ter pregledov za ugotavljanje pripravljenosti otrok za vstop v šolo;
 • obveščanje staršev o sprejemu otrok v šolo;
 • sodelovanje pri pripravi roditeljskega sestanka;
 • sodelovanje pri spoznavnih srečanjih bodočih prvošolcev in njihovih staršev;
 • razporejanje učencev v razrede;
 • pomoč učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami (svetovanje, posvetovanje z učitelji, oblikovanje vzgojnih smernic za posamezne učence, delo z oddelčnimi skupnostmi);
 • pomoč socialno ogroženim, reševanje finančnih težav;
 • subvencionirana prehrana, malica in kosilo – sprejemanje dokumentacije in pregled, priprava in vodenje seznama sledljivosti dokumentov za učence z regresirano prehrano, izdaja odločb o prejemanju regresirane prehrane, izračuni o razpoložljivih sredstvih in izdelava polletnega ter celoletnega poročila o finančnem stanju· v zvezi z regresi;
 • subvencija šole v naravi − zbiranje dokumentacije in izdaja odločb, zbiranje donatorskih sredstev za plačilo šole· v naravi;
 • karierna orientacija (informiranje učencev, organiziranje obiska učencev oz. predstavnikov srednjih šol na naši šoli, organizacija in koordinacija predavanj, izvedba predavanja pred vpisom v srednjo šolo, zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja, izvedba izpolnjevanja vprašalnika o poklicni poti, organizacija testiranja učencev 8. razredov, individualno in skupinsko poklicno svetovanje, timski posveti z učitelji, sprotno posredovanje gradiv za poklicno informiranje, individualno svetovanje za starše, vpis v srednjo šolo, posredovanje vpisnih pol na srednje šole, svetovanje učencem pri prenosu prijav, razredne ure za učence 8. razredov).

 

Dostopnost