Skoči na glavno vsebino

Tudi v tem šolskem letu v okviru šolskega sklada uspešno zbiramo sredstva, s katerimi bomo tako kot v preteklih letih pomagali pri uresničevanju pogojev za dobro vzgojno izobraževalno delo. Naj samo spomnim, da smo v preteklih petih letih s pomočjo teh sredstev nabavili garderobne omarice, nova zunanja igrala, pomagali opremiti šolo z računalniki, projektorji in interaktivnimi tablami, uredili naravoslovno učilnico na prostem in trim stezo okoli šole.
Tudi v letošnjem letu smo uspešni pri zbiranju denarja. Zbrali smo:

  • Prispevki staršev: 2.550,00€,
  • Donacije podjetij: v teku,
  • Zbiralne akcije starega papirja: 410,00€,
  • Novoletni bazar: 1.633,01€

Tako smo v letošnjem šolskem letu skupaj zbrali 4.593,01€.
Iz prejšnjega šolskega leta se prenese še 456,03€, tako da skupno stanje sklada znaša 5.049,04€.

Na sestanku upravnega odbora ŠS smo se odločili čemu bomo v tem šolskem letu namenili sredstva:

  • Podpora interesnim dejavnostim = 1000,00€.
  • pripomočki za OPB in jutranje varstvo (igrače, nogometne žoge) = 300,00€,
  • knjižnično gradivo = 500,00€,
  • pomoč pri plačilu dodatnih šolskih dejavnosti za socialno ogrožene otroke = 500,00€,
  • stojala za sušenje likovnih izdelkov (eden za I. triado in eden za II. triado) = 500,00€,
  • specializirana učila za posamezne predmete = 2.000,00€.

Za vsa zbrana sredstva se staršem, učencem in zaposlenim iskreno zahvaljujem, hkrati pa vse prosim za pomoč pri pridobivanju sredstev s pomočjo donacij. Prošnjo za donacijo dobite pri ravnateljici.

Ravnateljica
Špela Drstvenšek

Dostopnost