Spoštovani !                                                  

Čeprav je komaj začetek novembra, že naše misli uhajajo v čas novoletnih praznovanj in obdarovanj, priprave na prijetne praznične dni so se že pričele.

Zelo veliko lahko prispevamo z dobro voljo in pridnostjo rok, zato se bomo posvetili izdelovanju okraskov, venčkov, čestitk in še kaj. Izdelke bomo nato prodali na novoletnem bazarju, ki bo v četrtek, 28. novembra 2019. Zbrani denar bomo namenili Šolskemu skladu, ki ga bo preudarno uporabil po zastavljenem načrtu.

Tehniški dan od 1. do 7. razreda bomo izvedli 25. novembra 2019.

Novoletne delavnice za starše bodo po naslednjem vrstnem redu:

1. razredi – ponedeljek, 18. novembra 2019 ob 17.00 uri.

2. razredi – torek, 26. novembra 2019 ob 17.00 uri  (jedilnica)

3. razredi – ponedeljek, 18. novembra 2019 ob 17.00 uri

4. a razred – ponedeljek, 18. novembra 2019 ob 16.00 uri.

4. b razred – torek, 26. novembra 2019 ob 17.30 uri.

4. c razred – torek, 26. novembra 2019 ob 18.00 uri

5. razredi – torek, 26. novembra 2019 ob 17.00 uri.

Delavnice se bodo izvajale v matičnih učilnicah, drugi razredi pa v jedilnici.

V pričakovanju prijetega druženja Vas lepo pozdravljamo in vabimo na novoletno prireditev z bazarjem v četrtek, 28. novembra 2019, ob 17.00 uri.

Vodja projekta

Marjana Cafuta