Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

zaradi organizacije dela v naslednjem šolskem letu, vas prosimo, da do petka 13. 6. 2014 izpolnite prijavo za šolsko prehrano v šolskem letu 2014/2015 (prijava) in jo oddate razrednikom.

Pred novim šolskim letom staršem ni več potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila na Center za socialno delo. Upošteva se uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi podatkov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. 2014. S 1. 9. 2014 se bo začela uporabljati novela Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta 2014/2015, mora v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila (na novem obrazcu!) pri pristojnem centru za socialno delo. Več o tem najdete tukaj.

Svetovalna delavka:                                                                  Ravnateljica:

Urška Bertoncelj, prof.                                                mag. Špela Drstvenšek, prof.

 

Dostopnost