4. MEDNARODNI OTROŠKI LIKOVNI NATEČAJ

MARIBOR 2017

Namen, zdaj že MEDNARODNEGA OTROŠKEGA LIKOVNEGA NATEČAJA »IMEJMO ŽIVALI RADI«, v organizaciji Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor, je spodbujanje otrok in odraslih k bolj humanemu odnosu do vseh živali.

Tema likovnega natečaja za leto 2017 je:

BARVITE ŽIVALSKE DOGODIVŠČINE OD TU IN TAM

Tehnična pravila:

Likovna dela naj bodo izvedena v poljubnih slikarskih, risarskih in grafičnih tehnikah.

Velikost likovnega dela naj ne presega formata 50 x 70 cm.

Na natečaju lahko sodelujejo otroci in učenci v starosti od 5 do 15 let.

Prispeli izdelki bodo glede na starost udeležencev razporejeni v tri skupine:

 1. skupina – otroci od 5 do 8 let
 2. skupina – otroci od 9 do 12 let
 3. skupina – otroci od 13 do 15 let

Likovna dela morajo prispeti do nas nepoškodovana, brez paspartujev in morajo biti na zadnji strani opremljena s prilepljenim in izpolnjenim

obrazcem iz priložene prijavnice (najdete ga na tej povezavi).

S tem, ko otroci in učenci sodelujejo na natečaju, potrjujejo, da so njihova dela lahko razstavljena in objavljena.

Po končanem natečaju bo mednarodna strokovna komisija prispele izdelke pregledala, pripravila izbor za razstavo in izbrala pet (5) nagrajenih del iz vsake skupine, glede na naslednje osnovne kriterije ocenjevanja:

 • kreativnost in izvirnost likovnega motiva,
 • izrazna moč likovnega dela,
 • originalnost likovne tehnike.
 • V začetku naslednjega šolskega leta vas bomo povabili na odprtje in ogled razstave izbranih in nagrajenih likovnih del v okviru 4. mednarodnega otroškega likovnega natečaja.
 • Izdali bomo tudi elektronski katalog, v katerem bodo predstavljeni vsi izbrani izdelki in nagrajena dela.
 • Kot organizatorji natečaja si pridržujemo pravico, da razpolagamo s prispelimi likovnimi izdelki, zato jih ne bomo vračali.
 • Otvoritvena razstava in razglasitev ter podelitev nagrad in priznanj bo v galeriji OŠ Toneta Čufarja v Mariboru, potem pa bo gostovala tudi po drugih šolah in institucijah v Sloveniji in tujini.
 • Za dodatne informacije nam pišite na: imejmo.zivali.radi@gmail.com.
 • Vabilo najdete tudi na spletni strani naše šole na www.cufar.si.

Dela pošljite do vključno 31. maja 2017 na naslov:

 

Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

Za natečaj »IMEJMO ŽIVALI RADI«

Zrkovska cesta 67, 2000 Maribor

SLOVENIJA

 

Za vse dodatne informacije smo na voljo na e-pošti: imejmo.zivali.radi@gmail.com

 

Želimo vam veliko veselja pri delu in ustvarjalnega navdiha!

 

Če poznate še koga, ki bi ga tovrstno sodelovanje zanimalo, mu lahko posredujete to vabilo. Prilagamo tudi angleško verzijo razpisa, če imate prijatelje oziroma partnerske šole v tujini.

VLJUDNO VABLJENI K SODELOVANJU

 Koordinatorica  Jožica Lešnik Švajger, prof. lik. Umetnosti

Ravnateljica  mag. Špela Drstvenšek, prof.

 4TH INTERNATIONAL CHILDREN’S ART COMPETITION

LET US LOVE ANIMALS

Tone Čufar Maribor Elementary School

MARIBOR 2017

The main purpose of the international children’s art competition LET US LOVE ANIMALS, which is organised by Tone Čufar Maribor Elementary School, is to encourage children and adults to a more humane attitude to all animal species.

The theme of the 4th art competition is:

COLOURFUL ANIMAL ADVENTURES FROM HERE AND THERE

Technical rules:

The art work can be carried out in any painting, drawing and graphic art technique.

 • The art work should not exceed 50 x 70 cm in size.
 • The competition is open to children aged 5 to 15 years.

The art work will be divided into three groups, according to the author’s age:

 1. Group 1 – children aged 5 to 8 years
 2. Group 2 – children aged 9 to 12 years
 3. Group 3 – children aged 13 to 15 years

Each art work has to be undamaged and should not include passepartout. Furthermore, an attached and filled out

competition entry form (you can find ihere)

must be glued to the back side of each art work.

By taking part in the competition, the children and pupils agree that their art work can be displayed and published.

After the closing date of the competition, a panel of international experts will review all art works that qualified for the competition, prepare a selection for the exhibition and nominate five (5) winning works from each group, according to the following selection criteria:

 • creativity and originality of the motif,
 • expressiveness of art work,
 • art work technique originality.
 • In the beginning of the next school year you will be invited to the exhibition opening featuring children’s art work which will be selected and awarded within the framework of the 4th international children’s art competition. In addition to that all the selected and award-winning art works will be collected in a special e-catalogue.
 • As competition organizers, we reserve the right to retain the submitted art work. Please note that the art work will not be returned.
 • The exhibition opening and the awards ceremony will be at Tone Čufar Elementary School Gallery in Maribor. After that the works will be on display at other schools and institutions across Slovenia and abroad.
 • For possible additional information you can email us at: imejmo.zivali.radi@gmail.com You can find the invitation on the website of our school at: www.cufar.si

Art work has to be sent up to and including 31st May 2017 to the address stated below:

Osnovna šola Toneta Čufarja Maribor

For the competition LET US LOVE ANIMALS

Zrkovska cesta 67, 2000 Maribor

SLOVENIA

For additional information email us at:  imejmo.zivali.radi@gmail.com

We wish you a lot of enjoyment and creativity!

If you know anyone who would be interested in such cooperation, you can forward this invitation.

YOU ARE KINDLY INVITED TO PARTICIPATE

Project coordinator:  Jožica Lešnik Švajger, art teacher
Headteacher:  mag. Špela Drstvenšek, prof.

4. MEDNARODNI OTROŠKI LIKOVNI NATEČAJ MARIBOR 2017

Spoštovani učenci, vzgojitelji, učitelji in mentorji!

Letos smo na temo 4. otroškega likovnega natečaja »Barvite živalske dogodivščine od tu in tam« prejeli  1498 likovnih del in to z mednarodno udeležbo Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Nemčije, Romunije in Slovenije.

Veseli smo vašega sodelovanja in zadovoljni, da ste na 4. otroškem likovnem natečaju v organizaciji Osnovne šole Toneta Čufarja Maribor in Pedagoške fakultete Maribor v tako velikem številu poslali zelo domiselna in izvirna dela ter nam na vaš način pokazali, da živali v vas spodbudijo veliko ustvarjalnosti in lepote likovnega izražanja.

Strokovno žirijo, ki je izbrala nagrajena dela, so sestavljali strokovnjaki s področja otroške likovne ustvarjalnosti:

 1. Matjaž Duh, Sabina Golež, prof. lik. um. in dr. Jerneja Herzog.

Dobitnikom nagrad in priznanj iskreno čestitamo.

Iskrena hvala vsem mentorjem, ki ste otroke v tako velikem številu motivirali in poslali njihova likovna dela.

Razstava v Malem razstavišču na Pedagoški fakulteti v Mariboru bo na ogled do konca decembra 2017.

 

4. OTROŠKI LIKOVNI NATEČAJ »IMEJMO ŽIVALI RADI« 2017

Priznanja prejmejo: 

ZLATO:

 • Oskar Skrt, Lisica, 8 let
  Mentorica: Katja Gortnar, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
 • Tobija Štalec, Dvorjenje pava, 5. r
  Mentorica: Marta Gornik, OŠ Poljane PŠ Javorje
 • Kemal Ramić, Pav, 8. r
  Mentorica: Jožica Lešnik Švajger, OŠ Toneta Čufarja Maribor
 • Marcel Gorišek, Igrive živali, 16 let
  Mentorica: Renata Dimnik, OŠ Litija – PŠ s prilagojenim programom

SREBRNO:

 • Aljoša Zver, Polžek lazi po mokri ograji, 1. r
  Mentorica: Doroteja Kukovec, Magdalena Štampah, Dvojezična OŠ I Lendava – PŠ Gaberje
 • Blaž Ješovnik, Vodni svet, 5. r
  Mentorica: Bojana Stožer, OŠ Toneta Čufarja Maribor
 • Sergej Bečiri, Slon, 5. b
  Mentorica: Alenka Rižner, Osnovna šola Center za sluh in govor Maribor

BRONASTO:

 • Tai Hlade, Ptica, 8 let
  Mentorica: Suzana Špindler, OŠ Janka Glazerja
 • Zala Stajnko, Tudi žuželke imamo radi, 9 let
  Mentorica: Mira Petek, OŠ sv. Jurij ob Ščavnici
 • Aljoša Krajnc, Mucin rojstni dan, 6. r
  Mentorica: Zvonka Rosandič, Osnovna šola Center za sluh in govor Maribor

 

Nagrajene kolekcije:

Vrtec

 • Alex Berk, Rad imam lisice, 5–6 let
 • Aleks Cvetko, Let ptice, 5–6 let
 • Leon Jan Hajnšek, Muce na kmetiji, 5–6 let
  Mentorici: Damijana Sisinger, Slavica Novak, Vrtec Rogaška Slatina, Enota Izvir, skupina 15
 1. VIO
 • Klara Šoštarič, Zaščitimo živali, 10 let
 • Niko Perša, Rad imam konje, 10 let
 • Tanja Gomilšek, Igriv ris, 10 let
  Mentorica: Mira Petek, OŠ sv. Jurij ob Ščavnici
 1. VIO
 • Jana Kök, 4. r, Pia Holc, 8. r, Vojaki
 • Arnela Lupić, 6. r
 • Luka Gašper, 7. r
 • Emina Ćatović, Paradiese, 8. r
 • Valentina Tomić, Ivana Kocutar, Juš Kocutar, Blaž Potočnik, Pika Drstvenšek, Ema Kečalovič, 8. r
  Mentorica: Jožica Lešnik Švajger, OŠ Toneta Čufarja Maribor

Prilagojen program

 • Sanja Grabovac, Sloni so lepi, 18 let
 • Tjaša Beričnik, Na sprehodu, 19 let
 • Denisa  Sejdinović, Rajska ptica, 18 let
  Mentor: Robert Klančnik, prof., Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

 

4TH INTERNATIONAL CHILDREN’S ART COMPETITION

LET US LOVE ANIMALS

MARIBOR 2017

Dear children, teachers and mentors!

This year, on the theme of the 4th international children’s art competition “Colorful Animal Adventures from Here and There”, we received exactly 1498 art works from Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Germany, Romania and Slovenia.

We would like to thank you for your cooperation in the 4th children’s art competition organized by Tone Čufar Elementary School Maribor and the Faculty of Education, University Maribor.  We are pleased to have you in such a large number. You have sent us many very imaginative and original art works. Furthermore, you have shown us how animals encouraged your creativity and the beauty of artistic expression.

The award winning works were selected by the jury which consisted of experts in the field of children’s artistic creativity: dr. Matjaž Duh, prof. Sabina Golež, art teacher, and dr. Jerneja Herzog.

We congratulate all the winners of awards and recognitions and sincerely thank all the mentors who motivated the children in such a large number and sent us their art works.

4TH INTERNATIONAL CHILDREN’S ART COMPETITION »LET US LOVE ANIMALS« 2017

The selected art works: 

Gold recognition:

 • Oskar Skrt, Lisica, 8 let,
  Mentorica Katja Gortnar, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
 • Tobija Štalec, Dvorjenje pava, 5. r
  Mentorica: Marta Gornik, OŠ Poljane PŠ Javorje
 • Kemal Ramić, Pav, 8. r
  Mentorica Jožica Lešnik Švajger, OŠ Toneta Čufarja Maribor
 • Marcel Gorišek, Igrive živali 16 let,
  Mentorica Renata Dimnik, OŠ Litija – PŠ s prilagojenim programom

Silver recognition:

 • Aljoša Zver, 1.r, Polžek lazi po mokri ograji
  Mentorica Doroteja Kukovec, Dvojezična OŠ I Lendava, PŠ Gaberje
 • Blaž Ješevnik, 5. r, Vodni svet
  Mentorica Bojana Stožer, OŠ Toneta Čufarja MariborMaribor
 • Emina Čatovič,  Paradiese, 8. r
  Mentorica Jožica Lešnik Švajger, OŠ Toneta Čufarja Maribor
 • Sergej Bečiri, 5. b, Slon
  Mentorica Alenka Rižner, Osnovna šola Center za sluh in govor Maribor

Bronze recognition:

 • Tai Hlade, 8 let, Ptica
  Mentorica Suzana Špindler, OŠ Janka Glazarja
 • Zala Stajnko, 9, let, Tudi žuželke imamo radi
  Mentorica Mira Petek, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici
 • Aljoša Krajnc, 6. r, Mucin rojstni dan
  Mentorica Zvonka Rosandič, Osnovna šola Center za sluh in govor Maribor

 

Awarded collections:

Kindergarden

 • Alex Berk, Rad imam lisice, 5 – 6 let
 • Aleks Cvetko, Let ptice, 5 – 6 let
 • Leon Jan Hajnšek, Muce na Kmetiji, 5 – 6 let
  Mentorici: Damijana Sisinger, Slavica Novak, Vrtec Rogaška Slatina, Enota Izvir, skupina 15,

Age group 9-11

 • Klara Šoštarič zaščitimo živali 10 let
 • Niko Perša Rad imam Konje 10 let
 • Tanja Gomilšek Igriv ris 10 let
  Mentorica Mira Petek, OŠ Sv. Jurij ob Ščavnici

Age group 12-14

 • Jana Kök, Pia Holc, Vojaki, 4. r, 8. r
 • Arnela Lupić, 6. r
 • Luka Gašper, 7. r
 • Tinka Tomić, Ivana Kocutar, Juš Kocutar, Blaž Potočnik, Pika Drstvenšek, Ema Kečalovič, 8. r
  Mentorica Jožica Lešnik Švajger, OŠ Toneta Čufarja Maribor

Special education programme

 • Sanja Grabovac, Sloni so lepi, 18 let
 • Tjaša Beričnik, Na sprehodu, 19 let
 • Denisa  Sejdinović, Rajska ptica, 18 let
  Mentor: Robert Klančnik, prof., Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje

Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.