Za nami je prva akcija zbiranja odpadnega papirja. Le kdo je bil najuspešnejši?

REZULTATI ZBRANEGA PAPIRJA

OKTOBER  2020

Razred kg/učenca Skupaj  
7.A 88,6 1772,5 kg
5.A 85,3 1705,5 kg
9.A 61,9 1299 kg
6.B 44,2 1061 kg
7.B 43,5 869 kg
8.A 33,4 734,85 kg
4.A 30,6 735 kg
4.B 21,7 543,45 kg
5.C 20,4 387 kg
3.A 17,2 480,35 kg
9.B 16,8 352 kg
1.B 14,4 360 kg
8.B 12,9 283 kg
5.B 11,4 183 kg
2.B 7,8 203,5 kg
3.B 6,2 167 kg
6.A 5,1 118 kg
2.A 4,7 112,45 kg
1.A 3,7 93 kg
SKUPAJ:   11459,6 kg

 

Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!

 Upravni odbor šolskega sklada

Vodja akcije: Mateja Lorber, prof.