V letošnjem šolskem letu nameravamo sodelovati v mnogih projektih in natečjih.

O podrobni izvedbi bodo učenci ter starši seznanjeni pred izvedbo posameznih aktivnosti preko spletne strani šole ali v kateri drugi obliki.

Ekošola

Ekošola: Ekošola kot način življenja je mednarodni projekt, v katerega je naša šola vključena že od leta 2003. Skozi vse šolsko leto se vključujemo v razpisane projekte, povezane z okoljsko problematiko, izvajamo ekokviz in sodelujemo z različnimi organizacijami. V projektih sodelujejo učenci od 1. do 9. razreda. Zavzemamo se za čisto okolje, zdrav način življenja, dobre medsebojne odnose, pravilno ravnanje z živimi bitji ipd. Naš slogan je: Čufar vsak ima EKO korak. Koordinatorka projekta Ekošola je Urška Bertoncelj.

Za pridobitev ZELENE ZASTAVE  moramo v šolskem letu 2019/20 preko spleta izpolniti naslednje dokumente:

 • Ekoakcijski načrt za šolsko leto 2019/20.
 • Poročilo o delu (pripraviti do junija 2020).

Poleg tega je potrebno še:

 • izbrati tematski sklop: Energija,
 • izvesti najmanj tri projekte, ki jih razpisujejo v okviru programa,
 • izvesti eno ozaveščevalno akcijo in eno zbiralno akcijo,
 • najmanj eno izbirno aktivnost po lastni izbiri.
Projekti Zbiralne akcije Vodje projekta ali zbiralne akcije Izvedba projekta ali zbiralne akcije
Eko – paket Sara Menard vse šolsko leto
Ekokviz Urška Bertoncelj februar 2020
Likovno ustvarjanje Jožica Lešnik Švajger vse šolsko leto
Ekobranje za ekoživljenje Alenka Josipović Mašek vse šolsko leto
Eko dan – varčevanje z energijo

Urška Bertoncelj

in sodelujoči učitelji

22. 4. 2020
Zbiranje odpadnega papirja

Mateja Lorber

Bogdan Gril

vse šolsko leto
Zbiranje zamaškov

Urška Bertoncelj

 

vse šolsko leto

Na osnovi mednarodnega projekta Zdrava šola so v različne predmetne vsebine vključene številne dejavnosti s področja zdravja, zdravega načina življenja, medsebojnih odnosov ter varovanja okolja. Vodilna tema v šolskem letu 2015/2016 je ODNOSI.SI. Prednostna naloga je vzpostavitev pozitivne šolske klime, ki pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter njegovem odnosu do samega sebe ter drugih.

Vodja projekta je Dragica Jurkušek.

Shema šolskega sadja in zelenjave (SŠS) je promocijski ukrep Skupne kmetijske politike EU v sektorju sadja in zelenjave. Namen mednarodnega projekta je spodbujanje učencev k uravnoteženi, pestri prehrani, upoštevajoč smernice zdravega prehranjevanja. Učenci imajo vsak dan na razpolago raznovrstno sadje v sadnem kotičku, mlajši učenci imajo sadje dostopno v svojih razredih. Zelenjavo vključujemo tudi kot prilogo k dopoldanskim malicam. Enkrat tedensko ponudimo sadje in / ali zelenjavo v sklopu projekta SŠS kot dodatni obrok poleg redne šolske prehrane. Uživanje sadja in nekoliko manj priljubljene zelenjave skušamo učencem približati s pomočjo različnih aktivnosti, ki jih izvajamo v okviru pouka ali dni dejavnosti.

Vodja projekta je Dragica Jurkušek.

Poskus se izvaja pod okriljem ZRSŠ, Centra za raziskovanje in razvoj že od leta 2008, naša šola je vanj vključena od leta 2009. Poskus se žal zaključuje in se v šolskem letu 2015/16 izvaja samo še v 9. razredu.

Cilji projekta so:

 • spoznati organizacijske vidike in posebnosti uvajanja drugega tujega jezika;
 • preveriti ustreznost učnega načrta (cilji, pričakovani rezultati in standardi znanja);
 • preveriti doseženo raven znanja učencev;
 • vpeljati sodobne načine poučevanja drugega tujega jezika;
 • spoznati mnenja učencev in njihovih staršev, učiteljev in ravnateljev glede uvedbe drugega tujega jezika;
 • širiti pozitivne izkušnje, pridobljene pri spremljanju uvedbe drugega tujega jezika na prvem krogu šol, na šole drugega in tretjega kroga.

Koordinatorica projekta je Rosanda Cuder.

Noč branja je projekt, s katerim želimo učence navdušiti za branje. Kot cilje projekta smo si zastavili: doživeti branje kot dogodek, poudariti pomen knjige za kakovostno preživljanje prostega časa, razvijati veselje do branja in kreativnost ob branju, spodbujati učence k branju, se družiti in ob literarnem in likovnem poustvarjanju, doživeti knjigo na drugačen način, tudi s pomočjo domišljijskega sveta. V tem šolskem letu ga bomo izvedli petič. Noč branja bo za učence od 2. do 5. potekala 22.–23. 4. 2016.

Koordinatorici projekta sta Lili Kolarić in Mateja Lorber.

Razredni projekt Bilo je nekoč bosta s petošolci izvedli razredničarki Bojana Stožer in Mateja Lorber. Njihovo raziskovanje se bo pričelo v oktobru in bo trajalo do februarja, ko bodo predstavili rezultate.

Učenci bodo v tem času poizvedovali o življenju nekoč. Podatke bodo iskali preko različnih virov, zagotovo pa je najbolj dragoceno to, kar izvedo od svojih babic in dedkov ter mnogi še od starejših generacij. Ustno izročilo se je v letih našega raziskovanja izkazalo kot najbolj pristno in zanimivo.

Učenci bodo poizvedovali, kako so včasih živeli in delali, kako so praznovali in kateri prazniki so bili najpomembnejši, kaj so jedli ob praznikih in kaj ob običajnih dneh, kakšno je bilo življenje otrok, kako so otroci pomagali pri delu, katere plese so plesali in ob kakšnih priložnostih, katere pesmi so peli nekoč, katere igre so otroci poznali nekoč, običaje in navade, ki so bili živi nekoč in še kaj.

Ob vsem, kar bodo izvedeli, se bodo potrudili, da bi kaj od tega lahko ohranili tudi na tak način, da se bodo naučili že skoraj pozabljene pesmi, plese in domača opravila, jih predstavili na predstavitvi projekta in vzbudili željo mlajšim generacijam, da bodo dediščino svojih prednikov ohranjali še naprej. Predstavitev projekta bodo kot že nekaj let popestrili s pripravo jedi, ki so jih pripravljale že naše babice in prababice ter nam s svojim znanjem in izkušnjami prijazno priskočijo na pomoč.

Pripravili bodo tudi razstavo starih predmetov in orodja, povabili ljudske godce in si na tak način pričarali življenje, kot je bilo nekoč. Ljudsko izročilo je nekaj, kar moramo negovati in ohranjati!

Iz osnovnošolskih klopi je medobčinski celoletni projekt Radia Slovenske gorice, v katerega se je poleg nekaterih osnovnih šol podravske regije vključila tudi naša šola v okviru radijskega krožka. V tem projektu pripravimo tri samostojne do 45-minutne oddaje z glasbenimi vložki, intervjuji učiteljev in učencev, staršev … Oddaje, ki jih učenci dokončno sami oblikujejo in montirajo, so v določenih terminih predvajane na programu radia Slovenske gorice. Prav tako jih je moč slišati na njihovi spletni strani (rsg.si). Radijci v tem projektu sodelujemo že več let, učenci so pokazali veliko zavzetosti in v oddaje vložili veliko truda ter prostega časa.

Koordinatorica projekta je Valerija Domajnko.

 

Šola se je tudi za šolsko leto 2014/15 uspešno prijavila na državne projekte, ki so financirani s sredstvi ESS in MIZŠ. S tem smo poskrbeli, da imajo naši učenci dodatne brezplačne možnosti udejstvovanja na športnem področju, s projektom SKK pa bomo poskrbeli tudi za uspešno vključevanje učencev, ki živijo v šibkem socialnem in kulturnem okolju, v okolje.

Zdrav življenjski slog 2015–16 (ZŽS) je projekt, ki ga razpisuje Zavod za šport Planica v sodelovanju z MŠŠ in Evropskimi socialni skladi že peto leto Cilj projekta je dodatno spodbuditi osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne aktivnosti. Našim učencem s tem zagotavljamo dodatne ure športnih aktivnosti na teden in odpravljanje posledic negativnih vplivov sodobnega načina življenja na počutje in zdravje otrok (vadba za primerno telesno držo, odpravljanje ploskosti stopal, odpravljanje debelosti, razvoj splošne vzdržljivosti …). Vendar je žal zaenkrat projekt odobren samo do 30. 11. 2015.

Vsebinski obseg projekta:

 • podrobna predstavitev vsaj 12 športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali naravnem okolju (atletika, gimnastika, badminton, planinarjenje, rolanje, drsanje, kolesarjenje, moštveni športi …);
 • predstavitev urbanih športov;
 • podrobna predstavitev vsaj 3 športnih panog iz športnega okoliša, v katerem se naša šola nahaja;
 • organizacija športnega dogodka na lokalnem nivoju.

 

Tudi v šolskem letu 2015/16 bomo v okviru projekta sodelovali z različnimi športnimi društvi v Mariboru. Nosilec projekta je Goran Kolednik. Vadba se bo izvajala po naslednjem urniku, ki pa se lahko med letom tudi spremeni.

 

Ura Od – do Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
5. 12.15–13.00
6. 13.05–13.50 1SK 4SK 7SK 3SK 5SK
7. 13.55–14.40 8 SK 1SK 6SK 2SK 10 SK
8. 14.45–15. 30 2SK 10 SK 9 SK 8 SK 9 SK
9. 15.35–16.20 3SK 7SK 5SK 4SK 6SK

LogoPrvaZaposlitev1

Na naši šoli od 1. 4. 2016 izvajamo projekt »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja«, katerega je v marcu 2016 razpisalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Na razpisu Prva zaposlitev v VIZ 2016 so lahko kandidirale tiste šole, ki bodo po zaključenem obdobju projekta (30. 11. 2016), mladega učitelja zaposlile v obsegu do najmanj polovičnega delovnega časa za obdobje od 1. 12. 2016 do 30. 6. 2017.
Sredstva za izvajanje programa so sofinancirana iz Evropskega socialnega sklada. Cilj projekta je zaposlitev iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja ter možnost usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije.
V okviru projekta je naša šola zaposlila učiteljico začetnico Saro Menard (prof. razrednega pouka). Delo opravlja deloma samostojno ter ga spoznava skozi različne oblike vzgojno-izobraževalnega dela (spremljava pouka, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah in šolah v naravi, vodenje interesnih dejavnosti, individualno delo z učenci, spremstva, …). Seznanja se z zakonodajo, akti šole in strokovnim gradivom (učni načrt, predmetnik, strokovna literatura, …).
V času projekta se je učiteljica začetnica aktivno pripravljala na opravljanje strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanje. Strokovni izpit je opravila 17. 11. 2016 in je tako pripravljena na uspešno samostojno opravljanje dela.

Prvošolci osvojili 1. mesto na nagradnem natečaju

Športna zveza Maribor je ob prihodu Slovenske bakle v štajersko prestolnico organizirala nagradni natečaj za najbolj kreativno olimpijsko razredno fotografijo. Naši prvošolci, ki so ravno v mesecu januarju v Pristanu obiskovali plavalni tečaj, so na pobudo svojih učiteljic in ob pomoči tamkajšnjih plavalnih učiteljev, pripravili postavitev v obliki olimpijskih krogov in olimpijske bakle ter si s tem prislužili zmagovalno prvo mesto na natečaju. Za nagrado so dobili originalne rokavice in trakove Olimpijskega komiteja Slovenije, za kar se jim najlepše zahvaljujemo.

Mentorici: Živa Podbevšek in Mojca Mandl

Potujoča muzika 2017

V soboto se je v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani odvil koncert združenih izbranih mladinskih zborov Slovenije v počastitev Svetovnega dne zborovske glasbe, ki nosi ime Potujoča muzika. Del tega čudovitega dneva in večera so bile tudi pevke Vokalne skupine naše šole. več…

Otvoritev razstave

V sredo, 18. 10. 2017, ob 17.30 je bila v Malem razstavišču na Pedagoški fakulteti Maribor otvoritev razstave in podelitev nagrad 4. natečaja »Imejmo živali radi«. Pedagoška fakulteta Maribor in naša šola smo tako uspešno zaključili del skupnega projekta.

Iskrena hvala vsem mentorjem, ki ste otroke v tako velikem številu motivirali in poslali njihova likovna dela.

Nekaj utrinkov z razstave …

 

 

Literarni večer

Literarni večer

V ponedeljek, 19. 6. 2017, je v šolski knjižnici potekal literarni večer, kjer so učenci iz 6., 7., 8. in 9. razredov predstavili svojo poezijo, ki je izšla v zborniku Direndaj besed.

Za pokušino:

Ljubezen

Ljubezen je kakor sonce,

ki ti polepša dan,

kot širok nasmeh brez konca,

kot začetek najlepših sanj.

 

Ljubezen je kakor ura,

ki teče in se ne konča,

je kakor najbolj nora avantura,

tista, ki nekaj res velja.

 

Ljubezen je kakor dobra knjiga,

ki posrka te vase,

kot prva liga,

kadar za kaj igra se.

 

Ljubezen je kakor vesolje,

kot neskončno morje …

in kadar sreča nasmeje se ti –

kot čudovito obzorje.

Janet Embreuš

 

Šolsko glasilo Blisk

Prihodnji teden lahko učenci pri svojih razrednikih oz. razrednih blagajnikih naročijo šolsko glasilo Blisk. Cena je 2 EUR. V glasilu so literarni in likovni prispevki učencev naše šole. Glasilo bodo prejeli po 12. 6. 2017.

Na obisku po Evropi – tehniški dan Erasmus+

Na obisku po Evropi – tehniški dan Erasmus+

V sredo, 10.5.2017, smo na šoli izvedli tehniški dan na temo Erasmus+ mobilnosti, ki so bile izvedene tekom šolskega leta 2016/17.

Učenci so spoznavali države Evrope, njihove kulturne in geografske značilnosti, šolske sisteme, jezike, športe, glasbo in umetnost nasploh, ter se posladkali s kulinaričnimi specialitetami Malte, Islandije, Finske, Nemčije in Irske.

Tekom dne je nastalo veliko izdelkov. Izdelali smo zastave držav, knjižico Evropske unije, mini knjižice o Nemčiji, barvali pobarvanke s keltskimi simboli, bajeslovnimi bitji in drugimi simboli omenjenih držav, ustvarjali slikovne slovarje in simbole iz dasmase, kuhali, plesali irske plese, izdelali plakate držav v katerih so bile izvedene mobilnosti in plakate šolskih sistemov ter se preizkusili v športih, ki so priljubljeni v posameznih državah. Ob 12.15 se je vsa šola zbrala v telovadnici in si ogledala predstavitve, ki jih je izdelala računalniška delavnica 3. VIO, plesno delavnico in poslušala irske pesmi.

V avli šole smo uredili kotičke Malte, Islandije, Finske, Nemčije in Irske, kjer so lahko učenci na koncu tehniškega dne poskusili še tipične jedi. Severnonemška Rote Grütze, islandski toasti z lososom, čokoladne variacije Malte in Irske, finsko pecivo z borovnicami, islandski krekerje z lososovim namazom, malteški namaz iz paradižnika, kaper, …, nemške klobasice s kečap-om, krompirjev kruh, … in še bi lahko naštevali …

Učenci, delavci šole in povabljeni gostje smo uživali v evropski pestrosti!

Kratka predstavitev Irske
Kratka predstavitev Malte
Kratka predstavitev Nemčije
Kratka predstavitev Islandije
Kratka predstavitev Finske

Za vse ostale pa prilagam utrinke tehniškega dne še v sliki …

Razredni projekt “Bilo je nekoč”

Učenci petih razredov so z mentoricama Bojano Stožer in Matejo Lorber predstavili enourni projekt« Tako je bilo nekoč«. Brez preteklosti ni sedanjosti, zato je zelo  poučno in zanimivo, da smo skupaj podoživeli čas naših babic in dedkov.

Učenci so predstavili stare običaje, šege, navade, kmečka jedila in zaplesali »pojštertanc« in »špegltanc.«

Druženje je bilo prijetno in nepozabno!

Mentorici: Bojana Stožer in Mateja Lorber

Utrinki iz današnjega projekta:

ERASMUS + (mobilnosti v šolskem letu 2016/17)

Učitelji na OŠ Toneta Čufarja smo v šolskem letu 2016/17 izvedli kar nekaj mobilnosti v okviru projekta Erasmus +, za katerega smo v preteklem šolskem letu uspešno kandidirali bili tudi izbrani, ter za izobraževanja v tujini prejeli  finančna sredstva. Na izobraževanjih smo izboljševali naše znanje tujih jezikov, spoznavali šolske sisteme obiskanih držav,  spoznavali inovativne pristope naših kolegov in naše bogate izkušnje delili z njimi. Predstavitve si lahko ogledate v nadaljevanju:

IRSKA

MALTA

Malta – Album

NEMČIJA