Ni zadetkov

Iskane strani ni mogoče najti. Poskusite z drugačnimi iskalnim nizom ali uporabite navigacijske menije.

DRUGAČE NA POT- NA POT S KOLESOM

V petek, 22. 9. 2017, smo se okviru tedna mobilnosti udeležili kolesarske akcije. Na spretnostnem poligonu je učenec 6.b Matija Bumbak dosegel prvo mesto z najboljšim časom, uspehu se je pridružil učenec 7.a Gašper Potočnik s petim mestom. Bilo je super. Nekaj utrinkov…

Mentorica prometnega krožka

Marjana Cafuta

Prednostne naloge šole 2017-18

V Razvojnem načrtu OŠ Toneta Čufarja Maribor smo za obdobje od septembra 2015 do septembra 2020 oblikovali smernice razvoja na področjih:

 • urejanje in posodobitev šolskega prostora,
 • pedagoško področje – kompetence učiteljev, kompetence učencev – digitalne kompetence, formativno spremljanje,
 • vzgojno področje – razvoj vrednot – odgovornost, samostojnost in solidarnost,
 • vodenje – vodenje za učenje.

Na osnovi Razvojnega načrta 2015–2020, Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2016/17 ter analize dela v šolskem letu 2016/17 smo za šolsko leto 2017/18 določili naslednja prednostna področja:

 • razvijanje vrednot pri učencih, s poudarkom na razvoju vrednote odgovornosti in solidarnost s temo »Pomagajmo si«,
 • formativno spremljanje,
 • razvijanje digitalnih kompetenc.

Razvijanje vrednot – SOLIDARNOST (Pomagajmo si): Na osnovi vprašalnika, ki smo ga izvedli pri starših, učencih in strokovnih delavcih šole ob izdelavi razvojnega načrta, so se kot pomembne vrednote, ki jih moramo razvijati na šoli, izpostavile odgovornost, samostojnost in solidarnost. Smo mnenja, da je odgovornost posameznika osnova za uspešno razvijanje večih vrednot, zato bomo tudi v letošnjem letu nadaljevali z vrednoto odgovornost in samostojnost na različnih področjih. Ker pa je v današnjem času vedno bolj izpostavljena medsebojna pomoč, se bomo osredotočili predvsem na temo ”Pomagajmo si!”, ki nadaljuje rdečo nit solidarnosti in odgovornosti, obenem pa vključuje tudi medvrstniško pomoč, pomoč učencem tujcem itd.

Formativno spremljanje: Je proces stalnega spremljanja, opazovanja, pregledovanja in vrednotenja, ki ga izvajamo z namenom, da učitelj prilagaja svoje poučevanje in daje učencem povratne informacije o njihovem učenju. Temelji na zbiranju dokazov, s katerimi preverjamo razumevanje učencev, in jasnih kriterijih za vrednotenje učnih dosežkov (Judith Dodge, 25Quick Formative Assessment for Differentiated Classroom, Scholastic, NY, 2009). Raziskave na tem področju v preteklih letih kažejo, da lahko s pomočjo formativnega spremljanja zelo izboljšamo rezultate pri učenju, predvsem pa učenca naučimo, kako s pomočjo poznavanja ciljev učenja, sprotne povratne informacije in zmožnosti samoevalvacije svojega dela sam vodi svoj proces učenja in postaja soodgovoren za svoje rezultate.
Ključni elementi formativnega spremljanja so načrtovanje ciljev, določanje kriterijev uspeha (prednostna naloga 2015/16), proces učenja kot bistveni del pouka, uporaba orodij/strategij za podporo učenju, povratne informacije (prednostna naloga 2016/17), dokazila o razumevanju, vrstniško vrednotenje, samovrednotenje, refleksije učiteljev in učencev.
V prvem letu uvajanja FS smo začeli s poudarkom na prvem koraku – načrtovanju ciljev ter določanju namenov učenja ter kriterijev uspešnosti. V preteklem šolskem letu so učitelji nadgrajevali prvi korak hkrati pa smo se načrtno posvetili  kakovostni in učinkoviti povratni informaciji. V šolskem letu 2017/18 pa se bomo osredotočili na vključevanju vseh elementov FS v poučevanje (s poudarkom na osebnem cilju), saj smo ugotovili, da lahko cilje formativnega spremljanja udejanjamo samo tako, če upoštevamo vse ključne elemente.

Digitalne kompetence: Digitalna kompetenca je univerzalna in osnovna potreba za vse državljane za delo, življenje in učenje v družbi znanja.

Digitalna kompetenca je sestavljena iz naslednjih področij:

 • informacije,
 • komunikacije,
 • ustvarjanja vsebin,
 • varnosti,
 • reševanja problemov.

Cilj prednostne naloge je sistematično vključevanje potrebnih aktivnosti za dvig nivoja digitalnih kompetenc učencev.

Temeljni dokument za razvijanje digitalnih kompetenc je DIGCOMP: Okvir za razvijanje in razumevanje digitalne kompetence v Evropi, ki ga je Evropska komisija prepoznala kot standard za informacijsko osveščenega državljana.

Na šoli so oblikovane delovne skupine, ki so odgovorne za načrtovanje dejavnosti ter organizacijo in evalvacijo izvajanja načrtovanih dejavnosti. Vse načrtovane dejavnosti so strokovni delavci dolžni vključiti v svoje letne delovne načrte (pouk, oddelčna skupnost).

Rezultati jesenskega krosa v športnem parku Tabor (22. 9. 2017)

Nekaj naših  mladih “Čufarjev je ” na travnatih površinah v športnem parku Tabor tekmovalo v krosu. Tudi tokrat so se izkazali in si pritekli nova odličja. Na stopničkah sta stala:  Žiga Krašovec letnik 2008, ki  je osvojil 2. mesto –  srebrno medaljo in Rok Krašovec letnik 2011, je osvojil 3. mesto – bronasto medaljo. Učenca: Gašper Potočnik  in  Jesenko Gašper  sta  zasedla 4. mesto v svoji kategoriji.
Vsem nastopajočim čestitamo za njihove dosežke.

Zapisala: Franja Protner

DEJAVNOSTI OB TEDNU OTROKA, 2.-6. 10. 2017

Dejavnosti, ki bodo potekale za vse učence v tem tednu, so:

 • teden brez domačih nalog,
 • teden glasbe po željah učencev v glavnem odmoru,
 • vsak dan malica po izboru učencev.

DEJAVNOSTI ZA PETEK, 6. 10. 2017:

UČENCI OD 1. DO 9. RAZREDA

 1. šolska ura

Učenci 1. razreda v že pripravljeno predlogo sonca narišejo, kako se počutijo v razredu. Naredijo skupni plakat in ga razstavijo v večnamenskem prostoru.

Učenci od 2. do 9. razreda predlogo sonca izrežejo in vanj zapišejo, kako si predstavljajo misel Povabimo sonce v šolo. Po želji sonce pobarvajo ali okrasijo. Delajo lahko v dvojicah. Naredijo razredni plakat in ga razstavijo v večnamenskem prostoru.

 1. šolska ura

Po razredih si organizirajo razredni ples in sladko-slano pojedino. Po končani dejavnosti pospravijo učilnico.

Z dejavnostmi bomo končali ob 12.10.

Po končanih dejavnostih poteka podaljšano bivanje in ostale aktivnosti po ustaljenem urniku.

 

Organizatorke aktivnosti ob tednu otroka:

Mateja Ajdič, Alenka Josipovič Mašek, Jožica Špec

PIKIN FESTIVAL VELENJE

V ponedeljek, 18.9.2017, smo se udeležili Pikinega festivala. Pridno smo ustvarjali v praktičnih delavnicah, si ogledali vilo Čira Čara in se pogovarjali z navihano Piko Nogavičko. Bilo je superrrr. Nekaj utrinkov..
Vodja tehniškega dne
Marjana Cafuta

 

EKIPNO PODROČNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA UČENKE IN UČENCE OSNOVNIH ŠOL

DATUM TEKMOVANJA: sreda, 27. september 2017, ob 15:00

KRAJ TEKMOVANJA: Atletski stadion Poljane

DISCIPLINE:

učenci nastopajo v naslednjih disciplinah: 60M, 300M, 1000M, štafeta 4X100M,

daljina (cona), višina in krogla (4kg), vortex (teža 125 – 130g).

učenke nastopajo v naslednjih disciplinah:, 60M, 300M, 1000M, štafeta 4X100M,

daljina (cona), višina in krogla (3kg), vortex (teža 125 – 130g).

URNIK TEKMOVANJA: AK Poljane bo  pripravil na podlagi prijav in bo objavljen na spletni strani www.atletski-klub-poljane.si

OSTALA DOLOČILA: Na ekipnem atletskem tekmovanju lahko nastopijo učenci in učenke rojeni v letih 2003 – 2007. Učenec in učenka sme nastopiti le v eni disciplini.

Vsi nastopajo na lastno odgovornost! Organizator in izvajalec ne odgovarjata za opremo nastopajočih!

Prijave možne samo pri učiteljih športa do petka, 22. 9. 2017 v kabinetu športa.

Starši sami pripeljete otroka na tekmovanje, počakate na njegov nastop in ga po končanem tekmovanju odpeljete domov.

Zapisala

Franja Protner

RAZPIS JESENSKEGA PRVENSTVA V KROSU ZA OSNOVNE ŠOLE ZA UČENCE IN UČENKE

DATUM TEKMOVANJA: petek 22. 9. 2017 s pričetkom ob 16.00 uri.

KRAJ TEKMOVANJA: travnata površina v Športnem parku Tabor.

PRIJAVE: pri učiteljih športa do četrtka,  21. 9. 2017 ali v prijavnici ob tekmovališču eno uro pred tekmovanjem.

Starši sami pripeljete otroka na tekmovanje in ga po končanem teku odpeljete domov. Vsi nastopajo na lastno odgovornost! Izvajalec ne odgovarja za opremo nastopajočih!

Zapisala

Franja Protner

 

Utrinki tabora za nadarjene

V petek, 15. 9. in soboto, 16. 9. 2017, smo že petič izvedli tabor za nadarjene. Učenci od 5. do 9. razreda so spoznavali posebnosti Bistriškega vintgarja in bili vključeni v projekt Enjoyheritage. Prav tako so učenci v Planinskem domu Boč ustvarjali v delavnicah s področja matematike, karierne orientacije, angleščine, likovne in geografije. V galeriji si oglejte nekaj utrinkov.

Vodji tabora:

Urška Bertoncelj, prof.

Jožica Špec, prof.

Slikanice za prvošolce

17. september (obletnica rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka) je dan zlatih knjig

– začetek branja za Bralno značko!

Naši prvošolci so dan zlatih knjig počastili z obiskom šolske knjižnice, kjer jih je sprejela knjižničarka, ga. Lili Kolarič. Vsak prvošolec je v dar dobil tudi knjigo Petra Svetine: Kako je gospod Feliks tekmoval s kolesom? Pa prijetno branje!

 

Stran 3 od 5312345...102030...Zadnja »

OŠ Toneta Čufarja Maribor
Zrkovska cesta 67 2000 Maribor
Tajništvo tel:
02/47 16 850
Mob: 041/949 383

Ravnateljica
mag. Špela Drstvenšek
tel: 02 / 47 16 850
e-naslov:
spela.drstvensek (pri) guest.arnes.si
Pomočnica ravnateljice Almira Lipnik
tel: 02 / 47 16 854
e-naslov:
almira.lipnik (pri) cufar.si
Tajništvo
Natalija Forjan
tel: 02 / 47 16 850
mob: 041 / 949 383
e-naslov:
tajnistvo (pri) cufar.si
Računovodstvo Boštjan Gumilar
tel: 02 / 47 16 852
e-naslov: bostjan.gumilar (pri) cufar.si

Svetovalna delavka Urška Bertoncelj
tel: 02 / 47 16 857
e-naslov:
urska.bertoncelj (pri) cufar.si

Specialna pedagoginja Silvia Prelog
tel: 02 / 47 16 862
e-naslov:
silvia.prelog (pri) cufar.si

Šola sodeluje v mednarodnem programu Erasmus+ in eTwinning projektih

erasmus-logo1

logo_cmepius

etwinning

 

Zbiralne akcije v šolskem letu 2017/18
Zbiralne akcije v šolskem letu 2017/18

Zbiranje starega papirja

Z namenom, da bi zbrali čim več finančnih sredstev, na šoli že vrsto let organiziramo akcije zbiranja odpadnega papirja. Na pobudo Šolskega sklada namenimo zbran denar uresničevanju skupnih želja učencev in zaposlenih.

Lanskoletne akcije zbiranja odpadnega papirja so bile zelo uspešne, saj smo uspeli zbrati skoraj 27 ton papirja. Seveda, brez vas, staršev, uspeh ne bi bil tako dober.

V letošnjem šolskem letu bomo organizirali 3 akcije zbiranja odpadnega papirja. Vljudno vabljeni, da v mesecu oktobru 2017, marcu in juniju 2018 ponovno sodelujete, in nam uspete zbrati čim več papirja. Z vsakim zbranim kilogramom bomo tako še korak bližje k uresničitvi naših želja in ciljev.

V primeru, da imate večjo količino papirja oz. bi ga želeli sami odpeljati, tudi v času, ko v šoli ne poteka akcija, vas vljudno prosimo, da papir odpeljete na podjetje, ki je naš odjemalec.

Naslov tega podjetja: DINOS d.d. CP MARIBOR, Tržaška cesta 55, 2000 Maribor (takoj za Leclercom)

Papir lahko oddate ob ponedeljkih od 7. ure do 16. ure ter od torka do petka od 7. ure do 15. ure – s pripisom za OŠ Toneta Čufarja Maribor.

Zbiranje plastičnih zamaškov

V šolskem letu 2017/2018 bomo v dobrodelne namene zbirali zamaške za Marka Krmpotiča, ki ima cerebralno paralizo. Zbrana sredstva se bodo uporabila za samoplačljive terapije in pripomočke.

Prosimo, da v ta namen zbirate zamaške in jih prinašate v šolo. Učenci od 1. do 5. razreda bodo zbrane zamaške odlagali v svojih učilnicah. Učenci od 6. do 9. razreda pa bodo zamaške odlagali v škatlo pri vhodu.

Zamaški naj bodo čisti, brez drugih primesi (les, pluta, kovina, papir) in naj imajo oznako PP in PE.

Zbirali bomo plastične zamaške:

 • plastenk, šamponov, čistil, olja, kisa, tekočih pralnih praškov, tekočih mil, zobne paste, mleka, kakava.

 Naj velja: Čufar vsak ima eko korak.

Šport in špas 2016