Skoči na glavno vsebino

Dejavnosti razširjenega programa:

Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno počutje:

 

Gibanje:

Gibanje za zdrav življenjski slog

Gibanje za zdrav življenjski slog

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden vsak razred

Spoznavali bodo pomen gibanja in ozaveščali pomen telesnega ter duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje. Seznanili se bodo z različnimi gibalnimi dejavnostmi ter spoznavali pravila športnega obnašanja. Učenci bodo pri aktivnostih odkrivali osebne interese, želje in talente za določene športne dejavnosti ter oblikovali pozitiven odnos do gibanja in zdravega življenjskega sloga.

Prebujam se z gibanjem

Prebujam se z gibanjem

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: ponedeljek, torek, sreda

Učenci bodo krepili pozitiven odnos do gibanja. Razvijali bodo osnovne motorične spretnosti (koordinacijo, hitrost, ravnotežje, gibljivost, vzdržljivost in moč), kar bo prispevalo k boljši zbranosti za učenje in ustvarjanje pri pouku. Učenci bodo spoznavali pomen gibanja in ozaveščali pomen telesnega ter duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje. Seznanili se bodo z različnimi gibalnimi dejavnostmi in spoznali pravila športnega obnašanja.

Mali atleti

Mali atleti

Ciljna skupina: 1. – 3. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo pri aktivnostih podrobneje spoznali različne atletske discipline. Z vadbo bodo izboljševali vzdržljivost, gibalno učinkovitost, koordinacijo in krepili medsebojne odnose. Učenci bodo spoznavali pomen gibanja ter ozaveščali pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje ter kakovostno življenje. Seznanili se bodo z različnimi gibalnimi dejavnostmi in spoznali pravila športnega obnašanja.

Žogarija

Žogarija

Ciljna skupina: 3. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo pri aktivnostih odkrivali osebne interese, želje in talente za določene individualne ter moštvene športe z žogo. Spoznavali bodo pomen gibanja ter ozaveščali pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje ter kakovostno življenje. Seznanili se bodo z različnimi gibalnimi dejavnostmi in spoznali pravila športnega obnašanja.

Žoga je okrogla

Žoga je okrogla

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo pri različnih aktivnostih odkrivali osebne interese, želje in talente za določene individualne ter moštvene športe z žogo.

Joga

Joga

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili zavedanje svojega telesa in dihanja, sprejemanje samega sebe, razvijanje samopodobe/samozavesti, razvijanje empatije ter spoštovanja do drugih, spoznavanje različnih tehnik kot oblik pomoči za zdravje in dobro počutje. Povečanje prožnosti, krepitev, raztezanje in sprostitev mišic, izboljšanje motorike in koncentracije, poglobitev dihanja, povečanje sposobnosti za sprostitev/umiritev, odpravljanje stresa, izboljšanje spomina.

Gibalne igre

Gibalne igre

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili zavedanje svojega telesa in dihanja, sprejemanje samega sebe, razvijanje samopodobe/samozavesti, razvijanje empatije ter spoštovanja do drugih, spoznavanje različnih tehnik kot oblik pomoči za zdravje in dobro počutje. Povečanje prožnosti, krepitev, raztezanje in sprostitev mišic, izboljšanje motorike in koncentracije, poglobitev dihanja, povečanje sposobnosti za sprostitev/umiritev, odpravljanje stresa, izboljšanje spomina.

Odbojka

Odbojka

Ciljna skupina: 8. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci se bodo seznanili z osnovami odbojkarske igre. Spoznali bodo pravila in mnoge različne izpeljanke te igre. Učenci bodo spoznali vpliv športa na zdrav način življenja. Naučili se bodo osnov elementarnih odbojkarskih prvin. Spoznali bodo nekatere različice odbojkarske igre. Učenci bodo spoznavali pomen gibanja in ozaveščali pomen telesnega ter duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje.

Mladi planinci

Mladi planinci

Ciljna skupina: 1. – 9. razred

Način izvajanja: načrtovani izleti

Učenci se bodo seznanili s pravilno obutvijo in oblačili za pohode. Spoznali bodo nove planinske poti in oznake. Krepili bodo medsebojne prijateljske odnose.

Pravljična joga

Pravljična joga

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci se bodo preko pravljic in domišljijskega sveta naučili osnovnih jogijskih položajev in preprostih dihalnih tehnik. Krepili in razvijali bodo zaznavno-doživljajske sposobnosti, gibalne spretnosti, predstave, domišljijo, ustvarjalnost in inovativnost. Oblikovali bodo pozitiven odnos do gibanja, spoštljiv odnos do sebe in svojih vrstnikov. Vadba omogoča učencem izboljšanje motorike in prožnosti telesa, razvijanje sposobnosti koncentracije ter koordinacije gibov.

Mini pilates

Mini pilates

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo skozi igro in na zanimiv način spoznavali naravne oblike gibanja ter razvijali svoje gibalne sposobnosti in tako izboljšali gibljivost ter ravnotežje. Učenci se bodo sprostili, medsebojno povezovali in krepili medsebojne odnose, razvijali pozitiven odnos do gibanja in sproščanja ter ob redni vadbi izboljšali zmožnost osredotočanja.

Nogomet

Nogomet

Ciljna skupina: 3. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo s pomočjo elementarnih iger razvijali hitrost, orientacijo v prostoru in medsebojno sodelovanje. Učenci se bodo seznanili z osnovnimi tehničnimi (odkrivanje, varanje) in taktičnimi (poigravanje, vodenje, podajanje, sprejemanje, udarjanje) elementi nogometne igre. Preizkusili se bodo v enostavnih igralnih različicah (1:1, 2:2, 3:3) in drugih. Spoznali bodo temeljna pravila malega nogometa in športnega obnašanja. Učenci bodo spoznali pozitiven vpliv športa na zdrav življenjski slog. Skozi igro bodo krepili pozitiven odnos do gibanja. S pomočjo dela v dvojicah ali manjših skupinah bodo krepili medsebojne odnose in se navajali na medsebojno sodelovanje. Krepili bodo tudi fair-play igro. Hkrati pa se bodo naučili temeljnih elementov nogometne igre.

Igre z loparji

Igre z loparji

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo s pomočjo elementarnih in štafetnih iger razvijali hitrost, koordinacijo ter medsebojno sodelovanje. Spoznali bodo badminton, namizni tenis in tenis. Pri vsakem športu se bodo seznanili z osnovnimi tehničnimi in taktičnimi elementi. Učenci bodo igrali posamezni šport (posamezno ali dvojice). Prav tako bodo spoznali temeljna pravila. Razvijali bodo pozitiven odnos do gibanja. Spoznali bodo pozitivne učinke športne vadbe na življenje. Skozi igro bodo razvijali temeljne gibalne sposobnosti, krepili medsebojne odnose in fair-play igro, hkrati pa se učili temeljnih elementov badmintona, namiznega tenisa in tenisa.

Razmigaj se

Razmigaj se

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci se bodo seznanili z osnovnimi jogijskimi položaji ter vadbo z razteznimi trakovi in/ali obroči, razvijali občutek za lastno telo in koordinacijo. Pomen gibanja v vsakdanjem življenju bodo ozaveščali na sproščen in spontan način tudi skozi ples ter različne gibalne igre. Učenci bodo spoznali nekatere osnovne jogijske položaje, ob plesu razvijali občutek za ritem ter koordinacijo telesa. Skozi gibalne igre bodo krepili veščine medsebojnega sodelovanja.

Otroška zumba

Otroška zumba

Ciljna skupina: 3. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo skozi ples krepili svoje telo, razvijali svoje gibalne sposobnosti, vadili koordinacijo, občutek za ritem in glasbo, se sproščali. Učenci bodo izoblikovali in spoznali pozitivne vidike športa na življenje ter počutje nasploh. Skozi ples in gibanje bodo razvijali koordinacijo, gibalne sposobnosti ter krepili medosebne odnose.

Igram se in razgibam med odmorom

Igram se in razgibam med odmorom

Ciljna skupina: 4. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci se bodo seznanili z različnimi gibalnimi dejavnostmi. Spoznavali bodo pravila športnega obnašanja. Učenci bodo pri aktivnostih odkrivali osebne interese, želje in talente za določene športne dejavnosti ter oblikovali pozitiven odnos do gibanja in zdravega življenjskega sloga. Učenci bodo aktivno preživljali glavne odmore.

Kolo je zakon

Kolo je zakon

Ciljna skupina: 4. – 5. razred

Način izvajanja: projektno

Učenci se bodo odpravili na kolesarske izlete v bližnje kraje, spoznavali vse o pripravi koles za vožnjo, se naučili osnov servisa koles, utrjevali znanje o prometnih pravilih in krepili svojo vzdržljivost. Udeležili se bodo dveh kolesarskih akcij: Drugače na pot, v šolo s kolesom (Dan kolesarjev) in Bistro glavo varuje čelada (izvajalec SPV v CP v sodelovanju z OŠ, ZPM Maribor, policijo in medobčinskim redarstvom). 

 

Hrana in prehranjevanje:

Sprostim se in najem

Sprostim se in najem

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak dan

Učenci bodo spoznavali pomen uravnotežene prehrane. Razvijali bodo navade zdravega prehranjevanja. Upoštevali bodo osnovna higienska načela prehranjevanja, pridobivali znanje o ustreznih navadah prehranjevanja in oblikovali osnovne vrednote pri prehranjevanju za mizo. Spoznavali bodo različne tehnike sproščanja, počitka in sprostitve. Učenci bodo oblikovali ustrezne in zdrave prehranske navade, znali bodo upoštevati bonton oz. kulturno vedenje pri mizi. Razumeli bodo pomembnost počitka in sprostitve za učinkovito telesno ter kognitivno delovanje.

Diabetes

Diabetes

Ciljna skupina: 7. – 9. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci se bodo seznanili z osnovami sladkorne bolezni, vzrokih za nastanek in njenih posledicah. Seznanili se bodo s pomenom uravnotežene prehrane ter redne telesne dejavnosti pri preprečevanju in zdravljenju sladkorne bolezni. Razvijali bodo znanja in veščine za tekmovanje. Pridobljena znanja bodo učenci uporabili pri šolskem/državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni ter pri vsakodnevni skrbi za svoje zdravje.

Master šef

Master šef

Ciljna skupina: 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali načine priprave različnih jedi v skladu z zdravimi smernicami prehranjevanja. Spoznavali bodo osnove higiene pri pripravi hrane ter osnovne tehnike kuhanja. Oblikovali bodo zdrave prehranske navade, razvijali znanja in tehnike priprave različnih jedi. Znali bodo uporabljati osnovne kuhinjske pripomočke ter samostojno pripraviti preproste jedi.

Kuharski šef 1

Kuharski šef 1

Ciljna skupina: 1. – 2. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali načine priprave hrane v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja (poudarek bo na čim bolj samostojni pripravi obrokov). Spoznali bodo osnove higiene v kuhinji ter se osredotočali na varnost pri kuhanju in pripravi obrokov. Oblikovali bodo zdrave prehranske navade, razvijali znanja in tehnike priprave različnih vrst hrane, spoznavali primerne količine, ki jih je še zdravo zaužiti vsak dan. Znali bodo načrtovati zdrav jedilnik in nekatere od teh jedi tudi pripraviti.

Kuharski šef 2

Kuharski šef 2

Ciljna skupina: 3. – 4. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali načine priprave hrane v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja (poudarek bo na čim bolj samostojni pripravi obrokov). Spoznali bodo osnove higiene v kuhinji ter se osredotočali na varnost pri kuhanju in pripravi obrokov. Oblikovali bodo zdrave prehranske navade, razvijali znanja in tehnike priprave različnih vrst hrane, spoznavali primerne količine, ki jih je še zdravo zaužiti vsak dan. Znali bodo načrtovati zdrav jedilnik in nekatere od teh jedi tudi pripraviti.

 

Varnost, zdravje in dobrobit:

Eko šolar

Eko šolar

Ciljna skupina: 1. – 9. razred

Način izvajanja: vsaki drugi teden

Učenci bodo razvijali veščine načrtovanja in organiziranega dela v skupini. Razvijali bodo tudi znanja in veščine za tekmovanje v ekokvizu. Ozaveščali bodo pomen varovanja narave skozi različne ekološke dejavnosti:

  • sodelovanje v zbiralnih akcijah,
  • čiščenje okolice,
  • ločevanje odpadkov,
  • izdelki iz odpadne embalaže in ekokviz.

Prva pomoč in pokončna drža

Prva pomoč in pokončna drža

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb neposredno ogroženo, in se naučili pravilnega ukrepanja. Izoblikovali bodo preventivno miselnost ter se naučili ukrepov za preprečevanje nezgod. Učenci bodo pridobili teoretična in praktična znanja iz prve pomoči, da bodo lahko pomagali sebi ter drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih obolenjih. Spoznavali in izvajali bodo vaje pokončne drže, s katerimi bodo skrbeli za svoje dobro psihofizično ravnovesje.

Prva pomoč

Prva pomoč

Ciljna skupina: 7. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali nezgodne situacije, v katerih je življenje zaradi poškodb neposredno ogroženo, in se naučili pravilnega ukrepanja. Izoblikovali bodo preventivno miselnost ter se naučili ukrepov za preprečevanje nezgod. Učenci bodo pridobili teoretična in praktična znanja iz prve pomoči, da bodo lahko pomagali sebi ter drugim ob nesrečah, nezgodah in nenadnih obolenjih. Spoznavali in izvajali bodo vaje pokončne drže, s katerimi bodo skrbeli za svoje dobro psihofizično ravnovesje.

Psihološke urice (urice, kjer tabu teme ne obstajajo)

Psihološke urice (urice, kjer tabu teme ne obstajajo)

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsaki drugi teden

Učencem bo omogočen varen prostor, kjer bodo lahko odprto diskutirali o želenih tematikah. Prepoznavali bodo svoje misli, čustva, ozaveščali vedenja in osebne cilje. S preventivnim delom bomo spodbujali sprejemanje samega sebe in drugih, sprejemanje drugačnosti, razvijanje samopodobe/samozavesti, empatije ter spoštovanje do sebe in do drugih. Ozavestili bomo pomen pogovora za duševno zdravje, dobro počutje in kakovostno življenje. Z vodeno diskusijo se bodo učenci naučili načel učinkovite komunikacije, asertivnosti, reševanja konfliktov, učinkovitega spoprijemanja s stresom in z izzivi v življenju ter v času odraščanja. Učenci bodo ozavestili pomen pogovora (tudi o tematikah, o katerih običajno ne govorijo). Pridobili bodo razne strategije in veščine soočanja s stresom ter reševanja problemov. Med seboj bodo delili izkušnje in krepili povezanost z drugimi, kar vpliva na krepitev njihove samopodobe, samozavesti, duševnega zdravja ter medsebojne povezanosti.

Skrb za duševno zdravje

Skrb za duševno zdravje

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsaki drugi teden

Učenci bodo spoznavali pomen skrbi za duševno zdravje, se učili prepoznavati težave v duševnem zdravju, tako pri sebi kot pri drugih, in spoznavali načine krepitve duševnega zdravja (tehnike sproščanja, obvladovanje in preprečevanje stresa, spoznavanje virov pomoči). Učence bomo ozaveščali o pomenu zdravega življenjskega sloga in spodbujali k skrbi zase na vseh področjih duševnega delovanja. Učenci se bodo skozi vodene diskusije učili načel učinkovite komunikacije, spopadanja s stresom in stiskami ter odkrivali, kam se lahko v primeru težav obrnejo po pomoč ali nasvet.

Kultura in državljanska vzgoja:

 

Kultura, umetnost in dediščina:

Rokodelnica

Rokodelnica

Ciljna skupina: 1. – 2. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili in razvijali neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost ter inovativnost. Z uporabo različnih medijev bodo kreativno izražali ideje, izkušnje in občutja; učenci namreč z ustvarjanjem izražajo in spoznavajo sebe ter osebnostno rastejo (izgradnja samozavesti in samopodobe).

Ustvarjam kot umetnik

Ustvarjam kot umetnik

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili in razvijali ročne spretnosti, estetske izkušnje, domišljijo in ustvarjalnost. Skozi ustvarjanje bodo izražali svoja razmišljanja, ustvarjalnost ter bodo osebnostno rastli. Bogatili bodo svoje izkušnje.

Plesno ustvarjanje 1

Plesno ustvarjanje 1

Ciljna skupina: 1. – 2. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili in razvijali neposredno zaznavno-doživljajske sposobnosti, gibalne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost in inovativnost. S plesom bodo kreativno izražali ideje, izkušnje in občutja. Učenci si bodo skozi plesno ustvarjanje razvijali motorične in umske sposobnosti. Obogatili se bodo z novimi gibalnimi izkušnjami.

Plesno ustvarjanje 2

Plesno ustvarjanje 2

Ciljna skupina: 3. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili in razvijali neposredno zaznavno-doživljajske sposobnosti, gibalne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost ter inovativnost. S plesom bodo kreativno izražali ideje, izkušnje in občutja. Učenci si bodo skozi plesno ustvarjanje razvijali motorične in umske sposobnosti. Obogatili se bodo z novimi gibalnimi izkušnjami.

Folklora

Folklora

Ciljna skupina: 2. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili in razvijali neposredno zaznavno-doživljajske sposobnosti, gibalne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost ter inovativnost. Učenci bodo skozi ples razvijali motorične spretnosti in hkrati bogatili svojo osebno identiteto z ohranjanjem kulturne dediščine.

Radio Čufko

Radio Čufko

Ciljna skupina: 2. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo razvijali govorne spretnosti in branje različnih vrst besedil (poezija, proza, članki …), pravilno izgovorjavo, hitrost, jakost in izraznost ter pripravljali šolske in obšolske radijske oddaje. Pridobili bodo zmožnost sestavljanja in zapisa člankov, zmožnost govornega nastopanja v radijskih oddajah ter zastavljanja ustreznih vprašanj sogovorniku. Sodelovali bodo z nekaterimi drugimi radiji (Radio Maribor, Radio Slovenske gorice).

Filmska vzgoja

Filmska vzgoja

Ciljna skupina: 4. – 6. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali in razumeli film kot ustvarjalni proces, umetniško predstavljanje (filmska projekcija), krepili doživetje filma in oblikovali ter artikulirali svoja merila za vrednotenje filma, spoznavali filmske žanre, razvijali veščine interpretacije filma ter se učili izražati svoja spoznanja. Ob filmskih vsebinah bodo osebnostno rastli, razvijali sočutje in dovzetnost za doživljanje drugih ter se učili sprejemati družbeno odgovornost, razvijali lastno ustvarjalnost na področju filma.

Likovne ustvarjalnice

Likovne ustvarjalnice

Ciljna skupina: 4. – 6. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo bogatili emocionalne, socialne in estetske osebnostne kvalitete. Spoznavali bodo vlogo in pomen estetskih vizualnih komunikacij v ožjem ter širšem okolju. Razvijali bodo čut do likovnih stvaritev, do nacionalne kulturne dediščine, kreativno razmišljanje in eksperimentiranje pri likovnem ustvarjanju. Seznanili se bodo z možnostjo različnega kombiniranja materialov, recikliranja, razvijanja ročnih spretnosti.

Ustvarjalni likovni krožek

Ustvarjalni likovni krožek

Ciljna skupina: 3. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo utrjevali poznavanje različnih risarskih in slikarskih tehnik (svinčnik, oglje, tuš, pasteli …). Razvijali bodo pozitiven odnos do kulturne dediščine. Preizkusili bodo različne likovne tehnike, spoznavali likovne simbole slovenske kulturne dediščine.

Moj slog

Moj slog

Ciljna skupina: 5. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo deležni osebnega dostopa do umetnin moderne in še posebej sodobne umetnosti, spodbujeni bodo k eksperimentiranju ter odkrivanju nenavadnega, provokativnega, novega. Likovno nadarjeni učenci bodo individualno pridobili izkušnje na vseh področjih likovnega ustvarjanja, glede na njihovo močno področje.

Fotografski krožek

Fotografski krožek

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci se bodo seznanili z osnovami sodobne fotografije. Razvijali bodo svoje znanje in veščine na področju portretne fotografije, fotografirali dogodke na šoli, arhivirali fotografije za šolsko kroniko. Naučili se bodo veščin fotografiranja in obdelave fotografij.

Glasbena pravljica

Glasbena pravljica

Ciljna skupina: 4. – 6. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo skozi glasbeno pravljico, kot pravljični junaki, prepevali, plesali, spoznavali in igrali na glasbila (lastna – ploskanje, topotanje, tleskanje, Orffova, ljudska in posamezna klasična glasbila). Izdelali bodo kostume, pravljico pa ob koncu leta tudi predstavili občinstvu. Učenci bodo spoznali Orffove inštrumente in pridobili znanje pravilnega izvajanja nanje, ustvarjali bodo lastne melodije in ritmične vzorce. Pridobili bodo trajne umetniške vrednote, znanje glede samostojnega izvajanja na določeno glasbilo pri skupnem muziciranju ipd.

Radi pojemo

Radi pojemo

Ciljna skupina: 1. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo prepevali prve zborovske pesmi, pridobili na skupnem muziciranju, izvajali pesmi, ki vsebujejo zgodbo, pesmi o živalih, naravi, letnih časih, naučili se bodo odrskega nastopanja, ob petju se bodo gibali, skozi igro spoznavali pevske spretnosti ipd. Učenci bodo pridobili znanje pri izvajanju prvih zborovskih pesmi, pridobili bodo prve izkušnje v skupnem muziciranju/poustvarjanju, izvajali bodo pesmi, ki vsebujejo zgodbo, pesmi o živalih ipd.

Otroški pevski zbor 1

Otroški pevski zbor 1

Ciljna skupina: 2. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo prepevali prve zborovske pesmi, pridobili na skupnem muziciranju, izvajali pesmi, ki vsebujejo zgodbo, pesmi o živalih, naravi, letnih časih, naučili se bodo odrskega nastopanja, ob petju se bodo gibali, skozi igro spoznavali pevske spretnosti ipd. Učenci bodo pridobili znanje pri izvajanju prvih zborovskih pesmi, pridobili bodo prve izkušnje v skupnem muziciranju/poustvarjanju, izvajali bodo pesmi, ki vsebujejo zgodbo, pesmi o živalih ipd.

Otroški pevski zbor 2

Otroški pevski zbor 2

Ciljna skupina: 3. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo pridobili znanje pri izvajanju prvih zborovskih pesmi, pridobili bodo prve izkušnje v skupnem muziciranju/poustvarjanju, izvajali bodo pesmi, ki vsebujejo zgodbo, pesmi o živalih ipd. Učenci bodo pridobili znanje glede pravilnega oblikovanja pevskega glasu, pridobili bodo na pravilni pevski drži (sproščeno izvajanje pesmi), usvojili bodo prve izkušnje 2-glasnega petja. Razvijali bodo muzikalnost in estetsko doživljanje pesmi. Nastopili bodo na šolskih prireditvah in na Območni reviji OPZ ter podobnih priložnostih.

Mladinski pevski zbor

Mladinski pevski zbor

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: trikrat na teden

Učenci bodo samostojno izvajali melodije svojega glasu pri večglasnih skladbah, nadgradili občutek za tehnično pravilno petje, razširili obseg glasu, oblikovali glasbene fraze, sproščeno nastopali na prireditvah in pevskih revijah, muzikalno izvajali pesmi, prilagajali večji skupini ter se naučili poslušati druge pevce. Učenci bodo pridobili znanje glede samostojnega izvajanja melodije svojega glasu pri večglasnih skladbah. Nadgradili bodo občutek za vokalno-tehnično pravilno petje, razširili bodo obseg pevskega glasu, pridobili bodo znanje glede oblikovanja glasbenih fraz (crescendo-decresendo) ipd.

Otroški pevski zbor 2

Šolski band

Ciljna skupina: 5. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo poustvarjali in izvajali popularne pesmi na inštrumente (kitara, bobni, bas kitara, Orffovi inštrumenti), naučili se bodo sproščenega nastopanja pred občinstvom in samostojnega izvajanja pesmi, po želji bomo obiskali tudi koncert popularne glasbe. Zaželeno je predznanje vsaj enega inštrumenta. Ko bodo prijave zaključene, bo izvedena avdicija oziroma izbor učencev, ki bodo obiskovali dejavnost. Učenci bodo pridobili znanje glede muzikalnosti, skupnega muziciranja, pisanja melodije ali besedila pesmi. Doživljajsko bodo poslušali in izvajali lastne ali tuje pesmi. Nastopili bodo na šolskih prireditvah in/ali izven šole.

Učilnica reciklaže

Učilnica reciklaže

Ciljna skupina: 3. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo razvijali ročne spretnosti in domišljijo, preoblikovali tekstil v uporabne predmete, krepili kreativno razmišljanje in eksperimentiranje pri ustvarjanju. Seznanili se bodo z možnostjo različnega kombiniranja materialov, recikliranja in razvijanja ročnih spretnosti.

Igrajmo se z glino

Igrajmo se z glino

Ciljna skupina: 1. – 3. razred

Način izvajanja: vsak teden po dve uri strnjeno

Učenci bodo krepili in razvijali neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost ter inovativnost. Širili bodo dimenzije ustvarjalnosti in razvijali nove motorične sposobnosti, neverbalno komunikacijo, izražanje čustev ter občutij. Spoznavali bodo likovne pojme, ki so povezani s kiparstvom. Z gnetenjem gline bodo oblikovali kiparski volumen, spoznavali značilnosti gline in pripomočke za oblikovanje. Modelirali bodo preprosto človeško in živalsko figuro ter različne uporabne predmete.

Mali modni oblikovalec

Mali modni oblikovalec

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci se bodo urili v oblikovanju oblačil in modnih dodatkov, recikliranju starih oblačil, krepili bodo svoje ročne spretnosti, spoznavali različne modne smernice, razvijali svoj osebni slog oblačenja ter razvijali svojo ustvarjalnost.

Angleško gledališče

Angleško gledališče

Ciljna skupina: 2. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo razvijali govorne spretnosti v angleškem jeziku. Krepili bodo svojo samozavest skozi nastopanje in se izpopolnjevali v znanju ter izgovorjavi angleškega jezika.

 

Kultura sobivanja:

Angleško gledališče

Jaz, ti, mi in vsi drugi

Ciljna skupina: 1. – 3. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili in razvijali (samo)spoštovanje, (samo)zaupanje in odgovornost do sebe, drugih ter okolja. Krepili in razvijali bodo prosocialno učenje ter samouravnavanje svojih čustev (razvijanje empatije, altruizma, solidarnosti, izražanja čustev). Krepili bodo razvoj znanja, veščin, vrednot in stališč, ki se nanašajo na socialno učenje, kulturo pogovora ter medsebojno strpno sporazumevanje.

Rad/a pomagam

Rad/a pomagam

Ciljna skupina: 7. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo medvrstniško in medgeneracijsko sodelovali, pomagali, opravljali različne solidarnostne in prostovoljske naloge. Učenci bodo nudili pomoč učencem – vrstnikom nižje, razredne stopnje. Sodelovali bodo pri opravljanju različnih opravil v šoli (kuhinja, hišnik, čistilke, učitelji idr.). Medgeneracijsko bodo sodelovali s stanovalci doma starejših in drugimi ustanovami.

To sem jaz

To sem jaz

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo skozi različne aktivnosti spoznavali sebe in svoje lastnosti, se učili o različnih odzivih, ki jih lahko osebe doživljajo pri določenih čustvih. Spoznali se bodo s samozavedanjem in z odnosom, ki ga imajo do sebe. Učenci bodo spoznavali sebe in svoje lastnosti, se učili o različnih odzivih, ki jih lahko osebe doživljajo pri določenih čustvih. Spoznali se bodo s samozavedanjem in z odnosom, ki ga imajo do sebe.

 

Tuji jeziki v razširjenem programu:

Drugi tuji jezik - Nemščina

Drugi tuji jezik – Nemščina

Ciljna skupina: 8. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo usvajali in nadgradili osnove sporazumevanja v nemščini. Spoznavali bodo kulturne, geografske in druge značilnosti nemško govorečih dežel. Pri drugem tujem jeziku bodo usvajali in krepili besedišče, govor, jezikovne, slušne in sporočevalne veščine. Vsebine bodo povezovali z drugimi vsebinami (npr. IKT, umetnost, zgodovina, drugi jeziki, geografija). Učenci bodo usvajali in utrjevali tuji jezik, si bogatili besedni zaklad, hkrati pa razvijali učne strategije in znanje medpredmetno povezovali.

Juhu, Berti ista da

Juhu, Berti ista da

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden 

Učenci bodo na zabaven in sproščen način spoznavali tuji jezik – nemščino. Učenci se bodo naučili samostojno uporabljati nemški jezik.

Francoščina

Francoščina

Ciljna skupina: 4. – 6. razred

Način izvajanja: vsak teden dve uri strnjeno

Učenci bodo s pomočjo glasbe, slike in igre usvajali osnove sporazumevanja v francoščini ter spoznavali francosko kulturo. Skozi delo v skupinah in parih bodo razvijali socialne ter čustvene veščine in sodelovalno učenje. Učenci bodo usvajali in utrjevali tuji jezik, si bogatili besedišče, razvijali svojo domišljijo ter ustvarjalnost.

Angleščina skozi filme

Angleščina skozi filme

Ciljna skupina: 4. – 6. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo nadgrajevali znanje in besedišče v angleškem jeziku. Obravnavali bodo različne teme iz življenja in kulture. Učenci bodo spoznali kulturo angleško govorečih držav, razvijali govorno sporočanje in sporazumevanje v angleščini ter razširili besedišče.

Angleška urica

Angleška urica

Ciljna skupina: 1. – 3. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo skozi igro, ples, zgodbe in pesmi razvijali slušne ter jezikovne veščine v prvem tujem jeziku. Učenci bodo razvijali senzibilizacijo za prvi tuji jezik, utrjevali in širili besedišče, hkrati pa razvijali svoje domišljijske predstave.

Španščina 1

Španščina 1

Ciljna skupina: 4. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali osnove španskega jezika in se učili osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih pogovorih. Odkrivali in razvijali bodo svoja močna področja, osebne interese in talente, ob tem pa pridobivali nova koristna znanja.

Španščina 2

Španščina 2

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali osnove španskega jezika in se učili osnovnega sporazumevanja v vsakdanjih pogovorih. Učenci bodo odkrivali in razvijali svoja močna področja, osebne interese ter talente, ob tem pa pridobivali nova koristna znanja.

Učenje učenja:

 

Samostojno in sodelovalno učenje:

Prebujam se tako ali drugače

Prebujam se tako ali drugače

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak dan

Učenci bodo krepili in razvijali ročne spretnosti, estetske izkušnje, domišljijo ter ustvarjalnost. Izražali bodo svojo ustvarjalnost in domišljijo ter bogatili besedni zaklad ob poslušanju pravljic.

Učim se sam

Učim se sam

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali strategije in razvijali sposobnosti samostojnega in/ali sodelovalnega učenja ter vrednotenja šolskih in domačih nalog. Izražali in učili se bodo skozi igro, odpravljali vrzeli v znanju in poglabljali že pridobljeno znanje.

Načrtujem svoje delo in vedenje

Načrtujem svoje delo in vedenje

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo načrtovali in organizirali svoj prost čas ter dejavnosti. Krepili in razvijali bodo osebne interese ter talente. Krepili bodo socialne stike in prijateljske odnose. Razvijali bodo veščine načrtovanja in organiziranja nestrukturiranega prostega časa.

Učiva se skupaj

Učiva se skupaj

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo odpravljali vrzeli v znanju in poglabljali že pridobljeno znanje. Ob dopolnilni razlagi in učiteljevi pomoči bodo s prilagojenimi metodami dela lažje usvajali standarde znanja.

Luknjice v znanju

Luknjice v znanju

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo na posameznih področjih matematike in slovenščine nadgrajevali ter odpravljali primanjkljaje v znanju. Učili se bodo drug od drugega ter prehajali med dejavnostmi glede na svoje sposobnosti, primanjkljaje in interese. Utrjevali in odpravljali bodo vrzeli glede na že pridobljeno znanje, s tem bodo lažje sprejemali nova znanja in jih povezovali ter sledili šolskemu delu pri matematiki in slovenščini. 

Uganke, zanke, zavozlanke

Uganke, zanke, zavozlanke

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo na posameznih področjih matematike in slovenščine nadgrajevali ter odpravljali primanjkljaje v znanju. Učili se bodo drug od drugega in prehajali med dejavnostmi glede na njihove sposobnosti, primanjkljaje ter interese. Učenci bodo s poglobljenimi in z razširjenimi vsebinami ob različnih metodah dela učne vsebine utrjevali, poglabljali, razširjali ter usvajali dodatne.

Rad tekmujem v znanju

Rad tekmujem v znanju

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo spoznavali strategije in razvijali sposobnosti samostojnega ali sodelovalnega reševanja različnih nalog. Razvijali bodo znanja in veščine za tekmovanja. Odkrivali in razvijali bodo osebne interese ter talente. Učenci se bodo pripravljali na različna tekmovanja (Matemček, Logična pošast, Matematični kenguru, Mehurčki). Poglabljali bodo že pridobljeno znanje.

Širim znanje in tekmujem - Angleščina

Širim znanje in tekmujem – Angleščina

Ciljna skupina: 8. – 9. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo poglabljali in širili znanje na področju angleščine ter se pripravili za tekmovanje iz znanja angleščine.

Širim znanje in tekmujem - Geografija

Širim znanje in tekmujem – Geografija

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo poglobili znanje na izbranem področju z uporabo različnih virov. Spodbujeni bodo nadarjeni učenci, ki imajo interese na področju geografije. Učenci se bodo pripravljali na tekmovanje iz geografije.

Širim znanje in tekmujem - Matematika

Širim znanje in tekmujem – Matematika

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo poglobili in razširili znanje s področja matematike. Razvijali bodo veščine samostojnega in sodelovalnega učenja, veščine načrtovanja ter dela v skupini. Razvijali bodo znanja in veščine za tekmovanja. Odkrivali in razvijali bodo osebne interese ter talente. Učenci se bodo pripravljali na matematična tekmovanja ter poglobili znanje matematike. Razvijali bodo veščine komuniciranja in sodelovalnega učenja. Odkrivali in razvijali bodo osebne interese ter talente.

Širim znanje in tekmujem - Biologija

Širim znanje in tekmujem – Biologija

Ciljna skupina: 8. – 9. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo poglobili in razširili znanje s področja biologije. Razvijali bodo veščine samostojnega in sodelovalnega učenja, veščine načrtovanja ter dela v skupini. Učenci se bodo pripravljali na tekmovanje iz biologije ter poglobili znanje na razpisano temo (določena vsako leto znova). Razvili bodo veščine komuniciranja in sodelovalnega učenja. Odkrivali in razvijali bodo osebne interese ter talente.

Širim znanje in tekmujem - Zgodovina

Širim znanje in tekmujem – Zgodovina

Ciljna skupina: 8. – 9. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo poglobili in razširili znanje s področja zgodovine. Razvijali bodo veščine samostojnega in sodelovalnega učenja, veščine načrtovanja in dela v skupini. Učenci se bodo pripravljali na tekmovanje iz zgodovine. Odkrivali in razvijali bodo osebne interese ter talente.

Širim znanje in tekmujem - Fizika

Širim znanje in tekmujem – Fizika

Ciljna skupina: 8. – 9. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo poglobili in razširili znanje s področja fizike ter astronomije. Razvijali bodo veščine samostojnega in sodelovalnega učenja, veščine načrtovanja ter dela v skupini. Učenci se bodo pripravljali na tekmovanje iz fizike. Odkrivali in razvijali bodo osebne interese ter talente.

Širim znanje in tekmujem - Slovenščina

Širim znanje in tekmujem – Slovenščina

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden (projektno)

Učenci bodo poglobili in razširili znanje s področja slovenščine. Razvijali bodo veščine poglobljenega branja, razumevanja literarnih del in pisnega izražanja. Učenci se bodo pripravljali na Cankarjevo tekmovanje. Odkrivali in razvijali bodo osebne interese ter talente.

Radovedni naravoslovci

Radovedni naravoslovci

Ciljna skupina: 8. – 9. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo razvijali znanja in veščine za raziskovalno delo ter tekmovanja. Nadgrajevali bodo svoje znanje iz naravoslovja ter razvijali sposobnosti sodelovalnega in skupinskega učenja. Razvijali bodo osebne interese in talente. Učenci bodo znali samostojno oblikovati raziskovalna vprašanja in hipoteze. Pripravljali se bodo na tekmovanja ter raziskovalno delo iz področja naravoslovja.

SOS - Slovenščina

SOS – Slovenščina

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo odpravljali vrzeli v znanju ter utrdili in poglobili svoje znanje. Učenci bodo lažje sledili pouku slovenščine.

SOS - Matematika

SOS – Matematika

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo odpravljali vrzeli v znanju in poglabljali že pridobljeno znanje skozi igro ter s konkretnim materialom. Učenci bodo utrdili in odpravili vrzeli glede na že pridobljeno znanje, tako bodo lažje sprejemali nova znanja in jih povezovali ter sledili šolskemu delu pri matematiki.

SOS - Kemija

SOS – Kemija

Ciljna skupina: 8. – 9. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo utrdili in odpravili vrzeli glede na že pridobljeno znanje, tako bodo lažje sprejemali nova znanja in jih povezovali ter sledili šolskemu delu pri kemiji. Razvijali bodo strategije učenja. Dejavnost je namenjena učencem, ki učnih ciljev med rednim poukom ne morejo zadovoljivo obvladati zaradi šibkejših zmožnosti, nesamostojnosti, tempa, bolezni ipd.

Vrtiljak glasov in črk

Vrtiljak glasov in črk

Ciljna skupina: 4. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo odpravljali vrzeli v znanju in poglabljali že pridobljeno znanje. Izražali in učili se bodo skozi igro. Razvijali bodo veščine komuniciranja. Učenci bodo brali različna besedila z različnimi bralnimi strategijami. Spoznavali bodo različne tehnike branja in obnavljali prebrano.

Vesela šola

Vesela šola

Ciljna skupina: 4. – 9. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo poglobili in razširili splošno znanje. Razvijali bodo veščine samostojnega in sodelovalnega učenja ter se pripravljali na tekmovanja.

Bralne urice

Bralne urice

Ciljna skupina: 2. – 3. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali različne bralne strategije, izpopolnjevali tehniko branja in branja z razumevanjem. Učenci bodo brali različna besedila z različnimi bralnimi strategijami. Spoznavali bodo različne tehnike branja in obnavljali prebrano.

Mali znanstvenik odkriva

Mali znanstvenik odkriva

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo na sproščen in poučen način spoznavali, raziskovali in razvijali zavedanje o pomenu naših odločitev ter ravnanja na okolje. Razvijali bodo sodelovalno in skupinsko delo. Učenci bodo skozi različne tematike in poskuse odkrivali svet naravoslovja ter spoznali ozadje izvedenih poskusov. Z radovednostjo, ustvarjalnostjo, kritičnim razmišljanjem bodo aktivno reševali zastavljene preizkuse.

Mali ekologi

Mali ekologi

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo na sproščen in poučen način spoznavali, raziskovali ter razvijali zavedanje o pomenu naših odločitev in ravnanja na okolje. Razvijali bodo sodelovalno in skupinsko delo. Učenci bodo oblikovali pozitiven odnos do narave, okolja v katerem živijo, živali in hrane. Z neposrednim stikom z naravo jim bo omogočeno pridobivanje novih izkušenj, razvijanje odgovornosti, kritičnega razmišljanja in ustvarjalnosti.

Strategije učenja

Strategije učenja

Ciljna skupina: 6. – 7. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznali različne učne strategije in jih tudi preizkusili na konkretnih primerih, ob koncu pa jih bodo tudi vrednotili glede na lastne potrebe ter napravili refleksijo različnih učnih strategij. Učenci bodo spoznali individualne razlike v pristopih k učenju, razumeli lastno motivacijo za učenje ter različne vrste učnih motivacij, vzroke neuspehov – teorijo pripisovanja ter preizkusili teorijo pozabljanja na osebnih primerih. Učenci bodo imeli možnost preizkusiti različne strategije učenja, spoznali bodo svoj učni stil, krepili svoje organizacijske veščine ter veščine načrtovanja šolskega dela. Razvijali bodo sposobnost socialnih spretnosti in gradili na svoji samopodobi, se učili usklajevati mnenja s sošolci in sprejemati različne vloge v skupini in se navajati na sprejemanje drugačnosti, raznolikosti ter podobnosti.

Matematične urice

Matematične urice

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo na zabaven način spoznavali matematične vsebine. Razvijali bodo veščine komuniciranja in sodelovalnega učenja. Odkrivali in razvijali bodo osebne interese ter talente.

Raziskujem svet in naš planet

Raziskujem svet in naš planet

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznali sestavo in delovanje planeta Zemlja. Spoznavali bodo naravne pojave, njihovo delovanje in vpliv na planet (vulkani, gejzirji, severni sij, vreme, podnebja, naravne nesreče itd.). Učenci bodo spoznali upodobitev delovanja naravnih pojavov skozi animacijo.

Živali in jaz

Živali in jaz

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznali različne živali sveta, njihove značilnosti in njihov življenjski prostor. Opredelili se bodo v odnosu do živali in okolice. Razvijali bodo empatijo in kritično razmišljanje. Učenci bodo poglabljali svoje znanje o naravi, živalih in ozavestili pomen sobivanja.

Moj poklic

Moj poklic

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali močna področja in interese, različne poklice. Seznanili se bodo s programi srednjih šol in z različnimi pristopi načrtovali karierno pot.

Male sive celice 1

Male sive celice 1

Ciljna skupina: 4. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo razvijali veščine sodelovalnega učenja, načrtovanja, timskega dela in komunikacije. Ob tem bodo širili splošno razgledanost in poglabljali svoje znanje o različnih temah ter področjih. Krepili bodo medsebojne odnose in spoznavali pomen sodelovanja ter strpnosti, hkrati pa bodo spoznavali tudi osebne interese in krepili svoja močna področja.

Male sive celice 2

Male sive celice 2

Ciljna skupina: 6. – 7. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo razvijali veščine sodelovalnega učenja, načrtovanja, timskega dela in komunikacije. Ob tem bodo širili splošno razgledanost in poglabljali svoje znanje o različnih temah ter področjih. Učenci bodo krepili medsebojne odnose in spoznavali pomen sodelovanja ter strpnosti, hkrati pa bodo tudi spoznavali osebne interese in krepili svoja močna področja.

Učim se

Učim se

Ciljna skupina: 5. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo odpravljali primanjkljaje in vrzeli v znanju ter razvijali veščine načrtovanja in organizacije učenja. Veliko bodo medsebojno sodelovali, vendar pa bo vsak učenec opravljal naloge in napredoval glede na lastne potrebe, cilje ter interese. Učenci bodo krepili medvrstniške odnose in se učili sodelovalnega učenja, ob tem pa odpravljali lastne primanjkljaje v znanju ter pridobivali nova znanja.

Sodelovalno učenje

Sodelovalno učenje

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo v manjši skupini skušali doseči skupen cilj, opraviti obveznost ter premostiti vrzeli v znanju. Učenci bodo imeli priložnost sodelovati med seboj, razpravljati in si pomagati. Učenci bodo s tem pridobili in preizkusili različne strategije učenja, krepili organizacijske veščine, veščine sodelovanja ter se urili v izražanju in komunikaciji ter podajali konstruktivne povratne informacije drugim učencem.

Učim se učiti

Učim se učiti

Ciljna skupina: 5. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali strategije učenja, učili se bodo, kako doseči učne cilje. Naučili se bodo organizirati lastno učenje in poskušali najti svoj učni stil. Pri učenju si bodo pomagali med seboj in poskušali uspešno usvajati učne cilje.

Komunikacija in medosebni odnosi

Komunikacija in medosebni odnosi

Ciljna skupina: 7. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo spoznavali, zakaj so dobri medosebni odnosi pomembni in kako nam pri tem lahko pomaga učinkovita komunikacija. Spoznavali bodo, kako v odnosih z drugimi poskrbeti zase. Učenci bodo spoznali nekaj tehnik dobrega komuniciranja (aktivno poslušanje, jasno izražanje svojih čustev in potreb ter spoštovanje sogovornika). Pridobili bodo veščine, ki jih bodo lahko prenašali v odnose, ter ustvarili okolje za globlje razumevanje, povezanost, medsebojno podporo.

Robotika

Robotika

Ciljna skupina: 5. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili in razvijali neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost ter inovativnost; z uporabo različnih medijev bodo kreativno izražali ideje, izkušnje in občutja. Ob projektih bodo pridobivali znanja in veščine za upravljanje ter krmiljenje naprav in robotov. Preko projekta FLL bodo krepili sposobnosti za timsko delo ter spoznavali osnove robotike, raziskovanja in projektnega dela.

Naredi sam

Naredi sam

Ciljna skupina: 6. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili in razvijali neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost ter inovativnost; z uporabo različnih medijev bodo kreativno izražali ideje, izkušnje ter občutja. Ob projektih bodo pridobivali znanja in veščine za ustvarjanje, spoznavali materiale ter pridobivali spretnosti za rabo osnovnih orodij v tehniki in življenju.

Tehnika

Tehnika

Ciljna skupina: 4. – 6. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili in razvijali neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost ter inovativnost; z uporabo različnih medijev bodo kreativno izražali ideje, izkušnje in občutja. Ob projektih bodo pridobivali znanja in veščine za ustvarjanje, spoznavali materiale ter pridobivali spretnosti za rabo osnovnih orodij v tehniki in življenju.

Zgodnje poučevanje računalništva

Zgodnje poučevanje računalništva

Ciljna skupina: 4. – 6. razred

Način izvajanja: vsak teden vsak razred

Učenci bodo krepili in razvijali neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost ter inovativnost; z uporabo različnih medijev bodo kreativno izražali ideje, izkušnje in občutja. Razvijali bodo digitalne kompetence, pridobivali znanje in veščine za samostojno rabo IKT, razvijali zdrav odnos do rabe tehnologij.

Prvi koraki v svet računalništva

Prvi koraki v svet računalništva

Ciljna skupina: 3. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo krepili in razvijali neposredne zaznavno-doživljajske sposobnosti, ročne spretnosti, estetske izkušnje, interese, predstave, domišljijo, ustvarjalnost ter inovativnost; z uporabo različnih medijev kreativno izražajo ideje, izkušnje in občutja. Razvijali bodo digitalne kompetence, pridobivali znanje in veščine za samostojno rabo IKT, razvijali zdrav odnos do rabe tehnologij.

Bralna značka/Tell me a story

Bralna značka/Tell me a story

Ciljna skupina: 1. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo brali v svojem prostem času, po svojih željah. Brali bodo različna slovenska leposlovna in poučna gradiva in angleška besedila po priporočenem seznamu ali po svojih željah, tiskana in elektronska. Namen dejavnosti je, da učenci berejo besedila, ki jih zanimajo, ter da berejo, ker branje potrebujejo in ker v njem uživajo. Prebrano zgodbo bodo na kratko obnovili v slovenščini oz. angleščini. Lahko jo bodo predstavili tudi na drugačen način – npr. s stripom, z dramatizacijo, s posnetkom … Bralna značka se povezuje z različnimi bralnimi projekti (npr. Večer branja, Rastem s knjigo). 

 

Igra in samostojno načrtovanje prostega časa:

Znam se igrati

Znam se igrati

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak dan

Učenci bodo krepili socialni in čustven razvoj, razvoj kreativnosti ter domišljije. Izražali in učili se bodo skozi igro. Naučili se bodo preživljati svoj prosti čas skozi igro.

Prosta igra

Prosta igra

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: dve uri na teden

Učenci bodo krepili socialni in čustveni razvoj, razvoj kreativnosti ter domišljije. Izražali in učili se bodo skozi igro. Krepili bodo razumevanje in doživljanje sprostitve ter oddiha med delom kot nujni element zdravega načina življenja. Učenci bodo krepili svoje vezi, prijateljstvo in urili sobivanje z drugimi.

Igre nekoč in danes

Igre nekoč in danes

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci se bodo izražali in učili skozi igro. Krepili bodo medsebojno povezanost in pozitiven odnos do naše kulture. Krepili in razvijali bodo domišljijo ter ustvarjalnost. Učenci bodo spoznavali in obujali igre, ki so se jih nekoč igrali starši ter stari starši. Primerjali bodo različne igre in načrtovali njihovo izvedbo. Naučili se bodo preživljati svoj prosti čas skozi igre iz preteklosti.

Si za partijo šaha?

Si za partijo šaha?

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo razvijali osnovno šahovsko izobraženost. Pridobivali bodo veščine kritičnega mišljenja, načrtovanja, izbiranja, vrednotenja in odločanja. Razvijali bodo zbranost, pazljivost in sprejemanje odgovornosti. Z igranjem šaha si bodo krepili različne načine mišljenja: z vajami iz kombiniranja in miselnimi postopki ocenjevanja, načrtovanja, izbiranja, vrednotenja in odločanja v šahu. Izboljšali bodo kognitivni razvoj in pridobivali kompetenco reševanja problemov.

Živ žav

Živ žav

Ciljna skupina: 1. – 5. razred

Način izvajanja: vsak dan

Učenci bodo razumeli pomen gibanja. Ozaveščali bodo pomen telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje ter kakovostno življenje. Seznanili se bodo z različnimi gibalnimi dejavnostmi. Spoznali bodo pravila športnega obnašanja. Učenci bodo spoznali pomen gibanja za zdravje, se urili v zdravem načinu življenja, spoznavali različne načine gibanja, krepili medosebne odnose.

 

Medvrstniško, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje:

Šolska skupnost

Šolska skupnost

Ciljna skupina: 2. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden

Učenci bodo pridobivali vedenje o pravicah, vključevali se bodo v reševanje aktualnih problemov, se učili sprejemanja odgovornosti in doseganja konsenza pri skupnih odločitvah. Učenci bodo razvijali tehniko komunikacije in sodelovanja, oblikovali kakovostne medsebojne odnose in sodelovali pri oblikovanju pravil šolskega reda.

Šolski parlament

Šolski parlament

Ciljna skupina: 7. – 9. razred

Način izvajanja: vsak teden v drugem ocenjevalnem obdobju

Učenci bodo pridobivali znanja o demokraciji in vedenja o demokratičnem reševanju problemov. Učenci se bodo urili v prevzemanju odgovornosti za skupnost in komuniciranje v skupini. Okrepili bodo svoje komunikacijske veščine, se urili v izražanju svojega mnenja in sprejemanju mnenj drugih. Izpopolnjevali se bodo v vodstvenih nalogah in spoznavali pomen predstavnikov glasu za večino.

Z Erasmusom na potep

Z Erasmusom na potep

Ciljna skupina: 5. – 9. razred

Način izvajanja: vsak drugi teden

Učenci bodo spoznavali in navezovali prijateljske stike z vrstniki iz drugih držav. Razvijali bodo veščine komunikacije v tujem jeziku in digitalno opismenjevanje. Pridobivali bodo mednarodne izkušnje, odkrivali kulturo, tradicijo, običaje drugih držav. Učenci bodo razvijali komunikacijske veščine, znanje tujih jezikov in navezovali stike z vrstniki iz tujih držav. Učili se bodo sodelovalnega, skupinskega dela. Razvijali bodo strpnost in spoštovanje do drugačnosti.

Dostopnost