Za nami je 1. akcija zbiranja odpadnega papirja. Le komu je uspelo zbrati največ papirja?

Razred kg/uče. Skupaj  
6.B 42,1 758 kg
8.A 38,1 801 kg
7.B 26,1 627 kg
4.A 15,3 428 kg
8.B 11,2 223 kg
6.A 7,4 148 kg
4.B 6,8 183 kg
9.A 6,4 141 kg
5.A 6,2 156 kg
3.B 6,0 169 kg
1.A 5,0 125 kg
2.B 4,6 114 kg
3.A 4,3 115 kg
6.C 3,6 69 kg
1.B 3,3 87 kg
7.A 2,8 64 kg
9.B 2,2 49 kg
5.B 1,6 41 kg
2.A 1,3 32 kg
SKUPAJ:   4330 kg

 Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!

 Upravni odbor šolskega sklada

Vodja akcije: Mateja Lorber, prof.