Spoštovani starši!

V ponedeljek, 18. 5. 2020, bo v skladu z odločitvami vlade znova pričel potekati pouk za učence od 1. do 3. razreda. Podajamo vam še nekaj obvestil v zvezi s potekom obveznega in razširjenega programa ter prihodom in odhodom iz šole.

 1. Izjava staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19

Prosim, če v skladu z navodili prejšnjega obvestila v ponedeljek zjutraj prinesete (ali otrok, če pride v šolo sam) izpolnjeno Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19. V kolikor izjave ne morete natisniti, jih bomo imeli pripravljene pred šolo, da jih boste lahko izpolnili na licu mesta. Izjavo boste oddali ob prihodu delavcu šole.

V kolikor izjave ne podpišete, otrok v skladu z navodili MIZŠ in NIJZ ne more obiskovati obveznega in razširjenega programa.

(Celotno obvestilo v pdf obliki: Obvestilo za starse od 1 – 3 razreda)

(Protokol izvajanja pouka v času epidemije se nahaja tukaj)

 1. Obutev in oblačila v šoli

Otroci bodo v šoli ves čas v čevljih. Prav tako se med poukom ne bodo preoblačili v športno opremo.

Zato vljudno prosimo, da so otroci oblečeni in obuti udobno, tako da se bodo v teh oblačilih lahko tudi gibali v šoli in na prostem. Po potrebi naj imajo zraven rezervno majico in hlače ter obvezno pokrivalo in kremo za sonce, ker bodo, kolikor bo le mogoče, tudi zunaj.

 

 1. Prihod v šolo
 • Učenci, ki bodo obiskovali jutranje varstvo in bodo prišli v šolo pred 8.00, vstopijo v šolo pri glavnem vhodu. Otrok pozvoni, pri vratih ga sprejme informatorka ali dežurni učitelj, ki ga napoti v učilnico.

 

 • Učenci, ki pridejo v šolo ob začetku pouka, vstopajo v šolo, kot je razvidno iz spodnje tabele:

 

Razred Vhod Ura prihod v šolo
1. razred glavni vhod 8.25
2. razred glavni vhod 8.10
3. razred stranski vhod pri jedilnici 8.10

 

Pomembno je, da se pri vstopanju v šolo držite varnostne razdalje in počakate na za to pripravljenih oznakah.

 

 1. Potek obveznega programa

 

Obvezni program bo potekal od 8.25 do 13.00. V tem času bodo učenci pojedli malico in kosilo. Učence bodo ob 8.00 (oz. ob prihodu v skladu z navodilom v prejšnji točki) prevzele učiteljice. Vsak razred se deli na dve skupini, v katerih bosta izmenično poučevali dve učiteljici, od katerih je vsaj ena učiteljica razrednega pouka.

Zaradi navodil po čim manjšem prehajanju otrok med skupinami, so v eni skupini pretežno učenci, ki gredo domov takoj po pouku (ob 13.00), v drugi skupini pa tisti, ki ostajajo v razširjenem programu.

Natančne urnike in razporede otrok v skupine vam bodo razredničarke posredovale v petek, 15. 5. 2020.

Vse učno delo se bo opravilo v šoli. Domačih nalog ne bo, saj bodo učenci vse potrebščine puščali v šoli.

Prosimo, če učenci prvi dan pouka (ponedeljek, 18. 5) prinesejo v šolo vse šolske potrebščine. Le-te bo imel vsak učenec ves čas pri svoji mizi. Potrebščin si učenci med seboj ne posojajo.

Učiteljice in učitelji bodo poskrbeli, da bo prihod v šolo za učence čim bolj sproščen ter da se bodo na čim manj stresen način seznanili z novimi pravili, ki veljajo v tem času.

Vsak učenec bo imel v razredu stalen prostor. Mize bodo med seboj narazen vsaj 1,5 m.

 

Razpored skupin, njihovih učiteljic ter prostorov je razviden iz spodnje tabele:

 

RAZRED UČITELJ PROSTOR
1. A1

Tjaša Šendlinger

Nina Stramlič

1. A 1. nadstropje stare stavbe
1. A2 4. C
1. B1

Mojca Mandl

Anita Ragolič

1. B
1. B2 4. B
2. A1

Mihelca Nedoh

Jasna Horvat

2. A 2. nadstropje stare stavbe
2. A2 3. A
2. B1

Sara Menard

Živa Podbevšek

2. B
2. B2 3. B
3. A1

Mojca Riedl

Marina Mlinarič

5.  A 2. nadstropje novejše zgradbe
3. A2 ANJ
3. B1

Andreja Lješnjak

Barbara Vorih

5. B
3. B2 MAT

 

 1. Potek razširjenega programa

 

 • Pred poukom

 

Čas Razred Prostor Učitelj
6.30–7.00

vsi učenci

1.–3. razreda (prijavljenih 12 otrok)

večnamenski prostor po razporedu
7.00–8.00 1. razred 1. A po razporedu
2. razred 2. A po razporedu
3. razred 5. A po razporedu

 

 • Po pouku
V času 13.00–15.30
Razred Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
1. A Brigita Klajnšek Brigita Klajnšek Brigita Klajnšek Brigita Klajnšek Brigita Klajnšek
1. B Tea Pintarič Tea Pintarič Tea Pintarič Tea Pintarič Tea Pintarič
2. A Tanja Volf Tanja Volf Tanja Volf Tanja Volf Tanja Volf
2. B Kerstin Pori Kerstin Pori Kerstin Pori Kerstin Pori Marjana Cafuta
3. A Goran Kolednik Goran Kolednik Goran Kolednik Goran Kolednik Goran Kolednik
3. B David Cuder David Cuder Aleksander Kelemina Mateja Lorber Gregor Smolar

 

Učenci, ki odhajajo domov po 15.30, bodo v tem času počakali na starše v večnamenskem prostoru in jedilnici ali na igrišču.

Učenci odhajajo domov samo ob določenih urah, in sicer.

ü  13.00

Starši počakajo učence pred dogovorjenim vhodom

(1.–2. R. – glavni vhod,

3. R. – stranski vhod pri jedilnici).

ü  13.50
ü  14.40
ü  15.30
ü  Kadar koli med 15.30 in 16.15 Starši pozvonijo pri glavnem vhodu, učitelj pripelje učenca.

 

Prosimo, če starši z obvestilom po e-pošti ali v beležko sporočite svojim razrednikom, ob kateri uri boste prišli po otroke oz. bodo šli učenci sami domov.

 

 1. Prehrana

Zajtrk, dopoldansko malico in popoldansko malico učenci pojedo v razredih. Malico, ki je ustrezno pripravljena in higiensko zaščitena pred razrede prinesejo kuharji.

Učenci si s pomočjo učiteljev očistijo in razkužijo mizico, pripravijo papirnati pogrinjek in pri mizici pojedo malico, ki jo razdeli učitelj.

 

Kosilo pojedo učenci v jedilnici. Zaradi higienskih ukrepov je lahko naenkrat v jedilnici samo en razred otrok. Pred in po prihodu vsake skupine otrok bodo delavci v kuhinji vse mize razkužili.

 

 1. Varnostni ukrepi

V šoli bomo v največji možni meri poskrbeli za varnostne ukrepe (zračenje, razdalja, umivanje in razkuževanje, maske …) in priporočila, ki jih določa NIJZ (kot priponko ste jih prejeli že pri prejšnjem obvestilu).

Vse starše prosimo, da se o potrebnih ukrepih pogovorite s svojimi otroki. Z vsemi ukrepi bodo učiteljice na primeren način seznanile vse učence v prvih dneh pouka.

Prav tako se bomo potrudili, da upoštevanje teh pravil za otroke ne bo preveč stresno.

 

 1. Dejavnosti na prostem

Kolikor se bo dalo, bomo obvezni in razširjeni program izvajali tudi na prostem. Okolica šole bo razdeljena na več delov, tako da bomo poskrbeli, da bo lahko zunaj hkrati več skupin in se otroci med seboj ne bodo mešali. Prav tako bomo poskrbeli za podlage, da bodo lahko učenci tudi zunaj sedeli v primerni razdalji in izvajali aktivnosti.

 

Prosimo, če starši poskrbite za ustrezna oblačila, obutev, pokrivala in zaščito pred soncem, da bodo lahko učenci zunaj sproščeni.

 

Spoštovani starši, kljub množici podatkov in obvestil zgoraj, verjamem, da bomo delavci OŠ Toneta Čufarja Maribor za vaše otroke dobro poskrbeli. Da pa bo vse potekalo, tako kot je treba, vas vljudno prosimo, da se držite zgornjih navodil.

Učitelji in drugi zaposleni na OŠ Toneta Čufarja Maribor se že zelo veselimo, da bo naše prostore zopet napolnil otroški smeh in mladostna razigranost.

 

Prijazno vas pozdravljam.

Ravnateljica,

mag. Špela Drstvenšek