Za nami je 2. akcija zbiranja odpadnega papirja. Kdo je bil tokrat najuspešnejši?

REZULTATI ZBRANEGA PAPIRJA

             FEBRUAR  2020

Razred kg/uče. Skupaj
6.A 83,3 1582,4 kg
8.A 63,4 1331 kg
5.B 46,3 1066 kg
4.A 32,7 653 kg
4.C 29,6 562,5 kg
4.B 29,1 523 kg
1.A 20,4 511 kg
6.B 18,0 341,5 kg
9.B 17,4 314 kg
8.B 17,3 345,5 kg
2.B 16,7 451 kg
3.A 16,6 415 kg
2.A 13,6 381,6 kg
5.A 13,6 327 kg
7.B 12,8 268 kg
9.A 10,5 209 kg
3.B 9,7 252 kg
7.A 7,3 161 kg
1.B 3,7 97 kg
SKUPAJ: 9791,5 kg

 

Hvala vsem, ki ste pri akciji sodelovali in pomagali!

 Upravni odbor šolskega sklada

Vodja akcije: Mateja Lorber, prof.