S prvošolci smo se odpravili na zaključno ekskurzijo v Jurišno vas nad Slovensko Bistrico, kjer so otroci preživeli krasen pastirski dan.

Vodja zaključne ekskurzije: Mojca Mandl, prof.