Na spodnjih povezavah se nahajajo seznami gradiv, ki jih predlaga strokovni aktiv za naslednje šolsko leto 2018/2019. Prvošolčki dobijo učbenike in delovne zvezke v šoli v izposojo iz učbeniškega sklada. Učenci od 2. do 9. razreda pa v okviru učbeniškega sklada dobijo učbenike. Izposojevalnina je brezplačna.

Seznam_učbeniki

Seznam_potrebščine

Seznam_delovni zvezki